Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] 15 câu nói lịch thiệp, xã giao khi đi dự lễ, tiệc.

5/5 - (1 bình chọn)

15 câu nói lich thiệp, xã giao khi đi dự lễ, tiệc.

1. Tôi rất hân hạnh…
It is/was my honor…
我很荣幸…… (Wǒ hěn róngxìng……)

Tôi rất hân hạnh giới thiệu ngài chủ tịch công ty chúng ta, ông Jones.
It is my honor to introduce the president of our company, Mr.Jones.
我很荣幸介绍我们公司总裁琼斯先生。(Wǒ hěn róngxìng jièshào wǒmen gōngsī zǒngcái qióngsī xiānshēng.)

2. Cám ơn vì…
Thank you for…
感谢您…… (Gǎnxiè nín…)

Cám ơn vì đã cho tôi cơ hội được nói về mình trong một dịp đặc biệt như thế này.
Thank you for giving me this opportunity to speak about myself in this special occasion.
感谢您给我这个机会在这个特别的场合介绍我自己。(Gǎnxiè nín gěi wǒ zhège jīhuì zài zhège tèbié de chǎnghé jièshào wǒ zìjǐ.)

3. Tôi rất cảm kích…
I appreciate…
我感谢……(Wǒ gǎnxiè…)

Tôi rất cảm kích ngài đã dành thời gian tới tham dự ngày hôm nay.
I really appreciate your making time in your schedules to attend today.
我非常感谢你们今天抽空来参加这个会议。(Wǒ fēicháng gǎnxiè nǐmen jīntiān chōukòng lái cānjiā zhège huìyì.)

4. Thay mặt cho
On behalf of…
代表…… (dàibiǎo…)

Thay mặt cho toàn thể công ty, tôi muốn nói lời cám ơn ngài đã có lời mời chúng tôi tới tham dự buổi tiệc Giáng sinh vui như thế này.
On behalf of our entire company, I want to thank you for inviting us to such an enjoyable Christmas party.
我代表全公司,我想感谢您邀请我们参加这样一个令人愉快的圣诞晚会。(Wǒ dàibiǎo quán gōngsī, wǒ xiǎng gǎnxiè nín yāoqǐng wǒmen cānjiā zhèyàng yīgè lìng rén yúkuài de shèngdàn wǎnhuì.)

5. Tôi rất vui khi…
I’d be happy to…
我很高兴…… (Wǒ hěn gāoxìng)

Tôi rất vui khi được chia sẻ với các bạn về những kinh nghiệm của mình.
I’d be happy to tell you about my experiences.
我很高兴和你们分享我的经验。(Wǒ hěn gāoxìng hé nǐmen fēnxiǎng wǒ de jīngyàn.)

6. Điều tôi muốn nói trong ngày hôm nay là…
What I am going to talk about today is…
今天我想讲的是…… (Jīntiān wǒ xiǎng jiǎng de shì)

Điều tôi muốn nói hôm nay là vấn đề bảo tồn năng lượng.
What I am going to talk about today is the energy conservation issue.
今天我想讲的是节能问题。(Jīntiān wǒ xiǎng jiǎng de shì jiénéng wèntí.)

7.Làm sao chúng ta có thể…
How can we…?
我们怎样才能……?(Wǒmen zěnyàng cáinéng…)
Làm thế nào chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn?
How can we work more efficiently?
我们怎样才能工作得更有效率呢? (Wǒmen zěnyàng cáinéng gōngzuò dé gèng yǒu xiàolǜ ne?)

8. Từ đáy lòng tôi xin cám ơn…
Thank you from the bottom of my heart for…
我从心底感谢…… (Wǒ cóng xīndǐ gǎnxiè…)

Từ đáy lòng tôi xin cám ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để nói chuyện
Thank you from the bottom of my heart for giving me this chance to speak to you today.
我从心底感谢你们今天给了解这个机会在你们前面讲话。(Wǒ cóng xīndǐ gǎnxiè nǐmen jīntiān gěi liǎojiě zhège jīhuì zài nǐmen qiánmiàn jiǎnghuà.)

9. Chỉ cần…
So long as…
只要… (Zhǐyào…)

Chỉ cần chung tay làm việc, chúng ta có thể giành được kết quả tốt.
So long as we work together we can achieve great results.
只要我们一起努力,我们就能取得巨大的成就 (Zhǐyào wǒmen yīqǐ nǔlì, wǒmen jiù néng qǔdé jùdà de chéngjiù)

10. Chung tay góp sức…
Working together…
一起努力… (Yīqǐ nǔlì…)

Cùng chung tay góp sức, chúng ta có thể làm cho tương lai trở nên tốt đẹp.
Working together, we can make the future better.
一起努力,我们将把未来变得更加美好。(Yīqǐ nǔlì, wǒmen jiāng bǎ wèilái biàn dé gèngjiā měihǎo.)

11. Tôi muốn bày tỏ lòng tri ân…
I should like to pay tribute to…

我想对……表示敬意 (Wǒ xiǎng duì… biǎoshì jìngyì)

Tôi muốn nói lời tri ân tới đóng góp của các chuyên gia đã tham gia vào dự án này.
I should like to pay tribute to the dedication of all the professionals who worked on this project.
我想对参与这个项目的所有专家的奉献表示敬意。(Wǒ xiǎng duì cānyù zhège xiàngmù dì suǒyǒu zhuānjiā de fèngxiàn biǎoshì jìngyì.)

12. Chúng tôi mong rằng
We sincerely hope…
我们衷心希望…… (Wǒmen zhōngxīn xīwàng)

Chúng tôi rất mong các bạn sẽ có một buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay.
We sincerely hope that you will have a wonderful time tonight.
我们衷心希望你们今晚过的开心。(Wǒmen zhōngxīn xīwàng nǐmen jīn wǎnguò de kāixīn.)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] 15 câu nói lich thiệp, xã giao khi đi dự lễ, tiệc. [Học tiếng Trung theo chủ đề] 15 câu nói lich thiệp, xã giao khi đi dự lễ, tiệc. [Học tiếng Trung theo chủ đề] 15 câu nói lich thiệp, xã giao khi đi dự lễ, tiệc. [Học tiếng Trung theo chủ đề] 15 câu nói lich thiệp, xã giao khi đi dự lễ, tiệc. [Học tiếng Trung theo chủ đề] 15 câu nói lich thiệp, xã giao khi đi dự lễ, tiệc.

13. Tôi rất mong
I look forward to…
我期待…… (Wǒ qídài…)

Mình rất mong được gặp bạn lần nữa.
I look forward to seeing you again.
我期待着再次见到你们。(Wǒ qídàizhuó zàicì jiàn dào nǐmen.)

14. Chúc… tốt đẹp.
Best wishes for…
对……致以良好的祝愿 (Duì……zhì yǐ liánghǎo de zhùyuàn)

Chúc buổi triển lãm thành công tốt đẹp
Best wishes for a very successful exhibition!
祝贺展览会圆满成功!(Zhùhè zhǎnlǎn huì yuánmǎn chénggōng!)

15. Tôi chỉ muốn để lại…
I want to leave you with…
我想留给你们…… (Wǒ xiǎng liú gěi nǐmen……)

Tôi muốn để lại một từ cuối cùng để các bạn nhớ ” Teamwork”.
I want to leave you with one final word to remember,”teamwork”.
我想让你们记住最后一个词:“团队合作”。(Wǒ xiǎng ràng nǐmen jì zhù zuìhòu yīgè cí:“Tuánduì hézuò”.)

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments