Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

1343 初级
1320 程序
1349 传说
1348 出口
1347 传播
1346 处理
1345 除夕
1344 除非
1342 出席
1341 出示
1340 出色
1340 – 出口 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6
1338 出版
1337 臭
1336 丑
1335 抽象
1334 抽屉
1333 宠物
1332 重复
1331 冲
Posts pagination