Menu

Flash: Học và tập đếm chữ số trong tiếng Trung từ 41 – 50

5/5 - (1 bình chọn)


Xem Flash


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/forty.swf’ width=’530′ height=’500′]

 

 

 

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments