Menu

Download Video của bài 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 001 – 问候 – Chào hỏi

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 001

Tiengtrungthatde_01

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments