Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 012 – 打橄榄球 – Chơi bóng bầu dục

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 012

兰兰:小明。(Lán lán: Xiǎomíng)
Lan Lan: Tiểu Minh.
小明:哎,兰兰。(Xiǎomíng: Āi, lán lán)
Tiểu Minh: Ây, Lan Lan.
兰兰:你一个人在干什么呢?(Lán lán: Nǐ yīgè rén zài gànshénme ne)
Lan Lan: Cậu đang làm gì một mình đó?
小明:我正在打球啊!(Xiǎomíng: Wǒ zhèngzài dǎqiú a)
Tiểu Minh: Mình đang chơi bóng!
兰兰:呦,橄榄球啊。你会玩儿吗?(Lán lán: Yōu, gǎnlǎnqiú a. Nǐ huì wán er ma?)
Lan Lan: Ồ, bóng bầu dục à. Cậu biết chơi không đó?
小明:这个……我不太会。不过,我特别想学,麦克可以教我。(99Xiǎomíng: Zhège……wǒ bù tài huì. Bùguò, wǒ tèbié xiǎng xué, màikè kěyǐ jiào wǒ)
Tiểu Minh: Cái này. . . mình không rành lắm. Nhưng mà, mình rất muốn học chơi, Mike có thể chỉ mình.
兰兰:麦克?(Lán lán: Màikè)
Lan Lan: Mike?
小明:哈哈,你忘啦?就是那个美国男孩儿啊。(Xiǎomíng: Hāhā, 兰兰:都几点了,还在睡觉啊nǐ wàng la? Jiùshì nàgè měiguó nánhái ér a)
Tiểu Minh: Ha ha, cậu quên rồi à? Chính là cậu trai người Mỹ ấy.
兰兰:哎,对了,麦克在哪儿呢?(Lán lán: Āi, duìle, màikè zài nǎ’er ne)
Lan Lan: Ấy, đúng rồi, Mike đâu rồi?
小明:他呀,他正睡觉呢!(Xiǎomíng: Tā ya, tā zhèng shuìjiào ne)
Tiểu Minh: Cậu ấy à, còn đang ngủ ấy!

Lan Lan: Đã mấy giờ rồi, mà vẫn còn ngủ à?
小明:我妈说他有时差,让他多睡会儿。(Lán lán: Dōu jǐ diǎnle, hái zài shuìjiào a)
Tiểu Minh: Mẹ mình nói cậu ấy còn bị lệch múi giờ, nên để cậu ngủ thêm chút.
兰兰:那你可以和我打一会儿羽毛球吗?Lán lán: (Nà nǐ kěyǐ hé wǒ dǎ yīhuǐ’er yǔmáoqiú ma)
Lan Lan: Thế cậu có thể đánh cầu lông với mình chút không?
小明:当然,没问题。(Xiǎomíng: Dāngrán, méi wèntí)
Tiểu Minh: Đương nhiên, không có vấn đề gì.
兰兰:走吧。Lán lán: (Zǒu ba)
Lan Lan: Đi nào.

Lan Lan:Xiao Ming.

Xiao Ming:Hey,Lan Lan.

Lan Lan:What are you doing all by yourself?

Xiao Ming:I’m playing ball!

Lan Lan:Oh,American football. Do you know how to play?

Xiao Ming:Well…….not really. But I really want to learn,Mike can teach me.

Lan Lan:Mike?

Xiao Ming:Haha,you forgot?The American guy.

Lan Lan:Oh,right,where is Mike?

Xiao Ming:Oh him,he’s sleeping!

Lan Lan:Still sleeping, at this hour?

Xiao Ming:My mom says he’s got jet lag,so he should get more sleep.

Lan Lan:Well then can you play badminton with me for a while?

Xiao Ming:Of course,no problem.

Lan Lan:Let’s go.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments