Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 013 – 早餐 – Bữa sáng

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 013

妈:麦克,你睡醒啦?(Mā: Màikè, nǐ shuì xǐng la?)
Mẹ: Mike, con dậy rồi à?
麦克:阿姨,早上好。小明呢?(Màikè: Āyí, zǎoshang hǎo. Xiǎomíng ne?)
Mike: Dì, chào buổi sáng. Tiểu Minh đâu rồi ạ?
妈:他已经出去打球了。麦克,你快去洗脸吧。这是你的浴巾,洗发液和浴液在卫生间。(Mā: Tā yǐjīng chūqù dǎqiúle. Màikè, nǐ kuài qù xǐliǎn ba. Zhè shì nǐ de yùjīn, xǐ fǎ yè hé yù yè zài wèishēngjiān)
Mẹ: Nó đã ra ngoài chơi bóng rồi. Mike, con mau đi rửa mặt đi. Đây là khăn lông của con, dầu gội và sữa tắm trong nhà vệ sinh.
妈:哎,麦克你怎么不穿拖鞋啊?(Mā: Āi, màikè nǐ zěnme bù chuān tuōxié a?)
Mẹ: Ây, Mike sao con không mang dép?
麦克:阿姨,我在自己家里就不穿。(Màikè: Āyí, wǒ zài zìjǐ jiālǐ jiù bù chuān)
Mike: Dạ dì, con ở trong nhà không có mang.
妈:不行,地板太凉了,快穿上拖鞋,小心着凉。(Mā: Bùxíng, dìbǎn tài liángle, kuài chuān shàng tuōxié, xiǎoxīn zháoliáng.)
Mẹ: Không được, sàn nhà rất lạnh, mau đi mang dép đi, cẩn thận bị lạnh.
麦克:好吧。(Màikè: Hǎo ba.)
Mike: Dạ.
妈:麦克,快吃早饭吧,小明已经吃过了。(Mā: Màikè, kuài chī zǎofàn ba, xiǎomíng yǐjīng chīguòle)
Mẹ: Mike, mau ăn sáng đi con, Tiểu Minh đã ăn rồi.
麦克:阿姨,我想吃面包、喝牛奶。(Màikè: Āyí, wǒ xiǎng chī miànbāo, hē niúnǎi)
Mike: Dì ơi, con muốn ăn bánh mì, uống sữa.
妈:你看,我还特地给你准备了凉牛奶。(Mā: Nǐ kàn, wǒ hái tèdì gěi nǐ zhǔnbèile liáng niúnǎi)
Mẹ: Con xem, dì đã đặc biệt chuẩn bị sữa lạnh cho con rồi.
麦克:啊,太好了,谢谢您。(Màikè: A, tài hǎole, xièxiè nín.)
Mike: A, quá tốt rồi, cám ơn dì.

Mom: Mike,you’re up?

Mike: Good morning auntie. Where’s Xiao Ming?

Mom: He’s gone out to play ball. Mike,why don’t you wash your face. This is your towel, shampoo and body wash are in the bathroom.

Mom: Hey,why aren’t your wearing slippers, Mike?

Mike: Auntie,I don’t wear them when I’m at home.

Mom: No,the floor’s too cold,put on some slippers,or you’ll catch a cold.

Mike: OK.

Mom: Mike,have some breakfast,Xiao Ming’s already eaten.

Mike: Auntie,I’d like some bread and milk.

Mom: Look,I got cold milk for you especially.

Mike:Oh,that’s great,thanks.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments