Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 021 – 家长会 – Họp phụ huynh

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 021

小明:爸、妈我们回来啦!家长通知。给您。(Xiǎomíng: Bà, mā wǒmen huílái la! Jiā cháng tōngzhī. Gěi nín.)
Tiểu Minh: Ba, mẹ, chúng con về rồi! Giấy mời phụ huynh. Gửi mẹ.
小明妈妈:这是什么啊?(Xiǎomíng māmā: Zhè shì shénme a?)
Mẹ của Tiểu Minh: Đây là gì vậy?
小明:哎呀,您自己看吧!(Xiǎomíng: Āiyā, nín zìjǐ kàn ba!)
Tiểu Minh: Ây ya, mẹ tự xem đi!
小明妈妈:明天下午两点召开家长会。(Xiǎomíng māmā: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn zhàokāi jiāzhǎng huì.)
Mẹ của Tiểu Minh: Trưa ngày mai 2 giờ mở cuộc họp phụ huynh học sinh.
爸爸:什么事儿啊?(Bàba: Shénme shì er a?)
Ba của Tiểu Minh: Chuyện gì vậy?
妈妈:哎,老王,明天下午学校有家长会,你去吧?(Māmā: Āi, lǎo wáng, míngtiān xiàwǔ xuéxiào yǒu jiāzhǎng huì, nǐ qù ba?)
Mẹ của Tiểu Minh: Ây, Ông Vương, trưa mai trong trường có cuộc họp phụ huynh học sinh, ông đi nha?
爸爸:明天?明天下午我要参加一个非常重要的会议。(Bàba: Míngtiān? Míngtiān xiàwǔ wǒ yào cānjiā yīgè fēicháng zhòngyào de huìyì.)
Ba của Tiểu Minh: Ngày mai? Trưa mai tôi phải tham dự một hội nghị rất quan trọng.
妈妈:你又有事儿!每次开家长会你都有重要会议。(Māmā: Nǐ yòu yǒushì er! Měi cì kāi jiāzhǎng huì nǐ dōu yǒu zhòngyào huìyì.)
Mẹ của Tiểu Minh: Ông lại có việc! Mỗi lần có họp phụ huynh học sinh ông đều có hội nghị quan trọng.
爸爸:没办法,我还要讲话呢。李红,你去吧!(Bàba: Méi bànfǎ, wǒ hái yào jiǎnghuà ne. Lǐ hóng, nǐ qù ba!)
Ba của Tiểu Minh: Hết cách rồi, tôi còn phải đứng lên nói chuyện nữa mà. Lý Hồng, em đi đi!
妈妈:我也有我的工作啊。(Māmā: Wǒ yěyǒu wǒ de gōngzuò a.)
Mẹ của Tiểu Minh: Tôi cũng có công việc của mình mà.
小明:妈!爸爸让您去,您就去吧。而且,妈,我想让您去。(Xiǎomíng: Mā! Bàba ràng nín qù, nín jiù qù ba. Érqiě, mā, wǒ xiǎng ràng nín qù.)
Tiểu Minh: Mẹ! Ba kêu mẹ đi thì mẹ đi đi. Với lại, mẹ, con muốn mẹ đi.
妈妈:你想让我去?是不是又犯错误啦?(Māmā: Nǐ xiǎng ràng wǒ qù? Shì bùshì yòu fàn cuòwù la?)
Mẹ của Tiểu Minh: Con muốn mẹ đi? Có phải là phạm lỗi gì không?
小明:没有,没有。这个您放心。(Xiǎomíng: Méiyǒu, méiyǒu. Zhège nín fàngxīn.)
Tiểu Minh: Không có, không có. Cái này mẹ yên tâm.
妈妈:你呀!(Māmā: Nǐ ya!)
Mẹ của Tiểu Minh: Con đó!
妈妈:喂,是张经理吧?您好,我是李红。我明天下午想请一会儿假。我要去学校给孩子开家长会。好的好的。家长会一结束我就回公司。那太不好意思了!好好,谢谢您,再见。(Māmā: Wèi, shì zhāng jīnglǐ ba? Nín hǎo, wǒ shì lǐ hóng. Wǒ míngtiān xiàwǔ xiǎng qǐng yīhuǐ’er jiǎ. Wǒ yào qù xuéxiào gěi háizi kāi jiāzhǎng huì. Hǎo de hǎo de. Jiāzhǎng huì yī jiéshù wǒ jiù huí gōngsī. Nà tài bù hǎoyìsile! Hǎohǎo, xièxiè nín, zàijiàn.)
Mẹ của Tiểu Minh: A lô, là giám đốc Trương phải không? Chào anh, tôi là Lý Hồng. Trưa ngày mai tôi muốn xin nghỉ một chút. Tôi muốn đến trường của con trai dự họp phụ huynh học sinh. Được, được. Kết thúc họp phụ huynh là tôi về công ty ngay. Vậy phiền anh quá! Được được, cám ơn anh, chào anh.
妈妈:老王,我下午4点还有一个会呢。开完家长会我还要回公司。(Māmā: Lǎo wáng, wǒ xiàwǔ 4 diǎn hái yǒu yīgè huì ne. Kāi wán jiāzhǎng huì wǒ hái yào huí gōngsī.)
Mẹ của Tiểu Minh: Ông Vương, buổi trưa 4 giờ tôi còn có cuộc họp đó. Dự họp phụ hunh học sinh xong tôi còn phải về công ty.
爸爸:我就说嘛,还是我的老婆大人有办法!(Bàba: Wǒ jiù shuō ma, háishì wǒ de lǎopó dàrén yǒu bànfǎ!)
Ba của Tiểu Minh: Anh đã nói mà, vẫn là bà xã anh có cách!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments