Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 023 – 谈天气(二) – Thời tiết (Phần 2)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 023

兰兰:麦克,你干吗呢?(Lán lán: Màikè, nǐ gànma ne?)
Lan Lan: Mike, bạn làm gì thế?
Mike:我?兰兰,我在担心明天的天气。天气预报说“局部地区有小雨”,要是明天下雨,我们还去不去天坛?(Wǒ? Lán lán, wǒ zài dānxīn míngtiān de tiānqì. Tiānqì yùbào shuō “júbù dìqū yǒu xiǎoyǔ”, yàoshi míngtiān xià yǔ, wǒmen hái qù bù qù tiāntán?)
Mike:Mình hả? Lan Lan, mình đang lo thời tiết ngày mai. Dự báo thời tiết có nói “một vài nơi có mưa nhỏ”, nếu như ngày mai có mưa, chúng ta có đi Thiên Đàn hay không?
小明:麦克,你担心什么。如果明天下雨,我们就星期天再去呗。(Xiǎomíng: Màikè, nǐ dānxīn shénme. Rúguǒ míngtiān xià yǔ, wǒmen jiù xīngqítiān zài qù bei.)
Tiểu Minh: Mike, bạn lo lắng cái gì. Nếu như ngày mai có mưa, thì chủ nhật chúng ta đi thôi.
Mike:不行,我星期天要上中文课。(Bùxíng, wǒ xīngqítiān yào shàng zhōngwén kè)
Mike:Không được, chủ nhật mình phải đi học lớp tiếng Trung.
兰兰:那我们下周六去?(Lán lán: Nà wǒmen xià zhōu liù qù?)
Lan Lan: Thế thừ bảy tuần sau chúng mình đi ?
Mike:还是这周去吧,我早就想去了。(Háishì zhè zhōu qù ba, wǒ zǎo jiù xiǎng qùle)
Mike:Vẫn là tuần này đi đi, mình sớm đã muốn đi rồi.
小明:就是就是,什么下周,人家麦克都说这周了。(Xiǎomíng: Jiùshì jiùshì, shénme xià zhōu, rénjiā màikè dōu shuō zhè zhōule.)
Tiểu Minh: Đúng vậy, đúng vậy, cái gì mà tuần sau, Mike đã nói là tuần này rồi.
兰兰:我看最想出去玩的人是你吧!(Lán lán: Wǒ kàn zuì xiǎng chūqù wán de rén shì nǐ ba!)
Lan Lan: Mình thấy người muốn ra ngoài chơi nhất chính là bạn đó!
兰兰:我看今天天气这么好,明天不一定会下雨。(Lán lán: Wǒ kàn jīntiān tiānqì zhème hǎo, míngtiān bù yīdìng huì xià yǔ.)
Lan Lan: Mình thấy hôm nay thời tiết đẹp nhự vậy, ngày mai chưa chắc trời sẽ mưa.
兰兰:放心吧,麦克,要是下雨也没关系,雨中游天坛也很有趣嘛。(Lán lán: Fàngxīn ba, màikè, yàoshi xià yǔ yě méiguānxì, yǔzhōng yóu tiāntán yě hěn yǒuqù ma.)
Lan Lan: Yên tâm đi Mike, nếu có mưa cũng không có vấn đề gì, đi chơi Thiên Đàn lúc trời mưa cũng rất thú vị.
小明:有趣倒是很有趣,只是没办法照相了。(Xiǎomíng: Yǒuqù dǎoshì hěn yǒuqù, zhǐshì méi bànfǎ zhàoxiàngle.)
Tiểu Minh: Thú vị thì có thú vị, chỉ là không thể chụp hình thôi.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments