Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 024 – 买衣服 (一) – Mua quần áo (Phần 1)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 024

小明妈:我回来啦!(Xiǎomíng mā: Wǒ huílái la!)
Mẹ của Tiểu Minh: Mẹ về rồi!
小明、Mike:妈、阿姨。(Xiǎomíng,Mike: Mā, āyí.)
Tiểu Minh, Mike: Mẹ, thưa dì.
小明妈:你们都在家啊?(Xiǎomíng mā: Nǐmen dōu zàijiā a?)
Mẹ của Tiểu Minh: Hai đứa đều ở nhà à?
Mike:是啊,阿姨,今天放学早。(Shì a, āyí, jīntiān fàngxué zǎo.)
Mike:Dạ dì, hôm nay được về sớm.
小明妈:对了,刚才我看见商场在打折,最近有点儿降温,我带你们去买几件衣服吧。(Xiǎomíng mā: Duìle, gāngcái wǒ kànjiàn shāngchǎng zài dǎzhé, zuìjìn yǒudiǎn er jiàngwēn, wǒ dài nǐmen qù mǎi jǐ jiàn yīfú ba)
Mẹ của Tiểu Minh: Đúng rồi, vừa rồi mẹ thấy ở cửa hàng đang giảm giá, gần đây nhiệt độ hơi thấp, mẹ dẫn hai đứa mua vài bộ.
小明:妈,一会儿有NBA,我要在家看电视,您带麦克去吧。(Xiǎomíng: Mā, yīhuǐ’er yǒu NBA, wǒ yào zàijiā kàn diànshì, nín dài màikè qù ba.)
Tiểu Minh: Mẹ, một chút nữa có giải đấu NBA, con muốn ở nhà xem truyền hình, mẹ dẫn Mike đi đi.
小明妈:你这孩子!走,麦克,阿姨带你去。(Xiǎomíng mā: Nǐ zhè háizi! Zǒu, màikè, āyí dài nǐ qù.)
Mẹ của Tiểu Minh: Cái đứa này! Đi nào, Mike, dì dẫn con đi.
小明妈:麦克,你觉得这件好看吗?(Xiǎomíng mā: Màikè, nǐ juédé zhè jiàn hǎokàn ma?)
Mẹ của Tiểu Minh: Mike, con thấy cái này đẹp không?
Mike:好看,我喜欢。(Hǎokàn, wǒ xǐhuān.)
Mike:Dạ đẹp, con rất thích.
小明妈:劳驾,有他能穿的号吗?(Xiǎomíng mā: Láojià, yǒu tā néng chuān de hào ma?)
Mẹ của Tiểu Minh: Làm phiền, có cỡ nó mặc vừa không?
售货员:有。他穿M号就行。(Shòuhuòyuán: Yǒu. Tā chuān M hào jiùxíng)
Nhân viên bán hàng: Có ạ, cậu ấy mặc size M là vừa.
Mike:我能试试吗?(Wǒ néng shì shì ma?)
Mike:Em có thể mặc thử không?
售货员:当然可以了,您稍等。这件就是M号,你试试。试衣间在那边。(Dāngrán kěyǐle, nín shāo děng. Zhè jiàn jiùshì M hào, nǐ shì shì. Shì yī jiān zài nà biān.)
Nhân viên bán hàng: Đương nhiên là được rồi, em đợi chút, Cái này size M, em thử xem sao. Phòng thử ở bên kia.
Mike: 阿姨,怎么样?(Āyí, zěnme yàng?)
Mike:Dì ơi, thế nào?
小明妈:我看看。这件有点儿小。能换一件大号的吗?(Xiǎomíng mā: Wǒ kàn kàn. Zhè jiàn yǒudiǎn er xiǎo. Néng huàn yī jiàn dà hào de ma?)
Mẹ của Tiểu Minh: Dì xem. Cái này hơi nhỏ. Có thể đổi số lớn không?
售货员:好的,我找找。这件是L号的,您再试试。(Shòuhuòyuán: Hǎo de, wǒ zhǎo zhǎo. Zhè jiàn shì L hào de, nín zài shì shì.)
Nhân viên bán hàng: Dạ được, cháu đi lấy. Cái này là size L, em mặc thử xem.
小明妈:合适,真精神。您好,我们就要这件吧。(Xiǎomíng mā: Héshì, zhēn jīngshén. Nín hǎo, wǒmen jiù yào zhè jiàn ba)
Mẹ của Tiểu Minh: Vừa người, rất đẹp. Em ơi, chúng tôi lấy cái này vậy.
售货员:好的,收银台在那边。(Shòuhuòyuán: Hǎo de, shōuyín tái zài nà biān.)
Nhân viên bán hàng: Dạ được, quầy tính tiền ở bên kia.
小明妈:谢谢。(Xiǎomíng mā: Xièxiè)
Mẹ của Tiểu Minh: Cám ơn.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments