Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 034 – 发电子邮件 – Gửi thư điện tử

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 034

小明:我回来啦!爸,我妈呢?(Xiǎomíng: Wǒ huílái la! Bà, wǒ mā ne)
Tiểu Minh: Con về rồi! Ba, mẹ đâu rồi?
爸爸:她今天又加班,不回家吃饭了。(Bàba: Tā jīntiān yòu jiābān, bù huí jiā chīfànle)
Ba: Hôm nay mẹ con lại tăng ca, không có về nhà ăn cơm.
爸爸:噢,小明啊,快洗洗手,吃点儿水果。(Bàba: Ō, xiǎomíng a, kuài xǐ xǐshǒu, chī diǎn er shuǐguǒ)
Ba: À, Tiểu Minh, mau rửa tay, ăn chút trái cây nè.
小明:爸,您干什么呢?(Xiǎomíng: Bà, nín gànshénme ne)
Tiểu Minh: Ba, ba đang làm gì vậy?
爸爸:咳, 我前两天碰到了一个十多年没见的老同学,他现在在加拿大工作。对了,就是我以前提过的那个小王叔叔。(Bàba: Hāi, wǒ qián liǎng tiān pèng dàole yīgè shí duō nián méi jiàn de lǎo tóngxué, tā xiànzài zài jiānádà gōngzuò. Duìle, jiùshì wǒ yǐ qiántíguò dì nàgè xiǎo wáng shūshu)
Ba: À, ba hai ngày trước gặp được người bạn cũ hơn 10 năm không gặp, bây giờ chú đó làm việc ở Canada. Đúng rồi, chính là chú Vương lúc trước ba có nói đến đó.
小明:小王叔叔?我想不起来了。(Xiǎomíng: Xiǎo wáng shūshu? Wǒ xiǎng bù qǐláile)
Tiểu Minh: Chú Vương? Con nhớ không ra.
爸爸:呵呵,那时候你还小呢。小王叔叔现在已经回加拿大了,他特别想看看我们全家的照片。所以,我想把这些照片寄到加拿大去。(Bàba: Hēhē, nà shíhòu nǐ hái xiǎo ne. Xiǎo wáng shūshu xiànzài yǐjīng huí jiānádàle, tā tèbié xiǎng kàn kàn wǒmen quánjiā de zhàopiàn. Suǒyǐ, wǒ xiǎng bǎ zhèxiē zhàopiàn jì dào jiānádà qù)
Ba: À à, lúc đó con vẫn còn nhỏ. Chú Vương bây giờ đã trở về Canada rồi, chú ấy rất muốn xem ảnh cả gia đình ta. Cho nên, ba muốn gửi mấy tấm ảnh này sang Canada.
小明:啊,那多慢啊。爸爸,现在不兴写信了,一般都发电子邮件,E-mail。(Xiǎomíng: A, nà duō màn a. Bàba, xiànzài bù xīng xiě xìnle, yībān dōu fā diànzǐ yóujiàn,E-mail)
Tiểu Minh: Hả, vậy thì chậm lắm. Ba à, bây giờ còn ai mà viết thư nữa, thường đều gửi thư điện tử thôi, là email đó.
爸爸:咳,看我这脑子,我怎么把这事忘了。可是,我不太会用电子邮件发照片,你能帮帮我吗?(Bàba: Hāi, kàn wǒ zhè nǎozi, wǒ zěnme bǎ zhè shì wàngle. Kěshì, wǒ bù tài huì yòng diànzǐ yóujiàn fā zhàopiàn, nǐ néng bāng bāng wǒ ma)
Ba: À, đầu óc của ba, sao ba lại quên mất chuyện này nhỉ. Nhưng mà, ba không biết cách dùng thư điện tử để gửi hình ảnh, con có thể giúp ba không?
小明:没问题。(Xiǎomíng: Méi wèntí)
Tiểu Minh: Không có việc gì cả.
小明:您先输入密码,然后点登录键。(Xiǎomíng: Nín xiān shūrù mìmǎ, ránhòu diǎn dēnglù jiàn)
Tiểu Minh: Ba trước tiên nhập mật khẩu, sau đó bấm đăng nhập.
爸爸:好的。我先自己试试,不会的话你再告诉我。(Bàba: Hǎo de. Wǒ xiān zìjǐ shì shì, bù huì dehuà nǐ zài gàosù wǒ)
Ba: Được rồi. Để ba tự làm thử trước, nếu không được thì con hãy chỉ ba.
爸爸:写收件人、邮件内容,复制、粘贴。哎,复制、粘贴。小明,怎么不行啊?(Bàba: Xiě shōu jiàn rén, yóujiàn nèiróng, fùzhì, zhāntiē. Āi, fùzhì, zhāntiē. Xiǎomíng, zěnme bùxíng a)
Ba: Điền tên người nhận, nội dung thư, sao chép, dán. Ây da, sao chép, dán.
Tiểu Minh, sao lại không được?
小明:哈哈,不是这样的。您应该先点“附件”,然后再点“上传文件”。(Xiǎomíng: Hāhā, bùshì zhèyàng de. Nín yīnggāi xiān diǎn “fùjiàn”, ránhòu zài diǎn “shàngchuán wénjiàn”)
Tiểu Minh: Ha ha, không phải như vậy. Trước tiên ba nên bấm vào “đính kèm”, sau đó chọn “tải lên văn kiện”.
爸爸:噢,我老喽…… (Bàba: Ō, wǒ lǎo lóu……)
Ba: Ây da, ba già rồi ….
小明:没事儿,第一次发照片,谁都免不了犯这样的错误。(Xiǎomíng: Méishì er, dì yī cì fā zhàopiàn, shuí dōu miǎnbule fàn zhèyàng de cuòwù)
Tiểu Minh: Không có gì, lần đầu gửi hình, ai cũng không khỏi phạm phải sai lầm này.
爸爸:我们发几张“全家福”吧,再发几张你的照片。(Bàba: Wǒmen fā jǐ zhāng “quánjiāfú” ba, zài fā jǐ zhāng nǐ de zhàopiàn)
Ba: Chúng ta gửi mấy tấm hình cả nhà đi, gửi thêm mấy tấm ảnh của con.
小明:好的,我帮您。这张,这张……好啦,小王叔叔已经收到啦!(Xiǎomíng: Hǎo de, wǒ bāng nín. Zhè zhāng, zhè zhāng……hǎo la, xiǎo wáng shūshu yǐjīng shōu dào la)
Tiểu Minh: Dạ được, con giúp ba. Tấm này, tấm này. . . được rồi, chú Vương đã nhận được rồi đó.
爸爸:真快,还是发电子邮件方便啊。以后我要多向你学习学习。(Bàba: Zhēn kuài, háishì fā diànzǐ yóujiàn fāngbiàn a. Yǐhòu wǒ yào duō xiàng nǐ xuéxí xuéxí)
Ba: Nhanh thật, vẫn là gửi thư điện tử nhanh hơn. Sau này ba phải học con nhiều hơn nữa.
小明:没问题。对了,您可以把密码保存在电脑里,下次直接登录就可以了。(Xiǎomíng: Méi wèntí. Duìle, nín kěyǐ bǎ mìmǎ bǎocún zài diànnǎo lǐ, xià cì zhíjiē dēnglù jiù kěyǐle)
Tiểu Minh: Không có việc gì. Đúng rồi, ba có thể lưu mật khẩu vào trong máy tính, lần sau trực tiếp đăng nhập là được rồi.
爸爸:噢。好的。保存密码…… 小明,你看是这样吧?(Bàba: Ō. Hǎo de. Bǎocún mìmǎ…… xiǎomíng, nǐ kàn shì zhèyàng ba)
Ba: À. Được. Lưu mật khẩu . . . Tiểu Minh, con xem thể này phải không?
小明:我看看,嗯,就是这样,没问题。(Xiǎomíng: Wǒ kàn kàn, ń, jiùshì zhèyàng, méi wèntí)
Tiểu Minh: Con xem thử, dạ, chính là như vậy, không sai.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments