Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 033 – 玩电子游戏 – Chơi điện tử

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 033

小明:往左,往左…….加油。哎,往右,哎呀,撞了撞了…… (Xiǎomíng: Wǎng zuǒ, wǎng zuǒ……. Jiāyóu. Āi, wǎng yòu, āiyā, zhuàngle zhuàngle……)
Tiểu Minh: Rẽ trái, rẽ trái. . . cố lên. Ấy, rẽ phải, ây da, đụng rồi, đụng rồi . . .
Mike:唉,我又死了。(Āi, wǒ yòu sǐle)
Mike:Ấy, mình lại chết rồi.
小明:我来我来,你看我的。三、二、一,出发。(Xiǎomíng: Wǒ lái wǒ lái, nǐ kàn wǒ de. Sān, èr, yī, chūfā)
Tiểu Minh: Để mình, để mình, bạn xem mình chơi nè. Ba, hai, một, xuất phát.
兰兰:小明、麦克你们干什么呢?(án lán: Xiǎomíng, màikè nǐmen gànshénme ne?)
Lan Lan: Tiểu Minh, Mike hai bạn đang làm gì đó?
Mike:兰兰,快来快来,我们打比赛呢。(Lán lán, kuài lái kuài lái, wǒmen dǎ bǐsài ne)
Mike:Lan Lan, mau lại đây, mau lại đây, chúng mình đang thi đấu.
小明:快点儿,快点儿…….啊,第三,第三,比第二名就差那么一点儿。
Tiểu Minh:Nhanh lên nào, nhanh lên nào . . . A, hạng 3,. hạng 3, so với hạng 2 còn kém chút xíu.
兰兰:噢,你们俩玩儿赛车哪!这个游戏我玩儿得可好了。(Lán lán: Ō, nǐmen liǎ wán er sàichē nǎ! Zhège yóuxì wǒ wán er dé kě hǎole)
Lan Lan: À, hai bạn chơi đua xe à! Trò này mình chơi cũng giỏi lắm đó.
小明:呦,兰兰,没想到你也在玩儿这个游戏。(Xiǎomíng: Yōu, lán lán, méi xiǎngdào nǐ yě zài wán er zhège yóuxì)
Tiểu Minh: Hả, Lan Lan, không ngờ bạn cũng chơi game.
兰兰:那怎么了?不信我们比试比试! (Lán lán: Nà zěnmeliǎo? Bùxìn wǒmen bǐshi bǐshi!)
Lan Lan: Thế thì sao? Không tin chúng ta thi đấu thử đi!
小明:我信,我信。我以为你这个好学生从来都不玩儿游戏呢。(Xiǎomíng: Wǒ xìn, wǒ xìn. Wǒ yǐwéi nǐ zhège hào xuéshēng cónglái dōu bù wán er yóuxì ne)
Tiểu Minh: Mình tin, mình tin.
兰兰:小明,你不要小看人。你现在玩儿的是第八关,只有过了这关,你才能升级。(Lán lán: Xiǎomíng, nǐ bùyào xiǎo kàn rén. Nǐ xiànzài wán er de shì dì bā guān, zhǐyǒuguòle zhè guān, nǐ cáinéng shēngjí)
Lan Lan: Tiểu Minh, bạn đừng xem thường người khác. Bạn bây giờ đang chơi ở màn 8, chỉ có qua màn này, bạn mới có thể thăng cấp.
小明:是啊,但我和麦克就是过不了关。(Xiǎomíng: Shì a, dàn wǒ hé màikè jiùshìguò bu le guān)
Tiểu Minh: Vậy à, nhưng mình và Mike không thể qua màn được.
兰兰:哈哈,还是让我来试试吧。(Lán lán: Hāhā, háishì ràng wǒ lái shì shì ba)
Lan Lan: Ha ha, hay là đưa mình thử xem.
Mike:兰兰,如果你过了第八关,我和小明请你吃比萨。(Lán lán, rúguǒ nǐguòle dì bā guān, wǒ hé xiǎomíng qǐng nǐ chī bǐsà)
Mike:Lan Lan, nếu như bạn qua được màn 8, mình và Tiểu Minh dẫn bạn đi ăn pizza.
兰兰:真的吗?(Lán lán: Zhēn de ma)
Lan Lan: Thật không?
小明:是真的,一言为定。(Xiǎomíng: Shì zhēn de, yī yán wéi dìng)
Tiểu Minh: Thật, một lời nói ra là chắc chắn.
小明、Mike:向左,减速,转弯,加油…….啊,过关啦,真的过关啦!(Xiǎomíng,Mike: Xiàng zuǒ, jiǎnsù, zhuǎnwān, jiāyóu……. A, guòguān la, zhēn de guòguān la)
Tiểu Minh, Mike: Sang trái, giảm tốc độ, ôm cua, cố lên . . .A, qua màn rồi, thật là đã qua màn rồi!
兰兰:你们说我玩得怎么样?(Lán lán: Nǐmen shuō wǒ wán dé zěnme yàng)
Lan Lan: Hai bạn nói xem mình chơi thế nào?
小明:一个字“酷”!(Xiǎomíng: Yīgè zì “kù”!)
Tiểu Minh: Một chữ “ngầu” !
Mike:兰兰,我们太崇拜你了。(Lán lán, wǒmen tài chóngbài nǐle)
Mike:Lan Lan, hai đứa mình thật sùng bái bạn rồi.
兰兰:麦克、小明,告诉你们吧,我早就玩通关了。(Lán lán: Màikè, xiǎomíng, gàosù nǐmen ba, wǒ zǎo jiù wán tōngguānle.)
Lan Lan: Mike, Tiểu Minh, mình nói cho hai bạn biết nha, mình sớm đã qua màn rồi.
小明:我说呢,都玩通关了!(Xiǎomíng: Wǒ shuō ne, dōu wán tōngguānle)
Tiểu Minh: Mình nói mà, đã qua màn rồi!
兰兰:对了,我得跟我妈说不回家吃饭了。(Lán lán: Duìle, wǒ dé gēn wǒ mā shuō bu huí jiā chīfànle)
Lan Lan: Đúng rồi, mình phải báo cho mẹ không về nhà ăn cơm.
兰兰:你们不是要请我吃比萨嘛!(Lán lán: Nǐmen bùshì yào qǐng wǒ chī bǐsà ma)
Lan Lan: Hai bạn không phải nói mời mình ăn pizza sao!
Mike、小明:啊?!还真去啊!(Mike, xiǎomíng: A?! Hái zhēn qù a!)
Tiểu Minh, Mike: Hả? Phải đi thật sao!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments