Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 032 – 爱好- Sở thích

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 032

Mike:你应该转身,对,再转一点儿。(Nǐ yīnggāi zhuǎnshēn, duì, zài zhuǎn yīdiǎn er)
Mike:Bạn nên xoay người, đúng, xoay thêm chút nữa.
小明:是这样吗?(Xiǎomíng: Shì zhèyàng ma?)
Tiểu Minh: Là như vậy sao?
兰兰:Hello,你们在打橄榄球呢?(Lán lán:Hello, nǐmen zài dǎ gǎnlǎnqiú ne?)
Lan Lan: Chào, hai bạn đang chơi bóng bầu dục à?
小明:是啊,准确地说是麦克在教我打球。你想学吗?(Xiǎomíng: Shì a, zhǔnquè de shuō shì màikè zài jiào wǒ dǎqiú. Nǐ xiǎng xué ma?)
Tiểu Minh: Đúng rồi, nói đúng hơn là Mike đang dạy mình chơi bóng bầu dục. Bạn muốn học không?
兰兰:我才不想学呢,冲啊撞啊的, 太暴力了。(Lán lán: Wǒ cái bùxiǎng xué ne, chōng a zhuàng a de, tài bàolìle)
Lan Lan: Mình mới không thèm học, nào xông lên, nào đụng nhau, tốn sức lắm.
Mike:对了。兰兰,你有什么爱好?(Duìle. Lán lán, nǐ yǒu shé me àihào)
Mike:Đúng rồi. Lan Lan, bạn có sở thích gì?
兰兰:我的爱好可多啦!(Lán lán: Wǒ de àihào kě duō la!)
Lan Lan: Sở thích của mình nhiều lắm!
小明:是么?说来听听。(Xiǎomíng: Shì me? Shuō lái tīng tīng)
Tiểu Minh: Vậy sao? Nói ra nghe thử nào.
兰兰:我喜欢唱歌、跳舞,但最喜欢的还是弹钢琴。(Lán lán: Wǒ xǐhuān chànggē, tiàowǔ, dàn zuì xǐhuān de háishì dàn gāngqín)
Lan Lan: Mình thích hát, thích khiêu vũ, nhưng mà thích nhất vẫn là đàn piano.
小明:唱歌、跳舞、弹钢琴!这些也算是爱好?真没劲。(Xiǎomíng: Chànggē, tiàowǔ, dàn gāngqín! Zhèxiē yě suànshì àihào? Zhēn méijìn)
Tiểu Minh: Hát, khiêu vũ, đánh đàn! Mấy cái đó cũng gọi là sở thích sao? Thật vô vị.
兰兰:怎么没劲了?我看比打橄榄球强多了。(Lán lán: Zěnme méijìnle? Wǒ kàn bǐ dǎ gǎnlǎnqiú qiáng duōle)
Lan Lan: Gì mà vô vị chứ? Mình thấy thú vị hơn nhiều so với bóng bầu dục.
小明:好了,兰兰,别生气,别生气呀。(Xiǎomíng: Hǎole, lán lán, bié shēngqì, bié shēngqì ya)
Tiểu Minh: Được rồi, Lan Lan, đừng giận, đừng giận mà.
兰兰:不理你了。对牛弹琴。麦克,你说女孩儿能打橄榄球吗?(Lán lán: Bù lǐ nǐle. Duìniútánqín. Màikè, nǐ shuō nǚhái ér néng dǎ gǎnlǎnqiú ma)
Lan Lan: Không thèm nói với bạn nữa. Đàn khảy tai trâu. Mike, bạn nói xem, con gái có chơi bóng bầu dục được không?
Mike:在美国,喜欢打橄榄球的女孩儿有很多。再说了,中国也都有自己的女子橄榄球队啊。(Zài měiguó, xǐhuān dǎ gǎnlǎnqiú de nǚhái ér yǒu hěnduō. Zàishuōle, zhōngguó yě dū yǒu zìjǐ de nǚzǐ gǎnlǎnqiú duì a)
Mike:Ở Mỹ, có rất nhiều con gái thích bóng bầu dục. Hơn nữa, Trung Quốc cũng có đội bóng nữ nữa mà.
兰兰:噢,是这样啊。我原来以为橄榄球场是男孩儿的天下呢。(Lán lán: Ō, shì zhèyàng a. Wǒ yuánlái yǐwéi gǎnlǎnqiú chǎng shì nánhái ér de tiānxià ne)
Lan Lan: Ấy, là vậy à. Mình vốn cho rằng sân bóng bầu dục là thánh địa của con trai chứ.
Mike:哎,不是这样的。如果你愿意学,我也可以教你啊。(Āi, bùshì zhèyàng de. Rúguǒ nǐ yuànyì xué, wǒ yě kěyǐ jiào nǐ a)
Mike:Ấy, không phải như vậy. Nếu như bạn muốn học, mình cũng có thể chỉ cho bạn.
兰兰:嗯,那好。我和小明都拜你为师。对了,麦克,英式橄榄球和美式橄榄球一样吗?(Lán lán: Ń, nà hǎo. Wǒ hé xiǎomíng dōu bài nǐ wéi shī. Duìle, màikè, yīng shì gǎnlǎnqiú hé měishì gǎnlǎnqiú yīyàng ma)
Lan Lan: Ờ, vậy được. Mình và Tiểu Minh đều nhận bạn làm thầy. Đúng rồi, Mike, bóng bầu dục của Anh và Mỹ giống nhau không?
小明:兰兰,你可问到点子上了,英式橄榄球和美式橄榄球不一样。美式橄榄球更小、更细,两头都是尖尖的。(Xiǎomíng: Lán lán, nǐ kě wèn dào diǎnzi shàngle, yīng shì gǎnlǎnqiú hé měishì gǎnlǎnqiú bù yīyàng. Měishì gǎnlǎnqiú gèng xiǎo, gèng xì, liǎngtóu dōu shì jiān jiān de)
Tiểu Minh: Lan Lan, bạn hỏi đúng chỗ rồi đó, bóng bầu dục cùa Anh và Mỹ không giống nhau. Bóng bầu dục của Mỹ nhỏ hơn, hẹp dài hơn, hai đầu nhọn nhọn.
Mike:你说得对。英式橄榄球和美式橄榄球的规则也不一样。(Nǐ shuō dé duì. Yīng shì gǎnlǎnqiú hé měishì gǎnlǎnqiú de guīzé yě bù yīyàng)
Mike:Bạn nói đúng rồi đó. Qui tắc của bóng bầu dục của Anh và Mỹ cũng không giống nhau.
兰兰:天哪,还有这么多讲究啊。你们以后再慢慢告诉我吧。小明、麦克你们俩打一场比赛吧,让我也开开眼界!(Lán lán: Tiān nǎ, hái yǒu zhème duō jiǎngjiù a. Nǐmen yǐhòu zài màn man gàosù wǒ ba. Xiǎomíng, màikè nǐmen liǎ dǎ yī chǎng bǐsài ba, ràng wǒ yě kāi kāi yǎnjiè)
Lan Lan: Trời ơi, còn có nhiều thứ như vậy nữa sao. Hai bạn sau này từ từ nói cho mình biết đi. Tiểu Minh, Mike hai bạn đấu một trận đi, để cho mình mở rộng tầm mắt!
小明:啊,兰兰,我哪是他的对手啊!(Xiǎomíng: A, lán lán, wǒ nǎ shì tā de duìshǒu a)
Tiểu Minh: A, Lan Lan, mình làm gì là đối thủ của bạn ấy chứ !
兰兰:不要怕嘛,加油,试试看!(Lán lán: Bùyào pà ma, jiāyóu, shì shìkàn)
Lan Lan: Đừng có sợ mà, cố lên, thư xem sao!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments