Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 036 – 赞美 – Khen ngợi

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 036

兰兰:小明,Michael Jackson的歌实在太好听了。我以前怎么没注意啊。(Lán lán: Xiǎomíng,Michael Jackson de gē shízài tài hǎotīngle. Wǒ yǐqián zěnme méi zhùyì a)
Lan Lan: Tiểu Minh, nhạc của Micheal Jackson thật quá là hay. Sao trước đây mình không để ý nhỉ.
小明:哈哈,你看我说什么来着,好听吧。别说你爱听了,就连我爸都是他的歌迷!(Xiǎomíng: Hāhā, nǐ kàn wǒ shuō shénme láizhe, hǎotīng ba. Bié shuō nǐ ài tīngle, jiù lián wǒ bà dōu shì tā de gēmí)
Tiểu Minh: Ha ha, bạn xem mình đã nói cái gì chứ, hay phải không. Đừng nói là bạn thích nghe, ngay cả ba của mình cũng là fan của Micheal đó.
兰兰:啊?叔叔也是他的歌迷啊。他可真时髦,哈哈。(Lán lán: A? Shūshu yěshì tā de gēmí a. Tā kě zhēn shímáo, hāhā)
Lan Lan: Hả? Chú cũng là fan của Micheal à. Chú ấy thiệt là tân thời, ha ha.
小明:兰兰,你笑什么啊。你知道吗,在我爸年轻时,Jackson就是一个特别火的歌星了,他在全世界有很多的歌迷。(Xiǎomíng: Lán lán, nǐ xiào shénme a. Nǐ zhīdào ma, zài wǒ bà niánqīng shí,Jackson jiùshì yīgè tèbié huǒ de gēxīngle, tā zài quán shìjiè yǒu hěnduō de gēmí.)
Tiểu Minh: Lan Lan, bạn cười gì thế. Bạn biết không, khi ba mình còn trẻ, Jackson đã là một ngôi sao ca nhạc vô cùng nổi tiếng rồi, có rất nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới.
兰兰:噢,是这样啊。(Lán lán: Ō, shì zhèyàng a)
Lan Lan: Ồ, là vậy à.
小明:对了,兰兰,下周就是学校的联欢会了,你们几个女生不是要表演唱歌吗?(Xiǎomíng: Duìle, lán lán, xià zhōu jiùshì xuéxiào de liánhuān huìle, nǐmen jǐ gè nǚshēng bùshì yào biǎoyǎn chànggē ma)
Tiểu Minh: Đúng rồi, Lan Lan, tuần sau là liên hoan của trường rồi, mấy đứa con gái các bạn không phải có biểu diễn ca hát sao?
兰兰:是啊,你说我们唱什么好?(Lán lán: Shì a, nǐ shuō wǒmen chàng shénme hǎo)
Lan Lan: Đúng đó, bạn nói xem tụi mình hát bài gì thì tốt đây?
小明:哈哈,我看就唱Michael Jackson的歌吧,“Heal the world” 怎么样?边唱边跳。(Xiǎomíng: Hāhā, wǒ kàn jiù chàng Michael Jackson de gē ba,“Heal the world” zěnme yàng? Biān chàng biān tiào)
Tiểu Minh: Ha ha, mình thấy nên hát nhạc của Micheal Jackson đi, “Heal the world” thế nào? Vừa hát vừa nhảy.
兰兰:不行,不行,还边唱边跳呢!小明,我们几个女孩儿可唱不了Jackson的歌,太疯狂了。(Lán lán: Bùxíng, bùxíng, hái biān chàng biān tiào ne! Xiǎomíng, wǒmen jǐ gè nǚhái ér kě chàng bùliǎo Jackson de gē, tài fēngkuángle)
Lan Lan: Không được, không được, còn vừa hát vừa nhảy nữa! Tiểu Minh, tụi mình mấy đứa con gái hát không nổi nhạc của Jackson đâu, quá là điên cuồng mà.
小明:说的也是。那你们打算唱什么呢?(Xiǎomíng: Shuō de yěshì. Nà nǐmen dǎsuàn chàng shénme ne)
Tiểu Minh: Nói cũng phải. Thế mấy bạn định hát bài gì?
兰兰:我们想唱《中国话》,S.H.E.的歌。(Lán lán: Wǒmen xiǎng chàng “zhōngguó huà”,S.H.E. De gē)
Lan Lan: Tụi mình định hát bài “ZhongGuoHua” của SHE.
小明:噢,就是那个“板凳长扁担宽,扁担要绑在板凳上,板凳偏偏不让扁担绑在板凳上…….”绕口令嘛!(Xiǎomíng: Ō, jiùshì nàgè “bǎndèng zhǎng biǎndan kuān, biǎndan yào bǎng zài bǎndèng shàng, bǎndèng piānpiān bù ràng biǎndan bǎng zài bǎndèng shàng…….” Ràokǒulìng ma)
Tiểu Minh: Hả, chính là “…. ” vè đọc nhịu ấy hả!
兰兰:怎么样?我们可以边唱边表演,应该很好看的!(Lán lán: Zěnme yàng? Wǒmen kěyǐ biān chàng biān biǎoyǎn, yīnggāi hěn hǎokàn de)
Lan Lan: Thì sao? Chúng mình có thể vừa hát vừa biểu diễn, nhất định rất hay!
小明:说得真热闹,你唱一个,我帮你看看。(Xiǎomíng: Shuō dé zhēn rènào, nǐ chàng yīgè, wǒ bāng nǐ kàn kàn)
Tiểu Minh: Nghe có vẻ hay, bạn hát thử, mình xem thử coi sao.
兰兰:人家还没练过呢!(Lán lán: Rénjiā hái méi liànguò ne)
Lan Lan: Mình còn chưa tập luyện mà!
小明:我们都知道你唱歌特别好听,根本不用练。快点儿,我帮你把伴奏音乐打开。(Xiǎomíng: Wǒmen dōu zhīdào nǐ chànggē tèbié hǎotīng, gēnběn bùyòng liàn. Kuài diǎn er, wǒ bāng nǐ bǎ bànzòu yīnyuè dǎkāi)
Tiểu Minh: Chúng mình ai cũng biết bạn hát rất hay mà, căn bản không cần luyện. Nhanh nào, mình giúp bạn mở nhạc nền.
兰兰:那好吧。(Lán lán: Nà hǎo ba)
Lan Lan: Thế cũng được.
兰兰:放大点儿声吧。(Lán lán: Fàngdà diǎn er shēng ba)
Lan Lan: Mở lớn tiếng chút nào.
小明:鼓掌,真不错,我相信你们的表演一定能成功。(Xiǎomíng: Gǔzhǎng, zhēn bùcuò, wǒ xiāngxìn nǐmen de biǎoyǎn yīdìng néng chénggōng)
Tiểu Minh: Vỗ tay, thật là hay, mình tin phần biểu diễn của các bạn nhất định thành cô

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments