Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 040 – 北京小吃 – Đồ ăn vặt Bắc Kinh

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 040

小明: 麦克, 今天我的橄榄球学的怎么样?(Xiǎomíng: Màikè, jīntiān wǒ de gǎnlǎnqiú xué de zěnme yàng)
Tiểu Minh: Mike, hôm nay môn bóng bầu dục mình học thế nào?
麦克:怎么说呢?自从你拜我为师以来,就天天有进步啦。还是我教得好啊。有句成语叫什么来着:名师?(Màikè: Zěnme shuō ne? Zìcóng nǐ bài wǒ wéi shī yǐlái, jiù tiāntiān yǒu jìnbù la. Háishì wǒ jiào dé hǎo a. Yǒu jù chéngyǔ jiào shénme láizhe: Míngshī)
Mike: Nói thế nào nhỉ? Từ lúc bạn bái mình làm thầy cho đến nay, thì mỗi ngày đều tiến bộ hết. Hay là do mình dạy giỏi nhỉ. Có một câu thành ngữ nói thế nào nhỉ: Danh sư ??
兰兰:名师出高徒!(Lán lán: Míngshī chū gāotú)
Lan Lan: Danh sư xuất cao đồ!
小明:吓我一跳。兰兰,你什么时候冒出来了?(Xiǎomíng: Xià wǒ yī tiào. Lán lán, nǐ shénme shíhòu mào chū láile)
Tiểu Minh: Doạ mình hết hồn. Lan Lan, bạn xuất hiện lúc nào thế?
兰兰:哈哈, 我早就跟着你们呢。你们居然没有发现我。(Lán lán: Hāhā, wǒ zǎo jiù gēnzhe nǐmen ne. Nǐmen jūrán méiyǒu fāxiàn wǒ)
Lan Lan: Ha ha, mình từ sớm đã đi theo hai bạn rồi. Hai bạn lại không phát hiện ra mình.
麦克:兰兰,小明,我饿了。咱们去吃东西吧。(Màikè: Lán lán, xiǎomíng, wǒ èle. Zánmen qù chī dōngxī ba)
Mike: Lan Lan, Tiểu Minh, mình đói quá. Chúng ta đi ăn gì đó đi.
小明:好啊好啊。咱们去吃汉堡包怎么样?(Xiǎomíng: Hǎo a hǎo a. Zánmen qù chī hànbǎobāo zěnme yàng)
Tiểu Minh: Được đó, được đó. Chúng ta đi ăn hamburger thế nào?
兰兰:不怎么样。垃圾食品。(Lán lán: Bù zě me yàng. Lèsè shípǐn)
Lan Lan: Chẳng ra sao cả. Món ăn rác rưởi.
小明:那你说吃什么啊? 烤鸭?炸大虾?太贵了吧?(Xiǎomíng: Nà nǐ shuō chī shénme a? Kǎoyā? Zhà dà xiā? Tài guìle ba)
Tiểu Minh: Thế bạn nói xem ăn món gì? Vịt quay? Tôm chiên bột? Quá mắc mà ?
兰兰:我有个好主意。我们带麦克去吃北京小吃怎么样?又便宜又好吃。麦克肯定喜欢。(Lán lán: Wǒ yǒu gè hǎo zhǔyì. Wǒmen dài màikè qù chī běijīng xiǎochī zěnme yàng? Yòu piányí yòu hào chī. Màikè kěndìng xǐhuān)
Lan Lan: Mình có một ý hay. Chúng ta dẫn Mike đi ăn đồ ăn vặt Bắc Kinh thế nào? Vừa rẻ vừa ngon. Mike nhất định thích.
麦克:北京小吃?太好啦。我在电视上看到过。早就想吃了。我们快去吧。我也饿啦!(Màikè: Běijīng xiǎochī? Tài hǎo la. Wǒ zài diànshì shàng kàn dàoguò. Zǎo jiù xiǎng chīle. Wǒmen kuài qù ba. Wǒ yě è la)
Mike: Đồ ăn vặt Bắc Kinh? Quá tốt rồi. Mình đã thấy qua trên tivi. Từ sớm đã muốn ăn thử rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Mình đói rồi.
麦克:哇这么多好吃的。我都吃不过来了。(Màikè: Wa zhème duō hào chī de. Wǒ dū chī bùguò láile)
Mike: Woa, nhiều đồ ăn ngon quá. Mình ăn không hết quá.
小明:哈哈。那就多吃点儿。吃饱了好教我橄榄球。(Xiǎomíng: Hāhā. Nà jiù duō chī diǎn er. Chī bǎole hǎo jiào wǒ gǎnlǎnqiú)
Tiểu Minh: Ha ha. Thế thì ăn nhiều thêm chút đi. Ăn no rồi dạy mình bóng bầu dục.
兰兰:麦克,你喝豆汁吗?(Lán lán: Màikè, nǐ hē dòuzhī ma)
Lan Lan: Mike, bạn uống sữa đâu nành không?
麦克:豆汁?这是什么味儿啊?不喝不喝。(Màikè: Dòuzhī? Zhè shì shénme wèi er a? Bù hē bù hē)
Mike: Sữa đâu nành? Đây là mùi gì vậy? Không uống không uống.
小明:麦克,不会喝豆汁就不能算是北京人。(Xiǎomíng: Màikè, bù huì hē dòuzhī jiù bùnéng suànshì běijīng rén)
Tiểu Minh: Mike, không biết uống sữa đâu nành thì không thể xem là người Bắc Kinh.
兰兰:麦克,豆汁可算得上是北京最有特色的小吃了呢。不过,第一次喝都觉得不好喝。慢慢地就会喜欢上了。(Lán lán: Màikè, dòuzhī kě suàndé shàng shì běijīng zuì yǒu tèsè de xiǎochīle ne. Bùguò, dì yī cì hē dōu juédé bù hǎo hē. Màn man de jiù huì xǐhuān shàngle)
Lan Lan: Mike, sữa đâu nành có thể được xem là món ăn vặt đặc sắc nhất của Bắc Kinh đó. Nhưng mà, lần đầu uống đều cảm thấy không ngon. Dần dần rồi sẽ thích.
麦克:那我就下次再喝吧。(Màikè: Nà wǒ jiù xià cì zài hē ba)
Mike: Thế lần sau mình uống vậy.
兰兰:好吧。(Lán lán: Hǎo ba)
Lan Lan: Được thôi.
麦克:兰兰,北京小吃有很多年历史了吧?(Màikè: Lán lán, běijīng xiǎochī yǒu hěnduō nián lìshǐle ba)
Mike: Lan Lan, đồ ăn vặt Bắc Kinh có lịch sử lâu đời rồi phải không?
小明:那当然。就拿这个,对了,就拿“驴打滚”来说吧,它都有几百年的历史了。(Xiǎomíng: Nà dāngrán. Jiù ná zhège, duìle, jiù ná “lǘ dǎgǔn” lái shuō ba, tā dōu yǒu jǐ bǎi nián de lìshǐle)
Tiểu Minh: Đó là đương nhiên rồi. Như mòn này, đúng rồi, lấy món “Lư đả cổn” mà nói, đã có mấy trăm năm lịch sử rồi.
麦克:那我得尝尝。(Màikè: Nà wǒ dé cháng cháng.)
Mike: Thế mình phải nếm thử.
兰兰:怎么样?好吃吗?(Lán lán: Zěnme yàng? Hào chī ma)
Lan Lan: Thế nào? Ngon không?
麦克:嗯,好吃好吃!就是名字不太好听。(Màikè: Ń, hào chī hào chī! Jiùshì míngzì bù tài hǎotīng)
Mike: Ừ, Ngon ngon! Chỉ là tên nghe không hay lắm.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments