Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 041 – 北京小吃 – Món ăn vặt Bắc Kinh

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 041

小明:麦克,怎么样?吃饱了吗?(Xiǎomíng: Màikè, zěnme yàng? Chī bǎole ma)
Tiểu Minh: Mike, sao rồi? Ăn no chưa?
麦克:好像有些饱了。可是还有那么多好吃的呢。(Màikè: Hǎoxiàng yǒuxiē bǎole. Kěshì hái yǒu nàme duō hào chī de ne)
Mike: Hình như là no rồi. Nhưng mà vẫn còn nhiều món ngon quá.
兰兰:可不是嘛,这儿的好吃的这么多,你一次哪儿吃得过来啊。没关系,我们下次再带你来吃吧。(Lán lán: Kě bùshì ma, zhè’er de hào chī de zhème duō, nǐ yīcì nǎ’er chī dé guòlái a. Méiguānxì, wǒmen xià cì zài dài nǐ lái chī ba)
Lan Lan: Còn không phải sao, món ăn ngon ở đây nhiều như vậy, bạn sao có thể ăn hết trong một lần chứ. Không vấn đề gì, lần sau chúng mình lại dẫn bạn đến nữa.
小明:兰兰,既然来了就让麦克多吃几种吧。一会儿,我们可以去打橄榄球。(Xiǎomíng: Lán lán, jìrán láile jiù ràng màikè duō chī jǐ zhǒng ba. Yīhuǐ’er, wǒmen kěyǐ qù dǎ gǎnlǎnqiú)
Tiểu Minh: Lan Lan, đã đến rồi thì để cho Mike ăn thêm mấy món nữa đi. Chút nữa chúng mình có thể đi chơi bóng bầu dục.
兰兰:哎,你就知道打橄榄球。(Lán lán: Āi, nǐ jiù zhīdào dǎ gǎnlǎnqiú)
Lan Lan: Ây, bạn chỉ biết có chơi bóng bầu dục.
小明:呵呵,不是吃多了嘛,打打球帮助消化。(Xiǎomíng: Hēhē, bùshì chī duōle ma, dǎ dǎqiú bāngzhù xiāohuà)
Tiểu Minh: Ha ha, không phải là đã ăn nhiều rồi sao, chơi bóng giúp tiêu hoá.
麦克:哎,兰兰,这是什么?黄澄澄的?(Màikè: Āi, lán lán, zhè shì shénme? Huángchéngchéng de)
Mike: Ây, Lan Lan, đây là gì? Cái màu vàng óng nè?
兰兰:这个啊。是我最爱吃的小吃啦。这叫豌豆黄。(Lán lán: Zhège a. Shì wǒ zuì ài chī de xiǎochī la. Zhè jiào wāndòu huáng)
Lan Lan: Cái này à. Là món mình thích ăn nhất đó. Gọi là Uyển đậu hoàng.
麦克:豌豆黄?那肯定是豌豆做的啦?(Màikè: Wāndòu huáng? Nà kěndìng shì wāndòu zuò de la)
Mike: Uyển đậu hoàng? Vậy nhất định là làm từ đậu Hoà Lan rồi.
兰兰: 没错,真聪明。你说得一点儿也不错。(Lán lán: Méi cuò, zhēn cōngmíng. Nǐ shuō dé yīdiǎn er yě bùcuò)
Lan Lan: Không sai, thật thông minh. Bạn nói không sai chút nào.
麦克:这个可比驴打滚好猜多啦。(Màikè: Zhège kěbǐ lǘ dǎgǔn hǎo cāi duō la)
Mike: Cái này dễ đoán hơn món Lư đả cổn.
兰兰:麦克,你可别小看这个豌豆黄,过去只有皇上才能吃得上呢。(Lán lán: Màikè, nǐ kě bié xiǎo kàn zhège wāndòu huáng, guòqù zhǐyǒu huángshàng cáinéng chī dé shàng ne)
Lan Lan: Mike, bạn đừng xem thường món Uyển đậu hoàng này nha, trước kia chỉ có vua mời ăn được thôi đó.
麦克:为什么呀?是因为豌豆很贵吗?(Màikè: Wèishéme ya? Shì yīnwèi wāndòu hěn guì ma)
Mike: Tại sao vậy? Là vì đậu Hoà Lan rất mắc sao?
兰兰:不是因为豌豆贵,是制作豌豆黄非常麻烦,要花费很长时间,而且方法保密,只有皇上的厨师才会做呢。(Lán lán: Bùshì yīnwèi wāndòu guì, shì zhìzuò wāndòu huáng fēicháng máfan, yào huāfèi hěn cháng shíjiān, érqiě fāngfǎ bǎomì, zhǐyǒu huángshàng de chúshī cái huì zuò ne)
Lan Lan: Không phải vì đậu Hoà Lan mắc, làm món Uyển đậu hoàng này rất phức tạp, tốn rất nhiều thời gian, mà phương pháp làm lại giữ kín, chỉ có đầu bếp của vua mới biết làm thôi.
麦克:真的吗?那这里的豌豆黄是不是也很贵啊?(Màikè: Zhēn de ma? Nà zhèlǐ de wāndòu huáng shì bùshì yě hěn guì a)
Mike: Thật vậy à? Vậy Uyển đậu hoàng này có phải là cũng rất mắc hay không?
小明:不贵不贵。现在老百姓都能吃得起豌豆黄了。我来请你吃。(Xiǎomíng: Bù guì bù guì. Xiànzài lǎobǎixìng dōu néng chī dé qǐ wāndòu huángle. Wǒ lái qǐng nǐ chī)
Tiểu Minh: Không mắc không mắc. Giở đây mọi người đều có thể ăn Uyển đậu hoàng rồi. Mình mời bạn ăn nè.
麦克:可是,小明,豌豆黄好吃吗?可别和豆汁似的,我不爱吃。(Màikè: Kěshì, xiǎomíng, wāndòu huáng hào chī ma? Kě bié hé dòuzhī shì de, wǒ bù ài chī)
Mike: Nhưng mà, Tiểu Minh, Uyển đậu hoàng ngon không? Đừng có giống như sữa đậu nành, mình không thích ăn.
小明:好不好吃,试试不是就知道了吗?您好,麻烦您给我拿三块豌豆黄。(Xiǎomíng: Hǎobù hào chī, shì shì bùshì jiù zhīdàole ma? Nín hǎo, máfan nín gěi wǒ ná sān kuài wāndòu huáng)
Tiểu Minh: Ngon hay không, thử không phải là biết hay sao? Cô ơi, cho cháu 3 miếng Uyển đậu hoàng ạ.
麦克:嗯,好吃,真好吃。(Màikè: Ń, hào chī, zhēn hào chī)
Mike: À, ngon, thật là ngon.
兰兰:天哪,这么多豌豆黄都被你一个人吃光了?(Lán lán: Tiān nǎ, zhème duō wāndòu huáng dōu bèi nǐ yīgè rén chī guāngle)
Lan Lan: Trời ơi, nhiều Uyển đậu hoàng như thế một mình bạn ăn hết hả?
麦克:没有没有,是我和小明两个人吃的。(Màikè: Méiyǒu méiyǒu, shì wǒ hé xiǎomíng liǎng gèrén chī de)
Mike: Không có không có, là mình và Tiểu Minh hai người ăn.
小明:你……行啊,我再给你买,你吃多少块?(Xiǎomíng: Nǐ……xíng a, wǒ zài gěi nǐ mǎi, nǐ chī duōshǎo kuài)
Tiểu Minh: Bạn . . được rồi, mình mua thêm cho bạn, bạn ăn mấy miếng ?
麦克:哈哈。(Màikè: Hāhā)
Mike: Ha ha.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments