Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 046 – 古玩城 2 – Chợ đồ cổ (Phần 2)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 046

叔叔:嫂子,您看。这个盘子还不错,就是颜色不太好。(Shūshu: Sǎozi, nín kàn. Zhège pán zǐ huán bùcuò, jiùshì yánsè bù tài hǎo)
Chú: Chị dâu, chị xem. Cái đĩa này cũng không tệ, nhưng mà màu sắc thì không đẹp lắm.
卖家:唉,一听您这么说就是外行了。我这盘子可是明朝的!你说,明朝的盘子传到现在颜色能特鲜艳么?鲜艳的都是仿品。这个盘子,是我家祖传的,据说有三百年的历史了。(Màijiā: Āi, yī tīng nín zhème shuō jiùshì wàihángle. Wǒ zhè pán zǐ kěshì míng cháo de! Nǐ shuō, míng cháo de pánzi chuán dào xiànzài yánsè néng tè xiānyàn me? Xiānyàn de dōu shì fǎng pǐn. Zhège pánzi, shì wǒjiā zǔchuán de, jùshuō yǒusān bǎinián de lìshǐle)
Người bán: Ấy, vừa nghe anh nói như thế là biết dân ngoài nghành rồi. Đĩa chỗ tôi là từ thời Minh! Anh nói thử xem, đĩa từ thời Minh truyền đến bây giờ màu sắc có thể giữ được tươi đẹp hay sao? Màu tươi đẹp đều là hàng nhái cả. Cái đĩa này, là tổ vật gia truyền của nhà tôi, nghe đâu đã có ba trăm năm lịch sử rồi đó.
妈妈:那这做得也太粗糙了。(Māmā: Nà zhè zuò dé yě tài cūcāole.)
Mẹ: Thế thì thủ công cũng rất thô rồi.
卖家:这是“民窑”的,就是民间艺人做的。“官窑” 的一般都比较细致,不过价格太贵了,咱们老百姓可买不起。(Màijiā: Zhè shì “mín yáo” de, jiùshì mínjiān yìrén zuò de.“Guān yáo” de yībān dōu bǐjiào xìzhì, bùguò jiàgé tài guìle, zánmen lǎobǎixìng kě mǎi bù qǐ)
Người bán: Đây là hàng “Dân Dao”, là nghệ nhân dân gian làm ra. Hàng của “Quan Dao” đều tinh tế hơn hàng thường, nhưng mà giá cả rất đắt, dân thường chúng ta mua không nổi đâu.
叔叔:老板,您这盘子怎么卖?(Shūshu: Lǎobǎn, nín zhè pánzi zěnme mài)
Chú: Ông chủ, cái đĩa này ông bán thế nào?
卖家:这个……一般人我开价就得五千,我看您比较懂行,这样吧,您也别砍了,三千!我交您这个朋友。(Màijiā: Zhège……yībānrén wǒ kāijià jiù dé wǔqiān, wǒ kàn nín bǐjiào dǒngháng, zhèyàng ba, nín yě bié kǎnle, sānqiān! Wǒ jiāo nín zhège péngyǒu)
Người bán: Cái này . . , người bình thường tôi sẽ ra giá năm ngàn, tôi thấy anh cũng tương đối biết nhìn đồ, như vậy đi, anh cũng khỏi trả giá, ba ngàn! Coi như làm quen với anh.
叔叔:三千?(Shūshu: Sānqiān)
Chú: 3 ngàn?
妈妈:走走,咱们到前面看看。(Māmā: Zǒu zǒu, zánmen dào qiánmiàn kàn kàn)
Mẹ: đi thôi, chúng ta đến tiệm phía trước xem.
卖家:朋友、朋友,您有心买吗?(Màijiā: Péngyǒu, péngyǒu, nín yǒuxīn mǎi ma)
Người bán: Anh bạn, anh bạn, anh thật lòng muốn mua không?
叔叔:我当然有心买了。(Shūshu: Wǒ dāngrán yǒuxīn mǎile)
Chú: Tôi đương nhiên là có thành ý mua rồi.
卖家:这样吧,三千您嫌贵,您开个价吧?(Màijiā: Zhèyàng ba, sānqiān nín xián guì, nín kāi gè jià ba)
Người bán: Như vậy đi, ba ngàn anh chê mắc, anh cho cái giá đi?
叔叔:嗯,老板,我也不是新手了。咱们“打开天窗说亮话”,这盘子不是“老物件”,不过仿得不错。依我看,这顶多是近代仿品,五百块钱我买了。(Shūshu: Ń, lǎobǎn, wǒ yě bùshì xīnshǒule. Zánmen “dǎkāi tiānchuāng shuō liànghuà”, zhè pánzi bùshì “lǎo wùjiàn”, bùguò fǎng dé bùcuò. Yī wǒ kàn, zhè dǐng duō shì jìndài fǎng pǐn, wǔbǎi kuài qián wǒ mǎile)
Chú: Được, ông chủ, tôi cũng không phải tay mơ. Chúng ta nói thẳng ra luôn đi, cái điã này cũng không phải hàng cổ, nhưng mà nhái cũng không tệ. Theo tôi thì, cái này đa số là hàng nhái thời cận đại, năm trăm đồng tôi mua.
卖家:五百可卖不了。(Màijiā: Wǔbǎi kě mài bùliǎo)
Người bán: 500 thì không bán được rồi.
叔叔:没事儿,那我们再逛逛。(Shūshu: Méishì er, nà wǒmen zài guàng guàng.)
Chú: Không sao, thế chúng ta đi xem chỗ khác tiếp vậy.
卖家:哎,朋友,回来吧!我呀,一天没开张了,给您带一个吧。(Màijiā: Āi, péngyǒu, huílái ba! Wǒ ya, yītiān méi kāizhāngle, gěi nín dài yīgè ba)
Người bán: Ấy, anh bạn, quay lại đây! Tôi đây cả ngày chưa mở hàng, bán cho anh một cái vậy.
妈妈:幸亏你是个行家,要不然就上当了。(Māmā: Xìngkuī nǐ shìgè hángjiā, yào bùrán jiù shàngdàngle)
Mẹ: May mà chú là người trong nghề, nếu không thì mắc lừa rồi.
叔叔:在古玩市场买东西就是有风险的。即使东西买贵了,也不叫“上当”,行话叫“打眼”了。(Shūshu: Zài gǔwàn shìchǎng mǎi dōngxī jiùshì yǒu fēngxiǎn de. Jíshǐ dōngxī mǎi guìle, yě bù jiào “shàngdàng”, hánghuà jiào “dǎyǎn”le)
Chú: Mua đồ ở chợ đồ cổ rất mạo hiểm. Cho dù là mua đồ đắt cũng không gọi là mắc lừa, dân trong nghề gọi là mở rộng tầm mắt.
妈妈:没想到古玩这行的规矩这么多。(Māmā: Méi xiǎngdào gǔwàn zhè xíng de guījǔ zhème duō)
Mẹ: Không ngờ chơi đồ cổ, quy luật trong nghề cũng nhiều như vậy.
叔叔:是啊。哎,嫂子,走,我们去看看那个瓶子!(Shūshu: Shì a. Āi, sǎozi, zǒu, wǒmen qù kàn kàn nàgè píngzi)
Chú: Đúng đó. Ây, chị dâu, đi nào, chúng ta đi xem cái bình kia thử!
妈妈:好好好。(Māmā: Hǎohǎo hǎo)
Mẹ: Được được.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments