Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 047 – 订票 – Đặt vé

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 047

小明:叔叔,您看这张照片拍得棒不棒?(Xiǎomíng: Shūshu, nín kàn zhè zhāng zhàopiàn pāi dé bàng bù bàng)
Tiểu Minh: Chú ơi, chú xem mấy tấm ảnh này chụp có đẹp không?
叔叔:嗯,不错不错。(Shūshu: Ń, bùcuò bùcuò)
Chú: Uhm, không tệ, không tệ.
小明:受您的影响,我觉得现在我对摄影越来越着迷了,拍得也越来越好。(Xiǎomíng: Shòu nín de yǐngxiǎng, wǒ juédé xiànzài wǒ duì shèyǐng yuè lái yuè zháomíle, pāi dé yě yuè lái yuè hǎo)
Tiểu Minh: Chịu ảnh hưởng của chú, con cảm thấy bây giờ càng ngày càng mê chụp ảnh rồi, chụp càng ngày càng đẹp.
叔叔:哈哈,我看我们小明可以办摄影展啦。(Shūshu: Hāhā, wǒ kàn wǒmen xiǎomíng kěyǐ bàn shèyǐng zhǎn la)
Chú: Ha ha, chú thấy Tiểu Minh của chúng ta có thể mở triển lãm ảnh được rồi đó.
小明:我要是能办摄影展,首先要感谢的就是我亲爱的叔叔王楠先生。(Xiǎomíng: Wǒ yàoshi néng bàn shèyǐng zhǎn, shǒuxiān yào gǎnxiè de jiùshì wǒ qīn’ài de shūshu wángnán xiānshēng)
Tiểu Minh: Nếu mà con có thể mở triển lãm ảnh, phải cảm ơn đầu tiên chính là người chú thân yêu của con Vương Nam tiên sinh.
叔叔:这小子,油嘴滑舌的。(Shūshu: Zhè xiǎozi, yóuzuǐhuáshé de)
Chú: Cái thằng nhóc này, mồm mép quá đi.
小明:叔叔,这可是我的真心话。(Xiǎomíng: Shūshu, zhè kěshì wǒ de zhēnxīn huà)
Tiểu Minh: Chú ơi, đây chính là lời thật lòng của con mà.
叔叔:那好,等我明天回上海,给你联系联系摄影展的场地。(Shūshu: Nà hǎo, děng wǒ míngtiān huí shànghǎi, gěi nǐ liánxì liánxì shèyǐng zhǎn de chǎngdì)
Chú: Vậy được, đợi ngày mai chú về Thượng Hải, liên hệ giúp cháu nơi để triển lãm ảnh.
小明:啊?叔叔,我只是开个玩笑。就我这水平,怎么开摄影展啊!什么?叔叔,您明天就要回上海啊?(Xiǎomíng: A? Shūshu, wǒ zhǐshì kāi gè wánxiào. Jiù wǒ zhè shuǐpíng, zěnme kāi shèyǐng zhǎn a! Shénme? Shūshu, nín míngtiān jiù yào huí shànghǎi a)
Tiểu Minh: Hả? Chú, con chỉ nói chơi thôi mà. Chứ với trình độ của con, sao mà có thể mở triển lãm ảnh chứ! Cái gì? Chú, mai là chú về Thượng Hải rồi sao?
叔叔:是啊。我的假期结束了,要回上海开几个重要的会议。(Shūshu: Shì a. Wǒ de jià qí jiéshùle, yào huí shànghǎi kāi jǐ gè zhòngyào de huìyì)
Chú: Đúng vậy. Kỳ nghỉ phép của chú hết rồi, phải trở về Thượng Hải mở cuộc họp quan trọng.
小明:可是,叔叔, 您怎么还没订订火车票啊?(Xiǎomíng: Kěshì, shūshu, nín zěnme hái méi dìng dìng huǒchē piào a)
Tiểu Minh: Nhưng mà sao chú lại còn chưa đặt vé xe lửa nữa?
叔叔:哎呀,我忘了。瞧我这记性,昨天还想着订票的事呢。我这就去订票。(Shūshu: Āiyā, wǒ wàngle. Qiáo wǒ zhè jìxìng, zuótiān hái xiǎngzhe dìng piào de shì ne. Wǒ zhè jiù qù dìng piào)
Chú: Ây da, chú quên mất. Xem cái trí nhớ của chú này, hôm qua còn nhớ chuyện đặt vé mà. Chú đi đặt vé đây.
小明:等等我。叔叔,我跟您一起去。(Xiǎomíng: Děng děng wǒ. Shūshu, wǒ gēn nín yīqǐ qù)
Tiểu Minh: Đợi con chút. Con đi cùng với chú.
小明:叔叔,要是火车票没有了怎么办?(Xiǎomíng: Shūshu, yàoshi huǒchē piào méiyǒule zěnme bàn)
Tiểu Minh: Chú ơi, nếu như vé xe lửa không còn thì sao?
叔叔:那我只好坐飞机了。不过,叔叔还是愿意做火车回上海。(Shūshu: Nà wǒ zhǐhǎo zuò fēijīle. Bùguò, shūshu háishì yuànyì zuò huǒchē huí shànghǎi)
Chú: Vậy thì chú chỉ còn cách ngồi máy bay thôi. Nhưng mà, chú vẫn muốn ngồi xe lửa về Thượng Hải.
小明:我也愿意做火车,又便宜又方便。在火车上睡一宿,第二天一早就到啦。(Xiǎomíng: Wǒ yě yuànyì zuò huǒchē, yòu piányí yòu fāngbiàn. Zài huǒchē shàng shuì yī sù, dì èr tiān yīzǎo jiù dào la)
Tiểu Minh: Con cũng muốn ngồi xe lửa, vừa rẻ vừa tiện lợi. Trên xe lửa ngủ một giấc, sáng hôm sau là tới rồi.
叔叔:是啊。现在很多从北京到上海的车次都是夕发朝至,特别方便。(Shūshu: Shì a. Xiànzài hěnduō cóng běijīng dào shànghǎi de chēcì dōu shì xī fā cháo zhì, tèbié fāngbiàn)
Chú: Đúng vậy. Bây giờ có rất nhiều chuyến xe từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đều là chiều tối xuất phát sáng sớm là tới, rất là tiện lợi.
小明:嗯。叔叔,我们到啦。(Xiǎomíng: Ń. Shūshu, wǒmen dào la)
Tiểu Minh: À, chú ơi, chúng ta đến rồi.
叔叔:你好,我想订一张明天去上海的软卧票。(Shūshu: Nǐ hǎo, wǒ xiǎng dìng yī zhāng míngtiān qù shànghǎi de ruǎnwò piào.)
Chú: Xin chào, tôi muốn đặt một vé giường mềm ngày mai đi Thượng Hải.
服务人员:好的,请稍等。对不起,软卧票没有了,您看硬卧可以吗?(Fúwù rényuán: Hǎo de, qǐng shāo děng. Duìbùqǐ, ruǎnwò piào méiyǒule, nín kàn yìngwò kěyǐ ma)
Nhân viên bán vé: Được, xin đợi một chút. Xin lỗi, vé giường mềm hết rồi, anh xem vé giường cứng được không?
叔叔:那好吧,就要硬卧吧。(Shūshu: Nà hǎo ba, jiù yào yìngwò ba)
Chú: Thế cũng được, lấy vé giường cứng đi.
小明:叔叔,我们还算有运气呢。如果没有硬卧票,叔叔只能坐硬座回上海了。(Xiǎomíng: Shūshu, wǒmen hái suàn yǒu yùnqì ne. Rúguǒ méiyǒu yìngwò piào, shūshu zhǐ néng zuò yìngzuò huí shànghǎile)
Tiểu Minh: Chú ơi, chúng ta vẫn coi là may mắn đó. Nếu như không còn vé giường cứng, chú chỉ có thể ngồi ghế cứng về Thượng Hải thôi đó.
叔叔:哈哈,可不是嘛。要是在火车上坐一宿,等第二天开会的时候,叔叔说不定就睡着啦。(Shūshu: Hāhā, kě bùshì ma. Yàoshi zài huǒchē shàng zuò yī sù, děng dì èr tiān kāihuì de shíhòu, shūshu shuō bu dìng jiù shuìzhe la)
Chú: Ha ha, còn phải nói nữa, Nếu như ngồi cả đêm trên xe lửa, chờ đến ngày thứ hai lúc họp, nói không chừng chú đang ngủ đó.
小明:哈哈,是啊。(Xiǎomíng: Hāhā, shì a)
Tiểu Minh: Ha ha, phải ha.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments