Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 048 – 送别 – Đưa tiễn

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 048

小明:叔叔,咱们应该去第几站台?(Xiǎomíng: Shūshu, zánmen yīnggāi qù dì jǐ zhàntái)
Tiểu Minh: Chú ơi, chúng ta phải đi đến trạm mấy vậy?
叔叔:我看看啊,走,去第二站台。(Shūshu: Wǒ kàn kàn a, zǒu, qù dì èr zhàntái)
Chú: Để chú xem, đi thôi, đến trạm số 2.
小明:第二站台就在前面,我帮您拿行李吧。(Xiǎomíng: Dì èr zhàntái jiù zài qiánmiàn, wǒ bāng nín ná xínglǐ ba)
Tiểu Minh: Trạm số 2 ở ngay phía trước, con giúp chú mang hành lí.
妈妈:王楠,你看你,才来几天就忙着回去。(Māmā: Wángnán, nǐ kàn nǐ, cái lái jǐ tiān jiù mángzhe huíqù)
Mẹ: Vương Nam, chú xem chú kìa, mới đến mấy ngày đã vội vàng trở về.
叔叔:嫂子,我已经够麻烦你们的了。非常感谢。(Shūshu: Sǎozi, wǒ yǐjīng gòu máfan nǐmen dele. Fēicháng gǎnxiè)
Chú: Chị dâu, em đã làm phiền mọi người đủ rồi. Rất cảm ơn gia đình chị.
妈妈:千万别这么说。我们都是一家人,还说什么麻烦不麻烦的。(Māmā: Qiān wàn bié zhème shuō. Wǒmen dōu shì yījiā rén, hái shuō shénme máfan bù máfan de)
Mẹ: Đừng nên nói như vậy. Chúng ta đều là người một nhà mà còn nói cái gì mà làm phiền không làm phiến chứ.
爸爸:你嫂子说的对。王楠,下次再来北京,一定要在家多住几天。(Bàba: Nǐ sǎozi shuō de duì. Wángnán, xià cì zàilái běijīng, yīdìng yào zàijiā duō zhù jǐ tiān)
Ba: Chị dâu chú nói đúng đó. Vương Nam, lần sau đến Bắc Kinh, nhất định phải ở lại thêm vài ngày nữa đó.
小明:对对,下次叔叔在我家住上两个月。我们一起去香山照红叶。(Xiǎomíng: Duì duì, xià cì shūshu zài wǒ jiāzhù shàng liǎng gè yuè. Wǒmen yīqǐ qù xiāngshān zhào hóngyè)
Tiểu Minh: Đúng rồi, lần sau chú ở lại nhà cháu hai tháng đi. Chúng ta cùng đi Hương Sơn chụp lá đỏ.
妈妈:这孩子,现在满脑子都是摄影。(Māmā: Zhè háizi, xiànzài mǎn nǎozi dōu shì shèyǐng)
Mẹ: Cái đứa này, bây giờ trong đầu toàn là chụp ảnh.
叔叔:嫂子,您还别说,小明还真有点儿摄影天赋呢。(Shūshu: Sǎozi, nín hái bié shuō, xiǎomíng hái zhēn yǒudiǎn er shèyǐng tiānfù ne)
Chú: Chị dâu, chị khỏi phải nói, Tiểu Minh quả thật có chút thiên phú chụp ảnh đó.
小明:谢谢叔叔。(Xiǎomíng: Xièxiè shūshu)
Tiểu Minh: Cám ơn chú.
叔叔:小明,等你放假,让你爸爸妈妈带你到我家来玩儿吧。叔叔可以带你去上海很多好玩儿的地方。(Shūshu: Xiǎomíng, děng nǐ fàngjià, ràng nǐ bàba māmā dài nǐ dào wǒjiā lái wán er ba. Shūshu kěyǐ dài nǐ qù shànghǎi hěnduō hǎowán er dì dìfāng)
Chú: Tiểu Minh, đợi cháu nghỉ lễ, xin ba mẹ dẫn cháu đến nhà chú chơi đi. Chú có thể dẫn cháu đến những nơi rất đẹp ở Thượng Hải chơi.
小明:真的吗?太好了!上海有适合拍照的好地方吗?(Xiǎomíng: Zhēn de ma? Tài hǎole! Shànghǎi yǒu shìhé pāizhào de hǎo dìfāng ma)
Tiểu Minh: Thật không chú? Thế quá tốt rồi! Thượng Hải có nơi tốt thích hợp để chụp ảnh hả chú?
叔叔:那可太多了。比如说东方明珠电视塔啊、外滩啊、城隍庙啊。对了,我们还可以去周庄拍照。(Shūshu: Nà kě tài duōle. Bǐrú shuō dōngfāngmíngzhū diànshì tǎ a, wàitān a, chénghuángmiào a. Duìle, wǒmen hái kěyǐ qù zhōuzhuāng pāizhào)
Chú: Thế thì nhiều lắm. Ví như tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, Bến Thượng Hải, miếu Thành Hoàng. Đúng rồi, chúng ta còn có thể đi Chu Trang chụp ảnh nữa.
小明:真棒,我都等不及了!(Xiǎomíng: Zhēn bàng, wǒ dū děng bùjíle)
Tiểu Minh: Quá tốt rồi, con nôn đi quá!
爸爸:好啦好啦。车快开了,王楠,快上车吧。(Bàba: Hǎo la hǎo la. Chē kuài kāile, wángnán, kuài shàng chē ba)
Ba: Được rồi. Xe sắp chạy rồi đó, Vương Nam, mau lên xe đi.
妈妈:王楠,路上多加小心,一路平安。(Māmā: Wángnán, lùshàng duōjiā xiǎoxīn, yīlù píng’ān)
Mẹ: Vương Nam, trên đường cẩn thận chút, thượng lộ bình an.
叔叔:好的。哥哥、嫂子,你们放心吧。(Shūshu: Hǎo de. Gēgē, sǎozi, nǐmen fàngxīn ba)
Chú: Dạ. Anh, chị dâu, hai người yên tâm.
爸爸:到了上海给我们来个电话。(Bàba: Dàole shànghǎi gěi wǒmen lái gè diànhuà)
Ba: Đến Thượng Hải thì gọi điện cho anh chị.
叔叔:好的,你们也多保重。小明,好好学习啊,叔叔等着听你的好成绩。(Shūshu: Hǎo de, nǐmen yě duō bǎozhòng. Xiǎomíng, hǎo hào xuéxí a, shūshu děngzhe tīng nǐ de hǎo chéngjī)
Chú: Dạ, anh chị cũng giữ gìn sức khoẻ. Tiểu Minh, học cho tốt đó, chú đợi nghe thành tích tốt của con đó.
小明:我一定努力。对了,叔叔,您晚上要好好睡觉啊,不然的话明天会打瞌睡的。(Xiǎomíng: Wǒ yīdìng nǔlì. Duìle, shūshu, nín wǎnshàng yào hǎohǎo shuìjiào a, bùrán dehuà míngtiān huì dǎ kēshuì de)
Tiểu Minh: Con nhất định cố gắng. Đúng rồi, tối chú phải ngủ cho ngon, nếu không ngày mai sẽ ngủ gà ngủ gật đó.
叔叔:这小子…… (Shūshu: Zhè xiǎozi……)
Chú: Cái thằng nhóc này . . .

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments