Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 049 – 邀请 – Mời

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 049

小明妈:小明爸,你赶快来接电话。(Xiǎomíng mā: Xiǎomíng bà, nǐ gǎnkuài lái jiē diànhuà)
Mẹ Tiểu Minh: Ba Tiểu Minh, ông mau nghe điện thoại kìa.
小明爸:来了,来了。喂,您好。(Xiǎomíng bà: Láile, láile. Wèi, nín hǎo)
Ba Tiểu Minh: Đến đây, đến đây. Alô, xin chào.
叔叔:哥,是我。(Shūshu: Gē, shì wǒ)
Chú: Anh, là em.
小明爸:是王楠啊,你平安到家了吧? (Xiǎomíng bà: Shì wángnán a, nǐ píng’ān dàojiāle ba)
Ba Tiểu Minh: Là Vương Nam à, chú về nhà rồi à?
叔叔:我怕您和嫂子担心啊,特地打电话给你们报个平安。(Shūshu: Wǒ pà nín hé sǎozi dānxīn a, tèdì dǎ diànhuà gěi nǐmen bào gè píng’ān)
Chú: Em sợ anh và chị dâu lo lắng, nên đặc biệt gọi điện thoại báo bình an.
小明爸:顺利就好,顺利就好。(Xiǎomíng bà: Shùnlì jiù hǎo, shùnlì jiù hǎo)
Ba Tiểu Minh: Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.
小明爸:王楠已经到上海了。你可不知道,上次你说让我们全家去上海玩儿,小明高兴得一连几天都没睡好,可把他乐坏了。(Xiǎomíng bà: Wángnán yǐjīng dào shànghǎile. Nǐ kěbù zhīdào, shàng cì nǐ shuō ràng wǒmen quánjiā qù shànghǎi wán er, xiǎomíng gāoxìng dé yīlián jǐ tiān dū méi shuì hǎo, kě bǎ tā lè huàile)
Ba Tiểu Minh: Vương Nam đã về đến Thượng Hải rồi. Chú không biết đâu, lần trước chú bảo cả gia đình anh đến Thượng Hải chơi, Tiểu Minh vui đến nổi mấy hôm liền không ngủ được, làm cho nó vui quá trời.
叔叔:哈哈,咱妈天天念叨着小明,盼着他早点儿来呢。(Shūshu: Hāhā, zán mā tiāntiān niàndaozhe xiǎomíng, pànzhe tā zǎodiǎn er lái ne)
Chú: Ha ha, mẹ ngày nào cũng nhắc Tiểu Minh, mong nó đến sớm chút.
小明爸:是啊,一年多都没回去了。我们本来就打算暑假带小明去上海看奶奶呢。(Xiǎomíng bà: Shì a, yī nián duō dōu méi huíqùle. Wǒmen běnlái jiù dǎsuàn shǔjià dài xiǎomíng qù shànghǎi kàn nǎinai ne)
Ba Tiểu Minh: Vậy à, hơn một năm nay chưa về. Tụi anh vốn dự định kỳ nghỉ hè này dẫn Tiểu Minh về thăm bà nội đó.
小明:爸,是叔叔的电话吗?我来接。(Xiǎomíng: Bà, shì shūshu de diànhuà ma? Wǒ lái jiē)
Tiểu Minh: Ba, là điện thoại của chú phải không? Cho con nói chuyện với chú chút.
小明爸:是你叔叔,说奶奶想你了。(Xiǎomíng bà: Shì nǐ shūshu, shuō nǎinai xiǎng nǐle)
Ba Tiểu Minh: Là chú của con, nói là bà nội rất nhớ con.
小明爸:王楠,你稍等,小明要跟你说话。(Xiǎomíng bà: Wángnán, nǐ shāo děng, xiǎomíng yào gēn nǐ shuōhuà)
Ba Tiểu Minh: Vương Nam, chú đợi chút, Tiểu Minh muốn nói chuyện với chú.
小明:叔叔,我也特别想奶奶。我真恨不得明天就飞到上海去看她。(Xiǎomíng: Shūshu, wǒ yě tèbié xiǎng nǎinai. Wǒ zhēn hènbudé míngtiān jiù fēi dào shànghǎi qù kàn tā)
Tiểu Minh: Chú ơi, con cũng rất là nhớ bà nội. Con thật là hận không thể ngày mai bay đến Thượng Hải thăm nội.
叔叔:小明,你别着急。马上就要期末考试了,你得先踏踏实实地复习考试,然后才能来上海玩儿。(Shūshu: Xiǎomíng, nǐ bié zhāojí. Mǎshàng jiù yào qímò kǎoshìle, nǐ dé xiān tà tàshí shídì fùxí kǎoshì, ránhòu cáinéng lái shànghǎi wán er)
Chú: Tiểu Minh, con đừng có gấp gáp. Sắp tới là thi cuối kỳ rồi, con phải ôn tập thi cho tốt, sau đó mới có thể đi Thượng Hải chơi.
小明:我知道,叔叔您放心。(Xiǎomíng: Wǒ zhīdào, shūshu nín fàngxīn.)
Tiểu Minh: Con biết rồi, chú cứ yên tâm.
叔叔:哈哈。我当然相信你。等你们来上海,我还可以陪你们去江南水乡逛逛。南方好玩儿的地方可多啦。(Shūshu: Hāhā. Wǒ dāngrán xiāngxìn nǐ. Děng nǐmen lái shànghǎi, wǒ hái kěyǐ péi nǐmen qù jiāngnán shuǐxiāng guàng guàng. Nánfāng hǎowán er dì dìfāng kě duō la)
Chú: Ha ha. Chú đương nhiên tin con. Đợi mọi người đến Thượng Hải, chú còn có thể dùng mọi người đi thăm sông nước vùng Giang Nam nữa. Nơi vui chơi ở phương Nam rất là nhiều.
小明:哎呀,叔叔,您快别说了……我现在就想飞过去了。(Xiǎomíng: Āiyā, shūshu, nín kuài bié shuōle……wǒ xiànzài jiù xiǎng fēi guòqùle)
Tiểu Minh: Ây da, chú đừng nói nữa . . . Con giờ rất muốn bay qua đó.
叔叔:哈哈。小明,别急别急,暑假马上就到了。好,小明,到时上海见吧。我先挂了,拜拜。(Shūshu: Hāhā. Xiǎomíng, bié jí bié jí, shǔjià mǎshàng jiù dàole. Hǎo, xiǎomíng, dào shí shànghǎi jiàn ba. Wǒ xiān guàle, bàibài)
Chú: Ha ha. Tiểu Minh, đừng có gấp, nghỉ hè chớp mắt là đến ngay mà. Được rồi, Tiểu Minh, lúc đó gặp ở Thượng Hải vậy. Chú cúp máy trước đây, bye bye.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments