Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 050 – 上古文课 – Giờ cổ văn

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 050

老师:请大家跟我念:竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。 蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。(Lǎoshī: Qǐng dàjiā gēn wǒ niàn: Zhú wài táohuā sān liǎng zhī, chūnjiāng shuǐnuǎn yā xiānzhī. Lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn, zhèng shì hétún yù shàng shí)
Giáo viên: Mọi người đọc theo cô: Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri. Lâu khao mãn địa lô nha đoản, chính thị hà đồn dục thượng thời.
同学们:竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。 蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。(Tóngxuémen: Zhú wài táohuā sān liǎng zhī, chūnjiāng shuǐnuǎn yā xiānzhī. Lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn, zhèng shì hétún yù shàng shí)
Học sinh: Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri. Lâu khao mãn địa lô nha đoản, chính thị hà đồn dục thượng thời.
老师:麦克,你怎么不跟着我读啊?(Lǎoshī: Màikè, nǐ zěnme bù gēnzhe wǒ dú a)
Giáo viên: Mike, sao em không đọc theo cô?
麦克:老师,我一句都听不懂。听着跟唱歌似的?(Màikè: Lǎoshī, wǒ yījù dōu tīng bù dǒng. Tīngzhe gēn chànggē shì de)
Mike: Thưa cô, em một câu cũng không hiểu. Nghe cứ như là hát vậy?
老师:这不怪你。我们今天学的是一首非常著名的古诗。(Lǎoshī: Zhè bù guài nǐ. Wǒmen jīntiān xué de shì yī shǒu fēicháng zhùmíng de gǔshī)
Giáo viên: Cái này không thể trách em. Hôm nay chúng ta học là một bài thơ cổ rất nổi tiếng.
麦克:古诗?
Mike: Thơ cổ?
小明:哎呀,麦克, 古诗就是古代人写的诗。这首诗是大诗人苏轼写的。(Xiǎomíng: Āiyā, màikè, gǔshī jiùshì gǔdài rén xiě de shī. Zhè shǒu shī shì dà shīrén sūshì xiě de)
Tiểu Minh: Ây da, Mike, thơ cổ chính là thơ do người thời cổ đại viết. Bài thơ này là của đại thi hào Tô Thức viết.
老师:谁能解释一下儿这首诗的意思?(Lǎoshī: Shuí néng jiěshì yīxià er zhè shǒu shī de yìsi)
Giáo viên: Ai có thể giải thích về ý nghĩa của bài thơ này?
小明:老师,我来吧。这首诗的意思是„„ (Xiǎomíng: Lǎoshī, wǒ lái ba. Zhè shǒu shī de yìsi shì „„)
Tiểu Minh: Cô ơi, để em. Ý nghĩa của bài thơ này là . . .
麦克:我知道,我知道。这首诗里有什么什么“暖鸭”。这“暖鸭”也是一种好吃的吧?(Màikè: Wǒ zhīdào, wǒ zhīdào. Zhè shǒu shī li yǒu shé me shénme “nuǎn yā”. Zhè “nuǎn yā” yěshì yī zhǒng hào chī de ba)
Mike: Em biết rồi, em biết rồi. Trong bài thơ này có cái gì cái gì “noãn áp”. “Noãn áp” này cũng là một món ăn ngon phải không cô?
麦克:笑什么笑。老师,“暖鸭”和我吃过的“烤鸭” 是不是差不多?您看,这明明就是鸭子的鸭嘛。(Màikè: Xiào shénme xiào. Lǎoshī,“nuǎn yā” hé wǒ chīguò de “kǎoyā” shì bùshì chàbùduō? Nín kàn, zhè míngmíng jiùshì yāzi de yā ma.)
Mike: Cười gì mà cười. Cô ơi, “noãn áp” và món “khảo áp” em từng ăn có phải là gần giống nhau không ạ? Cô xem, đây rõ ràng là “áp” của “con vịt ” mà.
老师:哈哈,没想到你的想象力还挺丰富的。(Lǎoshī: Hāhā, méi xiǎngdào nǐ de xiǎngxiàng lì hái tǐng fēngfù de)
Giáo viên: Ha ha, không ngờ trí tưởng tượng của em lại phong phú như vậy.
小明:我的天哪,麦克,“鸭”也不都指“烤鸭”啊。这句话的意思是:春天到了,水变暖了,鸭子会最先感到。“暖”是指“水暖”,不是你说的“暖鸭”,还“烤鸭”呢!(Xiǎomíng: Wǒ de tiān nǎ, màikè,“yā” yě bù dōu zhǐ “kǎoyā” a. Zhè jù huà de yìsi shì: Chūntiān dàole, shuǐ biàn nuǎnle, yāzi huì zuì xiān gǎndào.“Nuǎn” shì zhǐ “shuǐnuǎn”, bùshì nǐ shuō de “nuǎn yā”, hái “kǎoyā” ne)
Tiểu Minh: Trời ạ, Mike, “áp” cũng không phải đều là chỉ “khảo áp”. Câu này ý là: mùa xuân đến rồi, nước sông trở nên ấm áp, vịt sẽ cảm nhận được trước hết. “Noãn” là chỉ “nước ấm áp”, không phải “noãn áp” hay là “khảo áp” mà bạn nói đâu.
老师:小明,麦克学习汉语不久,我们要多鼓励他,可不能笑话他啊。(Lǎoshī: Xiǎomíng, màikè xuéxí hànyǔ bùjiǔ, wǒmen yào duō gǔlì tā, kě bùnéng xiàohuà tā a)
Giáo viên: Tiểu Minh, Mike mới học tiếng Hán, chúng ta phải khích lệ bạn nhiều hơn, không thể cười chê bạn.
小明:老师,没事没事。我和麦克是哥们儿,他不会生气的。是吧,麦克?(Xiǎomíng: Lǎoshī, méishì méishì. Wǒ hé màikè shì gēmen er, tā bù huì shēngqì de. Shì ba, màikè)
Tiểu Minh: Cô ơi, không có gì đâu ạ. Em và Mike là anh em tốt mà, bạn ấy sẽ không giận đâu. Phải không, Mike?
老师:小明,老师交给你一个任务。你今天晚上把这首诗从头到尾给麦克讲明白,明天我检查。好么?(Lǎoshī: Xiǎomíng, lǎoshī jiāo gěi nǐ yīgè rènwù. Nǐ jīntiān wǎnshàng bǎ zhè shǒu shī cóngtóu dào wěi gěi màikè jiǎng míngbái, míngtiān wǒ jiǎnchá. Hǎo me)
Giáo viên: Tiểu Minh, cô giao cho em một nhiệm vụ. Tối nay em phải giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối bài thơ này cho Mike hiểu rõ, ngày mai cô kiểm tra. Được không?
小明:老师,您放心,没问题。(Xiǎomíng: Lǎoshī, nín fàngxīn, méi wèntí)
Tiểu Minh: Cô hãy yên tâm, không có vấn đề gì ạ?
老师:好了,同学们,我们继续上课吧。大家再跟着我读一遍„„ (Lǎoshī: Hǎole, tóngxuémen, wǒmen jìxù shàngkè ba. Dàjiā zài gēnzhe wǒ dú yībiàn „„)
Giáo viên: Được rồi, mọi người, chúng ta tiếp tục học nào. Mọi người đọc lại theo cô một lần nữa . . .

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments