Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 051 – 篮球 – Bóng rổ

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 051

麦克:小明,快点儿,传球。(Màikè: Xiǎomíng, kuài diǎn er, chuán qiú)
Mike: Tiểu Minh, nhanh chút nào, chuyền bóng.
小明:好的,接着。麦克,投篮!太棒啦。(Xiǎomíng: Hǎo de, jiēzhe. Màikè, tóulán! Tài bàng la)
Tiểu Minh: Được, tiếp bóng. Mike, ném vào rổ! Quá tốt rồi.
小明:麦克,你投得太准了,崇拜崇拜。我看,你完全可以去湖人队打比赛了。(Xiǎomíng: Màikè, nǐ tóu dé tài zhǔnle, chóngbài chóngbài. Wǒ kàn, nǐ wánquán kěyǐ qù húrén duì dǎ bǐsàile)
Tiểu Minh: Mike, bạn ném thật quá chuẩn, thật ngưỡng mộ. Mình thấy, bạn hoàn toàn có thể đi thi đấu vời đội của Lakers được rồi đó.
麦克:哈哈,我最喜欢湖人队的科比了。能和科比一起打球是我最大的梦想。(Màikè: Hāhā, wǒ zuì xǐhuān húrén duì de kēbǐle. Néng hé kēbǐ yīqǐ dǎqiú shì wǒ zuìdà de mèngxiǎng)
Mike: Ha ha, mình thích nhất là Kobe Bryant của đội Lakers. Có thể chơi bóng cùng với Kobe là mơ ước lớn nhất của mình.
小明:哈哈,哥们儿,那我祝你梦想成真。(Xiǎomíng: Hāhā, gēmen er, nà wǒ zhù nǐ mèngxiǎng chéng zhēn)
Tiểu Minh: Ha ha, người anh em, thế mình chúc bạn “Mộng tưởng thành chân”.
麦克:梦想成真?(Màikè: Mèngxiǎng chéng zhēn)
Mike: Mộng tưởng thành chân?
小明:你忘啦?就是我昨天刚教你的成语啊!(Xiǎomíng: Nǐ wàng la? Jiùshì wǒ zuótiān gāng jiào nǐ de chéngyǔ a)
Tiểu Minh: Bạn quên rồi hả? Chính là câu thành ngữ tối qua mình chỉ bạn đó!
麦克:哦,对对对。我想起来了,梦想成真!(Màikè: Ó, duì duì duì. Wǒ xiǎng qǐláile, mèngxiǎng chéng zhēn)
Mike: À, đúng đúng. Mình nhớ ra rồi, ước mơ thành sự thật!
小明:麦克,你今天状态挺好的,三分球是你的秘密武器呀。可是,我今天打得一点儿也不好。(Xiǎomíng: Màikè, nǐ jīntiān zhuàngtài tǐng hǎo de, sān fēn qiú shì nǐ de mìmì wǔqì ya. Kěshì, wǒ jīntiān dǎ dé yīdiǎn er yě bù hǎo)
Tiểu Minh: Mike, hôm nay tinh thật bạn thật tốt, bóng ba điểm là vũ khí bí mật của bạn à. Nhưng mà, mình hôm nay chơi tệ quá.
麦克:小明,其实你今天也没有什么技术问题,就是太心急了。(Màikè: Xiǎomíng, qíshí nǐ jīntiān yě méiyǒu shé me jìshù wèntí, jiùshì tài xīnjíle)
Mike: Tiểu Minh, thật ra hôm nay bạn cũng không phải là vấn đề kỹ thuật gì, mà là quá nóng vội thôi.
小明:你说得太对了。我投篮时,总怕被别人“盖帽”。(Xiǎomíng: Nǐ shuō dé tài duìle. Wǒ tóulán shí, zǒng pà bèi biérén “gàimào”)
Tiểu Minh: Bạn nói rất đúng. Lúc mình ném vào rổ, luôn sợ có người cản đầu.
麦克:所以嘛。你这么心急,能进球才怪。(Màikè: Suǒyǐ ma. Nǐ zhème xīnjí, néng jìn qiú cái guài)
Mike: Cho nên. Bạn nóng vội như vậy, có thể vào rổ mới là lạ.
同学甲:小明、麦克,来,你们喝点儿水。(Tóngxué jiǎ: Xiǎomíng, màikè, lái, nǐmen hē diǎn er shuǐ)
Bạn học A: Tiểu Minh, Mike, nào uống chút nước đi.
麦克、小明:谢谢。(Màikè, xiǎomíng: Xièxiè)
Mike, Tiểu Minh: Cám ơn.
小明:咱们今天犯规太多,打得不太好。(Xiǎomíng: Zánmen jīntiān fànguī tài duō, dǎ dé bù tài hǎo)
Tiểu Minh: Chúng ta hôm nay phạm quy quá nhiều, chơi hơi tệ.
同学甲:是啊。大家带球都自顾自的,没有积极传球。(Tóngxué jiǎ: Shì a. Dàjiā dài qiú dōu zì gù zì de, méiyǒu jījí chuán qiú)
Bạn học A: Phải đó. Mọi người dẫn bóng đều khư khư ôm bóng, không tích cực chuyền bóng.
麦克:对,这就叫没有团队精神。(Màikè: Duì, zhè jiù jiào méiyǒu tuánduì jīngshén)
Mike: Đúng, đây gọi là không có tinh thần đồng đội.
小明:呦,麦克,你的中文越来越好啦。还知道团队精神呢!(Xiǎomíng: Yōu, màikè, nǐ de zhōngwén yuè lái yuè hǎo la. Hái zhīdào tuánduì jīngshén ne)
Tiểu Minh: Ây da, Mike, tiếng Trung của bạn ngày càng giỏi nha. Còn biết cả tinh thần đồng đội nữa!
麦克:哪里,哪里。您过奖了。(Màikè: Nǎlǐ, nǎlǐ. Nín guòjiǎngle)
Mike: Nào có, nào có. Bạn quá khen rồi.
同学乙:我们的技术都不错,如果能注意团队配合,一定能赢。(Tóngxué yǐ: Wǒmen de jìshù dōu bùcuò, rúguǒ néng zhùyì tuánduì pèihé, yīdìng néng yíng)
Bạn học B: Kỹ thuật của chúng ta đều không tệ, nếu như có thể chú ý phối hợp đồng đội, nhất định có thể thắng.
麦克:可不是嘛!不仅能赢球,还能促进同学友谊呢。(Màikè: Kě bùshì ma! Bùjǐn néng yíng qiú, hái néng cùjìn tóngxué yǒuyì ne)
Mike: Còn phải nói sao! Không chỉ thắng trận bóng mà còn có thể thúc đẩy tình bằng hữu nữa.
小明:麦克,行啊,你越来越能说啦!(Xiǎomíng: Màikè, xíng a, nǐ yuè lái yuè néng shuō la)
Tiểu Minh: Mike, được đó, bạn ngày càng biết nói chuyện nha!
麦克:我这叫有口才。(Màikè: Wǒ zhè jiào yǒu kǒucái)
Mike: Mình đây gọi là có tài ăn nói.
同学们:哈哈 哈哈!(Tóngxuémen: Hāhāhā hā)
Các bạn học: Ha ha ha ha!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments