Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 052 – 课后打篮球 – Chơi bóng rổ sau giờ học

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 052

小刚: 放学喽!(Xiǎo gāng: Fàngxué lóu)
Tiểu Cương: Ra về rồi!
小明: 小刚, 你去哪儿啊? (Xiǎomíng: Xiǎo gāng, nǐ qù nǎ’er a)
Tiểu Minh: Tiểu Cương, bạn đi đâu vậy?
小刚:我要去图书馆还书。 你呢? (Xiǎo gāng: Wǒ yào qù túshū guǎn hái shū. Nǐ ne)
Tiểu Cương: Mình phải đến thư viện trả sách
麦克: 哎呀, 别去图书馆啦。咱们去打篮球吧。好吗?(Màikè: Āiyā, bié qù túshū guǎn la. Zánmen qù dǎ lánqiú ba. Hǎo ma)
Mike: Ây da, đừng đi thư viện nữa. Chúng ta chơi bóng rổ đi. Được không?
小刚: 什么?还打篮球?昨天你们班输了我们班十几分呢。(Xiǎo gāng: Shénme? Hái dǎ lánqiú? Zuótiān nǐmen bān shūle wǒmen bān shí jǐ fēn ne)
Tiểu Cương: Cái gì? Còn chơi bóng rổ nữa? Hôm qua lớp của bạn thua lớp mình mười mấy điểm đó.
小明: 小刚,你可别小瞧我们班。昨天我们班状态不好,今天肯定能你赢你们。(Xiǎomíng: Xiǎo gāng, nǐ kě bié xiǎoqiáo wǒmen bān. Zuótiān wǒmen bān zhuàngtài bù hǎo, jīntiān kěndìng néng nǐ yíng nǐmen)
Tiểu Minh: Tiểu Cương, bạn đừng có xem thường lớp mình nha. Hôm qua lớp mình tinh thần không tốt, hôm nay nhất định sẽ thắng lớp bạn.
小刚: 净吹牛!我今天要给你们一点儿颜色看看。等等我,我去叫同学。(Xiǎo gāng: Jìng chuīniú! Wǒ jīntiān yào gěi nǐmen yīdiǎn er yánsè kàn kàn. Děng děng wǒ, wǒ qù jiào tóngxué)
Tiểu Cương: Chỉ khoác lác! Hôm nay mình sẽ cho hai bạn biết tay. Đợi mình, mình đi gọi bạn học.
小明: Mike,快传球。(Xiǎomíng: Mike, kuài chuán qiú)
Tiểu Minh: Mike, mau chuyền bóng.
小刚: 哈哈,我们又进了一个球。 小明,你们输定了。(Xiǎo gāng: Hāhā, wǒmen yòu jìnle yīgè qiú. Xiǎomíng, nǐmen shū dìngle)
Tiểu Cương: Ha ha, chúng ta lại vào một quả nữa. Tiểu Minh, mấy bạn thua chắc rồi.
小明:哼,小刚,等着瞧!还有两节呢。(Xiǎomíng: Hēng, xiǎo gāng, děngzhe qiáo! Hái yǒu liǎng jié ne)
Tiểu Minh: Hừ, Tiểu Cương, chờ đó! Vẫn còn hai hiệp nữa mà.
小明:Mike,你太棒了。一口气拿下了3个3分球。(Xiǎomíng:Mike, nǐ tài bàngle. Yī kǒuqì ná xiàle 3 gè 3 fēn qiú)
Tiểu Minh: Mike, bạn giỏi quá. Một hơi được ba quả ba điểm.
Mike:哈哈,是啊,今天我的运气实在是太好了。(Hāhā, shì a, jīntiān wǒ de yùnqì shízài shì tài hǎole)
Mike: Ha ha, phải rồi, hôm nay số mình thật quá may mắn.
小明:来,Mike,喝点儿水。 你今天可是我们班的大功臣。(Xiǎomíng: Lái,Mike, hē diǎn er shuǐ. Nǐ jīntiān kěshì wǒmen bān de dà gōngchén)
Tiểu Minh: Nào, Mike, uống chút nước nè. Bạn hôm nay là người hùng của lớp mình.
Mike:哎呀,小明, 你别谦虚了,你今天发挥得也很好啊。投得准,又注意传球。(Āiyā, xiǎomíng, nǐ bié qiānxūle, nǐ jīntiān fāhuī dé yě hěn hǎo a. Tóu dé zhǔn, yòu zhùyì chuán qiú)
Mike: Ây da, Tiểu Minh, bạn đừng khiêm tốn nữa, hôm nay bạn phát huy cũng rất tốt. Ném cũng chuẩn, lại chú ý chuyền bóng nữa.
小明:呵呵,你不是又要说我们今天的胜利是什么——团队精神吧?(Xiǎomíng: Hēhē, nǐ bùshì yòu yào shuō wǒmen jīntiān de shènglì shì shénme——tuánduì jīngshén ba)
Tiểu Minh: Ha ha, bạn không phải lại muốn nói chiến thắng của chúng ta hôm nay là cái gì . . . tinh thần đoàn kết đó sao?
Mike:就是团队精神啊。 你看,我们的配合打得多好,要是没有你们的传球,我怎么可能连中3个3分球啊。(Jiùshì tuánduì jīngshén a. Nǐ kàn, wǒmen de pèihé dǎ dé duō hǎo, yàoshi méiyǒu nǐmen de chuán qiú, wǒ zěnme kěnéng lián zhòng 3 gè 3 fēn qiú a)
Mike: Chính là tinh thần đoàn kết mà. Bạn xem, chúng ta phối hợp chơi tốt biết bao, nếu như không có mọi người chuyền bóng, sao mình có thể ném liên tiếp ba quả ba điểm chứ
小刚:小明,你们可是超水平发挥呀。真没想到你们今天打得这么好。(Xiǎo gāng: Xiǎomíng, nǐmen kěshì chāo shuǐpíng fāhuī ya. Zhēn méi xiǎngdào nǐmen jīntiān dǎ dé zhème hǎo)
Tiểu Cương: Tiểu Minh, các bạn thật sự phát huy vượt bậc. Thật không ngờ hôm nay mấy bạn chơi hay như vậy.
小明:什么超水平发挥啊,这是我们的正常水平。(Xiǎomíng: Shénme chāo shuǐpíng fāhuī a, zhè shì wǒmen de zhèngcháng shuǐpíng)
Tiểu Minh: Cái gì mà phát huy vượt bậc chứ, đây là trình độ bình thường của tụi mình đó.
小刚:你啊,就会吹牛。呵呵。(Xiǎo gāng: Nǐ a, jiù huì chuīniú. Hēhē)
Tiểu Cương: Bạn đó, chỉ biết thổi phồng. Ha ha.
Mike:小刚,你们班打得也很好啊,尤其是你的防守,太厉害了。(Xiǎo gāng, nǐmen bān dǎ dé yě hěn hǎo a, yóuqí shì nǐ de fángshǒu, tài lìhàile.)
Mike: Tiểu Cương, lớp các bạn chơi cũng rất hay, đặc biệt là phòng thủ của bạn, rất lợi lại.
小刚:哎呀,过奖过奖。(Xiǎo gāng: Āiyā, guòjiǎng guòjiǎng)
Tiểu Cương: Ây da, quá khen quá khen.
小明:小刚,我们再打一场吧,敢不敢?(Xiǎomíng: Xiǎo gāng, wǒmen zài dǎ yī chǎng ba, gǎn bù gǎn)
Tiểu Minh: Tiểu Cương, chúng ta chơi một trận nữa nha, dám không?
小刚:好啊,谁怕谁啊。(Xiǎo gāng: Hǎo a, shuí pà shuí a)
Tiểu Cương: Được thôi, ai sợ ai chứ.
小明:哎呦!(Xiǎomíng: Āi yōu)
Tiểu Minh: Ây da!
小刚、Mike:小明, 你怎么了?没事吧?(Xiǎo gāng,Mike: Xiǎomíng, nǐ zěnmeliǎo? Méishì ba)
Tiểu Cương, Mike: Tiểu Minh, bạn sao thế? Không có gì chứ?
小明:哎呦,我的脚 ……疼死了,也许是骨折了吧!(Xiǎomíng: Āi yōu, wǒ de jiǎo……téng sǐle, yěxǔ shì gǔzhéle ba)
Tiểu Minh: Ây da, chân của mình … đau chết được, chắc là gãy xương rồi quá!
小刚:别着急,来,Mike,我们快送他去医务室。(Xiǎo gāng: Bié zhāojí, lái,Mike, wǒmen kuài sòng tā qù yīwù shì)
Tiểu Cương: Đừng lo lắng, nào, Mike, chúng ta mau đưa bạn ấy đến phòng y tế nào.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments