Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 053 – 医务室 – Phòng Y Tế

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 053

麦克和同学小刚: 小明,慢点儿走, 小心。(Màikè hé tóngxué xiǎo gāng: Xiǎomíng, màn diǎn er zǒu, xiǎoxīn)
Mike và Tiểu Cương: Tiểu Minh, đi chậm một chút, cẩn thận.
大夫:同学,怎么了?(Dàfū: Tóngxué, zěnmeliǎo)
Bác sĩ: Bạn học, em làm sao vậy?
小明:大夫,我的脚腕很疼。(Xiǎomíng: Dàfū, wǒ de jiǎo wàn hěn téng)
Tiểu Minh: Bác sĩ, cổ chân cháu rất đau.
麦克:刚才我们打篮球,他投篮的时候不小心摔倒了。(Màikè: Gāngcái wǒmen dǎ lánqiú, tā tóulán de shíhòu bù xiǎoxīn shuāi dǎo le)
Mike: Vừa nãy chúng cháu chơi bóng rổ, lúc bạn ấy ném bóng vào rổ không cẩn thận bị ngã.
小明:是啊,我今天的运气简直是太差了。(Xiǎomíng: Shì a, wǒ jīntiān de yùnqì jiǎnzhí shì tài chàle)
Tiểu Minh: Đúng vậy, hôm nay mình thật là xui mà.
大夫:嗯,来检查一下吧。(Dàfū: Ń, lái jiǎnchá yīxià ba)
Bác sĩ: Ừ, để kiểm tra một chút.
小明:哎呦,哎呦,大夫,我的脚恐怕是骨折了吧?(Xiǎomíng: Āi yōu, āi yōu, dàfū, wǒ de jiǎo kǒngpà shì gǔzhéle ba)
Tiểu Minh: Ui da, ui da, bác sĩ, chân của cháu sợ là gãy xương rồi phải không?
大夫:别动,别动,先去照个片子看看吧。(Dàfū: Bié dòng, bié dòng, xiān qù zhào gè piànzi kàn kàn ba)
Bác sĩ: Đừng cử động, đừng cử động, trước tiên đi chụp hình xem thử mới được.
小明:啊,还要照片子啊,这么严重啊。我的脚不会好不了了吧。(Xiǎomíng: A, hái yào zhàopiàn zi a, zhème yánzhòng a. Wǒ de jiǎo bù huì hǎo bùliǎole ba)
Tiểu Minh: Hả, còn phải chụp hình à, nghiêm trọng như vậy sao. Chân của cháu sẽ không khỏi được phải không.
大夫:看你说的,摔了一跤就好不了了?来,你们先扶他去拍片子吧!(Dàfū: Kàn nǐ shuō de, shuāile yī jiāo jiù hǎo bùliǎole? Lái, nǐmen xiān fú tā qù pāi piànzi ba)
Bác sĩ: Xem cậu nói kìa, ngã một cái là không khỏi được sao? Nào, mấy cậu đỡ cậu ta đi chụp hình đi!
大夫:问题不大,没有骨折,看样子只是严重扭伤。(Dàfū: Wèntí bù dà, méiyǒu gǔzhé, kàn yàngzi zhǐshì yánzhòng niǔshāng)
Bác sĩ: Không có gì nghiêm trọng. không có gãy xương, xem bộ chỉ là trật chân nghiêm trọng thôi.
小明:吓死我了,谢天谢地。(Xiǎomíng: Xià sǐ wǒle, xiètiānxièdì)
Tiểu Minh: Làm cháu sợ chết, cảm ơn trời đất.
同学小刚:太好了,小明。等你好了,下周我们还能一起打篮球。(Tóngxué xiǎo gāng: Tài hǎole, xiǎomíng. Děng nǐ hǎole, xià zhōu wǒmen hái néng yīqǐ dǎ lánqiú)
Tiểu Cương: Quá tốt rồi, Tiểu Minh. Đợi bạn khoẻ lại, tuần sau chúng ta có thể cùng chơi bóng rổ rồi.
大夫:下周?他可不能打篮球了。虽然是小伤,但是也得在家休息两周。(Dàfū: Xià zhōu? Tā kě bùnéng dǎ lánqiúle. Suīrán shì xiǎo shāng, dànshì yě dé zàijiā xiūxí liǎng zhōu)
Bác sĩ: Tuần sau? Cậu ta không thể chơi bóng rồi. Mặc dù là bị thương nhẹ, nhưng cũng phải ở nhà nghỉ ngơi hai tuần.
小明:啊,两周啊?那我得在家躺半个多月哪!(Xiǎomíng: A, liǎng zhōu a? Nà wǒ dé zàijiā tǎng bàn gè duō yuè nǎ)
Tiểu Minh: A, hai tuần sao? Thế cháu phải nằm ở nhà hơn nửa tháng rồi!
大夫:两周以后也不能打篮球,得好好儿恢复一下。(Dàfū: Liǎng zhōu yǐhòu yě bùnéng dǎ lánqiú, dé hǎohǎo er huīfù yīxià)
Bác sĩ: Sau hai tuần cũng không thể chơi bóng, phải để hồi phục cho tốt mới được.
麦克:小明,你得听大夫的,好好儿养伤。(Màikè: Xiǎomíng, nǐ dé tīng dàfū de, hǎohǎo er yǎngshāng)
Mike: Tiểu Minh, bạn phải nghe lời bác sĩ, dưỡng thương cho tốt.
小明:那好吧。谢谢大夫。(Xiǎomíng: Nà hǎo ba. Xièxiè dàfū)
Tiểu Minh: Vậy cũng được, Cảm ơn bác sĩ.
大夫:你要按时服药,上药。(Dàfū: Nǐ yào ànshí fúyào, shàng yào)
Bác sĩ: Cháu phải uống thuốc, bôi thuốc đúng giờ.
小明:好的,我记住了。(Xiǎomíng: Hǎo de, wǒ jì zhùle)
Tiểu Minh: Dạ, cháu nhớ rồi.
大夫:我给你开张假条,注意卧床休息。(Dàfū: Wǒ gěi nǐ kāizhāng jiàtiáo, zhùyì wòchuáng xiūxí)
Bác sĩ: Tôi viết cho cháu giấy nghỉ phép, chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments