Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 054 – 探望小明 – Đi thăm Tiểu Minh

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 054

小刚:小明, 你的伤好些了吗?(Xiǎo gāng: Xiǎomíng, nǐ de shāng hǎoxiēle ma)
Tiểu Cương: Tiểu Minh, vết thương của bạn tốt hơn chút nào chưa?
小明:别提了,我这几天没劲透了。天天躺在床上,胡思乱想。(Xiǎomíng: Biétíle, wǒ zhè jǐ tiān méijìn tòule. Tiāntiān tǎng zài chuángshàng, húsīluànxiǎng)
Tiểu Minh: Đừng nhắc nữa, mấy hôm nay mình chán chết. Ngày nào cũng nằm trên giường, nghĩ ngợi lung tung.
同学小刚:小明, 都想些什么呀?(Tóngxué xiǎo gāng: Xiǎomíng, dōu xiǎng xiē shénme ya)
Tiểu Cương: Tiểu Minh, nghĩ những gì vậy?
小明:我呀,我想你们啊,想死我了。你们猜猜我最想干什么?(Xiǎomíng: Wǒ ya, wǒ xiǎng nǐmen a, xiǎng sǐ wǒle. Nǐmen cāi cāi wǒ zuì xiǎng gànshénme)
Tiểu Minh: Mình à, mình nghĩ về mọi người, nhớ muốn chết. Mọi người đoán thử xem mình muốn làm cái gì nhất?
小刚:我猜啊,你最想和我们去打篮球。(Xiǎo gāng: Wǒ cāi a, nǐ zuì xiǎng hé wǒmen qù dǎ lánqiú)
Tiểu Cương: Mình đoán nha, bạn muốn cùng bọn mình chơi bóng nhất.
小明:你别哪壶不开提哪壶啊。(Xiǎomíng: Nǐ bié nǎ hú bù kāi tí nǎ hú a)
Tiểu Minh: Bạn đừng có chuyện nào không nói đi nói chuyện này nha.
班长:小明,这是我们上课的笔记, 你可以在家看看。(Bānzhǎng: Xiǎomíng, zhè shì wǒmen shàngkè de bǐjì, nǐ kěyǐ zàijiā kàn kàn)
Lớp trưởng: Tiểu Minh, đây là vỡ ghi chép bài học của tụi mình, bạn có thể ở nhà xem.
小明:哎呀,还是班长细心。谢谢你啊,我的好班长。(Xiǎomíng: Āiyā, háishì bānzhǎng xìxīn. Xièxiè nǐ a, wǒ de hǎo bānzhǎng)
Tiểu Minh: Ây da, vẫn là lớp trưởng chu đáo. Cám ơn bạn, lớp trưởng tốt của mình.
兰兰:小明,我们还给你买了光盘, 是你最喜欢的侦探片。(Lán lán: Xiǎomíng, wǒmen hái gěi nǐ mǎile guāngpán, shì nǐ zuì xǐhuān de zhēntàn piàn)
Lan Lan: Tiểu Minh, chúng mình còn mua cho bạn đĩa CD nè, là bộ phim trinh thám bạn thích nhất đó.
小明:太好了。等你们都上学了,我爸我妈也上班了,我真不知道怎么打发时间呢。(Xiǎomíng: Tài hǎole. Děng nǐmen dōu shàngxuéle, wǒ bà wǒ mā yě shàngbānle, wǒ zhēn bù zhīdào zěnme dǎfā shíjiān ne)
Tiểu Minh: Quá tốt rồi. Đợi mọi người đều đi học, ba mẹ mình cũng đi làm rồi, mình thật tình không biết làm gì để giết thời gian nữa.
同学A:小明,要不然,我们上网聊天吧。(Tóngxué A: Xiǎomíng, yào bùrán, wǒmen shàngwǎng liáotiān ba)
Bạn học A: Tiểu Minh, nếu không chúng ta lên mạng chat đi.
小明:好啊,好啊,这是我的MSN地址,你们加我吧。(Xiǎomíng: Hǎo a, hǎo a, zhè shì wǒ de MSN dìzhǐ, nǐmen jiā wǒ ba)
Tiểu Minh: Được đó, được đó, đây là địa chỉ MSN của mình, mọi người thêm mình vào đi.
班长:聊天可以,但也别忘了看我的笔记呀。(Bānzhǎng: Liáotiān kěyǐ, dàn yě bié wàngle kàn wǒ de bǐjì ya)
Lớp trưởng: Chat thì được, nhưng cũng đừng quên xem vỡ ghi bài của mình đó.
小明:班长,放心吧。我现在有足够的时间干所有的事情。(Xiǎomíng: Bānzhǎng, fàngxīn ba. Wǒ xiànzài yǒu zúgòu de shíjiān gàn suǒyǒu de shìqíng)
Tiểu Minh: Lớp trưởng, bạn yên tâm. Mình bây giờ có đủ thời gian để làm hết mọi việc đó.
兰兰:这样吧,小明,我过两天来给你补课吧。(Lán lán: Zhèyàng ba, xiǎomíng, wǒguò liǎng tiān lái gěi nǐ bǔkè ba)
Lan Lan: Như vậy đi, Tiểu Minh, qua hai ngày mình đến dạy bù cho bạn nhé.
小明:啊,还补课啊,我好不容易才能休息几天。(Xiǎomíng: A, hái bǔkè a, wǒ hǎobù róngyì cáinéng xiūxí jǐ tiān)
Tiểu Minh: Hả, vẫn phải học bù à, mình không dễ gì mới nghỉ ngơi được vài ngày mà.
兰兰:小明,你不是说你能有足够的时间干所有的事情吗?(Lán lán: Xiǎomíng, nǐ bùshì shuō nǐ néng yǒu zúgòu de shíjiān gàn suǒyǒu de shìqíng ma)
Lan Lan: Tiểu Minh, bạn không phải nói là bạn có đủ thời gian để làm hết mọi việc sao?
小明:这个…… (Xiǎomíng: Zhège……)
Tiểu Minh: Cái này . . .
麦克:啊……对啊,小明,你现在最重要的事情还是好好儿养伤。(Màikè: A……duì a, xiǎomíng, nǐ xiànzài zuì zhòngyào de shìqíng háishì hǎohǎo er yǎngshāng)
Mike: A . . . đúng rồi, Tiểu Minh, việc quan trọng nhất của bạn bây giờ vẫn là dưỡng thương cho tốt.
小明:是啊是啊,麦克。还有一个星期我就能下床了。(Xiǎomíng: Shì a shì a, màikè. Hái yǒu yīgè xīngqí wǒ jiù néng xià chuángle)
Tiểu Minh: Đúng đó đúng đó, Mike. Chỉ còn một tuần nữa là mình có thể xuống giường rồi.
同学A:小明,祝你早日康复。(Tóngxué A: Xiǎomíng, zhù nǐ zǎorì kāngfù)
Bạn học A: Tiểu Minh, chúc bạn mau khoẻ lại.
班长:对啊,希望你能早点儿回来上课。(Bānzhǎng: Duì a, xīwàng nǐ néng zǎodiǎn er huílái shàngkè)
Lớp trưởng: Đúng đó, hy vọng bạn có thể sớm ngày đi học lại.
麦克:我,我也祝你早日投进三分球。(Màikè: Wǒ, wǒ yě zhù nǐ zǎorì tóu jìn sān fēn qiú)
Mike: Mình, mình cũng chúc bạn sớm ném vào quả bóng ba điểm.
小明:麦克, 你—— (Xiǎomíng: Màikè, nǐ——)
Tiểu Minh: Mike, bạn . . .
同学们:哪壶不开提哪壶。(Tóngxuémen: Nǎ hú bù kāi tí nǎ hú)
Các bạn học: Chuyện nào không nói lại đi nói chuyện này.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments