Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 064 – 学武术 – Học võ

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 064

MIKE:哈,左勾拳!哈,右勾拳,太帅了!(MIKE: Hā, zuǒ gōu quán! Hā, yòu gōu quán, tài shuàile!)
Mike: Ha, móc bên trái! Ha, móc bên phải, quá ngầu mà!
小明:MIKE,你怎么又在看了这部电影啊?我可给你数着呢,从昨天到现在,你都看了五遍了吧?(Xiǎomíng:MIKE, nǐ zěnme yòu zài kànle zhè bù diànyǐng a? Wǒ kě gěi nǐ shù zhene, cóng zuótiān dào xiànzài, nǐ dōu kànle wǔ biànle ba?)
Tiểu Minh: Mike, sao bạn lại xem bộ phim này nữa vậy? Mình đếm giúp bạn nha, từ hôm qua đến bây giờ, bạn đã xem 5 lần rồi đúng không?
MIKE:呵呵,不止五遍。你忘了,咱们在电影院还看过一遍呢,总共六遍。(MIKE: Hēhē, bùzhǐ wǔ biàn. Nǐ wàngle, zánmen zài diànyǐngyuàn hái kànguò yībiàn ne, zǒnggòng liù biàn.)
Mike: Ha ha, đâu chỉ 5 lần. Bạn quên rồi à, tụi mình đã xem qua 1 lần ở rạp phim rồi, tổng cộng 6 lần.
小明:天哪,原来你也知道啊。看这么多遍,你不烦啊?(Xiǎomíng: Tiān nǎ, yuánlái nǐ yě zhīdào a. Kàn zhème duō biàn, nǐ bù fán a?)
Tiểu Minh: Trời ơi, thì ra bạn cũng biết nữa sao. Xem nhiều lần như vậy, bạn không chán sao?
MIKE:当然不烦啦,我百看不厌!中国功夫实在是太厉害了。小明,你学过武术吗?(MIKE: Dāngrán bù fán la, wǒ bǎi kàn bùyàn! Zhōngguó gōngfū shízài shì tài lìhàile. Xiǎomíng, nǐ xuéguò wǔshù ma?)
Mike: Đương nhiên không chán, mình xem hoài không chán mà! Võ thuật của Trung Quốc quả là lợi hại mà. Tiểu Minh, bạn đã từng học võ chưa?
小明:我没学过。MIKE,你不会是想学武术吧?(Xiǎomíng: Wǒ méi xuéguò. MIKE, nǐ bù huì shì xiǎng xué wǔshù ba?)
Tiểu Minh: Mình chưa học bao giờ. Mike, không phải là bạn muốn học võ chứ?
MIKE:是啊,我特别想学。你知道哪儿有武术学校吗? 咱们一块儿学吧。(MIKE: Shì a, wǒ tèbié xiǎng xué. Nǐ zhīdào nǎ’er yǒu wǔshù xuéxiào ma? Zánmen yīkuài er xué ba.)
Mike: Đúng đó, mình vô cùng muốn học. Bạn biết ở đâu có trường dạy võ không? Chúng ta cùng đi học nha.
小明:我倒是知道一家挺有名的武术学校,但是我可不想学,累死人了。(Xiǎomíng: Wǒ dǎoshì zhīdào yījiā tǐng yǒumíng de wǔshù xuéxiào, dànshì wǒ kě bùxiǎng xué, lèi sǐrénle.)
Tiểu Minh: Mình lại biết một trường dạy võ rất nổi tiếng, nhưng mà mình lại không muốn học, mệt chết được.
MIKE:小明,你看啊,学武术不但很帅、很时髦,而且还能强身健体呢,一举两得嘛。(MIKE: Xiǎomíng, nǐ kàn a, xué wǔshù bùdàn hěn shuài, hěn shímáo, érqiě hái néng qiángshēn jiàn tǐ ne, yījǔliǎngdé ma.)
Mike: Tiểu Minh, bạn xem nè, học võ không những nhìn ngầu, rất thời thượng, mà còn có thân thể khoẻ mạnh nữa, nhất cử lưỡng tiện mà.
小明:说得也是啊。关键是如果我练好了武术,身体更强壮了,就能打好橄榄球了。没准儿还能赢你呢!(Xiǎomíng: Shuō dé yěshì a. Guānjiàn shì rúguǒ wǒ liàn hǎole wǔshù, shēntǐ gèng qiángzhuàngle, jiù néng dǎ hǎo gǎnlǎnqiúle. Méizhǔn er hái néng yíng nǐ ne!)
Tiểu Minh: Nói cũng đúng. Quan trọng là nếu như mình luyện tốt môn võ, thân thể càng cường tráng thì có thể chơi tốt môn bóng bầu dục rồi. Không chừng còn thắng cả bạn nữa đó.
MIKE:是啊,是啊,你说得太对了。(MIKE: Shì a, shì a, nǐ shuō dé tài duìle.)
Mike: Phải đó, phải đó, bạn nói quá đúng luôn.
小明:那好吧,走,我带你去那个武术学校看看。(Xiǎomíng: Nà hǎo ba, zǒu, wǒ dài nǐ qù nàgè wǔshù xuéxiào kàn kàn.)
Tiểu Minh: Thế thì được, đi thôi
小明:您好,我们想在这儿报名学武术。(Xiǎomíng: Nín hǎo, wǒmen xiǎng zài zhè’er bàomíng xué wǔshù.)
Tiểu Minh: Xin chào, chúng em muốn đăng ký học võ.
前台:好的。你们俩以前有基础吗?(Qiántái: Hǎo de. Nǐmen liǎ yǐqián yǒu jīchǔ ma?)
Tiếp tân: Được. Hai em đã có căn bản trước chưa?
小明:没有,没有,我们从来没学过。(Xiǎomíng: Méiyǒu, méiyǒu, wǒmen cónglái méi xuéguò.)
Tiểu Minh: Chưa có, chúng em trước giờ chưa từng học võ.
前台:那你们得报初级班,从头学起。这是初级班的介绍,你们先看看。(Qiántái: Nà nǐmen dé bào chūjí bān, cóngtóu xué qǐ. Zhè shì chūjí bān de jièshào, nǐmen xiān kàn kàn.)
Tiếp tân: Vậy hai em ghi danh lớp sơ cấp, học từ đầu lên. Đây là phần giới thiệu của lớp sơ cấp, hai em xem trước đi.
MIKE:对了,叔叔,请问初级班都学什么内容啊?学那种电影里的招式吗?就是这种。(MIKE: Duìle, shūshu, qǐngwèn chūjí bān dōu xué shénme nèiróng a? Xué nà zhǒng diànyǐng lǐ de zhāoshì ma? Jiùshì zhè zhǒng.)
Mike: Đúng rồi, cho em hỏi lớp sơ cấp là học về cái gì vậy anh? Phải học mấy chiêu như trong phim không anh? Là như vậy nè.
小明:哈哈,瞧你这花拳秀腿。(Xiǎomíng: Hāhā, qiáo nǐ zhè huā quán xiù tuǐ.)
Tiểu Minh: Ha ha, coi bạn khoa tay múa chân kìa.
前台:同学,武术要一点儿一点儿学。不能一口吃个胖子呀!现在初级班的学生正在上课,你们可以进去参观一下。(Qiántái: Tóngxué, wǔshù yào yīdiǎn er yīdiǎn er xué. Bùnéng yīkǒu chī gè pàngzi ya! Xiànzài chūjí bān de xuéshēng zhèngzài shàngkè, nǐmen kěyǐ jìnqù cānguān yīxià.)
Tiếp tân: Bạn học à, võ học là phải học từng chút một. Không thể học trong một sớm một chiều là thành được! Hiện giờ học sinh lớp sơ cấp đang học, hai em có thể vào xem thử.
小明:那太好了!(Xiǎomíng: Nà tài hǎole!)
Tiểu Minh: Vậy là quá tốt rồi!
MIKE:小明,这个教练真酷啊!一看就是练武之人。(MIKE: Xiǎomíng, zhège jiàoliàn zhēn kù a! Yī kàn jiùshì liànwǔ zhī rén.)
Mike: Tiểu Minh, huấn luyện viên này thật là tuyệt! Vừa nhìn là biết người tập võ rồi.
小明:我看你真是走火入魔了。(Xiǎomíng: Wǒ kàn nǐ zhēnshi zǒuhuǒ rùmóle.)
Tiểu Minh: Mình thấy bạn đúng là tẩu hoả nhập ma rồi.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments