Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 063 – 橄榄球 – Bóng bầu dục

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 063

Mike:小明,你不是一直都想跟我学打橄榄球吗?今天放学早,我教教你怎么样?(Mike: Xiǎomíng, nǐ bùshì yīzhí dōu xiǎng gēn wǒ xué dǎ gǎnlǎnqiú ma? Jīntiān fàngxué zǎo, wǒ jiào jiào nǐ zěnme yàng?
Mike: Tiểu Minh, bạn không phải luôn muốn học bóng bầu dục với mình sao? Hôm nay tan học sớm, mình chỉ cho bạn, thế nào?
小明:Mike,这几天我一直在练习跑步,腿都疼了。算了算了,回家吧。(Xiǎomíng:Mike, zhè jǐ tiān wǒ yīzhí zài liànxí pǎobù, tuǐ dōu téngle. Suànle suànle, huí jiā ba.)
Tiểu Minh: Mike, mấy ngày nay mình luôn tập chạy, chân đều đau cả rồi. Thôi đi, thôi đi, về nhà thôi.
Mike:小明,打橄榄球就是要勤学苦练嘛。像你这样三天打鱼,两天晒网的怎么行?(Mike: Xiǎomíng, dǎ gǎnlǎnqiú jiùshì yào qínxué kǔ liàn ma. Xiàng nǐ zhèyàng sān tiān dǎ yú, liǎng tiān shài wǎng de zěnme xíng?)
Mike: Tiểu Minh, chơi bóng bầu dục chính là phải chăm chỉ khổ luyện đó. Chứ giống như bạn bữa đực bữa cái sao mà được chứ?
小明:嗯,说得也是,可是我们没有橄榄球啊?(Xiǎomíng: Ń, shuō dé yěshì, kěshì wǒmen méiyǒu gǎnlǎnqiú a?)
Tiểu Minh: Ừ, nói cũng phải, nhưng mà chúng ta đâu có bóng đâu?
Mike:放心,我带着呢,就在书包里,走吧。(Mike: Fàngxīn, wǒ dài zhene, jiù zài shūbāo lǐ, zǒu ba.)
Mike: Yên tâm, mình có đem theo nè, ở trong cặp, đi thôi.
小明:怎么样?我跑得够快吧。(Xiǎomíng: Zěnme yàng? Wǒ pǎo dé gòu kuài ba.)
Tiểu Minh: Thế nào? Mình chạy đủ nhanh đúng không.
Mike:嗯,跑得不错。不过,一个好的橄榄球运动员不但需要跑得快,而且必须有团队精神。(Mike: Ń, pǎo dé bùcuò. Bùguò, yīgè hǎo de gǎnlǎnqiú yùndòngyuán bùdàn xūyào pǎo dé kuài, érqiě bìxū yǒu tuánduì jīngshén.)
Mike: Ừ, chạy cũng tốt. Nhưng mà, một vận động viên bóng bầu dục giỏi không chỉ cần chạy nhanh mà còn cần có tinh thần đồng đội.
小明:嗯,我明白了,就是要注意互相配合。(Xiǎomíng: Ń, wǒ míngbáile, jiùshì yào zhùyì hùxiāng pèihé.)
Tiểu Minh: Ừ, mình hiểu rồi, chính là chú ý phối hợp lẫn nhau.
Mike:是这样的。你向前跑的时候,你的队友要帮你挡住对方球员,不让他们靠近你,这样你才能有机会进攻。(Mike: Shì zhèyàng de. Nǐ xiàng qián pǎo de shíhòu, nǐ de duìyǒu yào bāng nǐ dǎngzhù duìfāng qiúyuán, bù ràng tāmen kàojìn nǐ, zhèyàng nǐ cáinéng yǒu jīhuì jìngōng.)
Mike: Là thế này. Lúc bạn chạy về phía trước, đồng đội của bạn phải giúp bạn ngăn cản cầu thủ của đối phương, không để cho họ tiếp cận bạn, như thế thì bạn mới có cơ hội tấn công.
小明:噢,我明白了。打橄榄球就像打篮球一样,配合默契才是最重要的。(Xiǎomíng: Ō, wǒ míngbáile. Dǎ gǎnlǎnqiú jiù xiàng dǎ lánqiú yīyàng, pèihé mòqì cái shì zuì zhòngyào de.)
Tiểu Minh: À, mình hiểu rồi. Chơi bóng bầu dục cũng giống như chơi bóng rổ, phối hợp chặt chẽ mới là quan trọng nhất.
Mike:还有,光注意打配合还不够,你还要有强壮的身体。(Mike: Hái yǒu, guāng zhùyì dǎ pèihé hái bùgòu, nǐ hái yào yǒu qiángzhuàng de shēntǐ.)
Mike: Còn nữa, chỉ chú ý chơi phối hợp thôi không đủ, bạn cần phải có một cơ thể cường tráng nữa.
小明:哈哈,我现在的身体就很强壮啊。(Xiǎomíng: Hāhā, wǒ xiànzài de shēntǐ jiù hěn qiángzhuàng a.)
Tiểu Minh: Ha ha, cơ thể của mình bây giờ rất là khoẻ mạnh đó.
Mike:我说的是抗冲击能力。因为对方球员抢球的时候,并不是站在那里一动不动,而是会向你猛冲过来。你必须有强壮的身体才能顶住对方的冲击。(Mike: Wǒ shuō de shì kàng chōngjí nénglì. Yīnwèi duìfāng qiúyuán qiǎng qiú de shíhòu, bìng bùshì zhàn zài nàlǐ yī dòngbùdòng, ér shì huì xiàng nǐ měng chōng guòlái. Nǐ bìxū yǒu qiángzhuàng de shēntǐ cáinéng dǐng zhù duìfāng de chōngjí.)
Mike: Mình nói ở đây là khả năng chống đỡ lực va đập. Bởi vì lúc cầu thủ của đối phương giành bóng, không phải chỉ đứng một bên bất động, mà sẽ lao mạnh đến bạn. Bạn cần phải có một cơ thể cường tráng mới có thể chống đỡ nổi lực va chạm của đối phương.
小明:打橄榄球对身体的要求这么高。(Xiǎomíng: Dǎ gǎnlǎnqiú duì shēntǐ de yāoqiú zhème gāo.)
Tiểu Minh: Chơi bóng bầu dục có yêu cầu cao về cơ thể như vậy à.
Mike:还有呢,你得训练自己的反应能力。我来示范一下,我抱球进攻,你来防守。(Mike: Hái yǒu ne, nǐ dé xùnliàn zìjǐ de fǎnyìng nénglì. Wǒ lái shìfàn yīxià, wǒ bào qiú jìngōng, nǐ lái fángshǒu.)
Mike: Còn nữa, bạn còn phải luyện khả năng phản ứng của bản thân nữa. Mình làm thử cho bạn xem, mình ôm bóng tấn công, bạn phòng thủ.
Mike:你看,小明,你的反应要迅速。你来试试。(Mike: Nǐ kàn, xiǎomíng, nǐ de fǎnyìng yào xùnsù. Nǐ lái shì shì.)
Mike: Bạn xem, Tiểu Minh, phản ứng của bạn phải nhanh. Bạn thử lại xem.
Mike:小明,你真聪明。不过,如果你的身体能再灵活一点儿就更好了。
Mike: Tiểu Minh, bạn thật thông minh. Nhưng mà, nếu như cơ thể của bạn linh hoạt thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn đó.
小明:Mike,你别着急,我得慢慢练嘛。(Xiǎomíng:Mike, nǐ bié zhāojí, wǒ dé màn man liàn ma.)
Tiểu Minh: Mike, bạn đừng có gấp, mình phải tập từ từ mà.
Mike:好,我陪你练。你进攻,我防守。(Mike: Hǎo, wǒ péi nǐ liàn. Nǐ jìngōng, wǒ fángshǒu.)
Mike: Được, mình tập với bạn. Mình tấn công, bạn phòng thủ.
Mike:小明,你进步真快,我都快防不住你了。(Mike:小明,你进步真快,我都快防不住你了。)
Mike: Tiểu Minh, bạn tiến bộ nhanh thật, mình gần như đỡ không nổi bạn rồi.
小明:过奖、过奖,主要是你这个老师教得好。(Xiǎomíng: Guòjiǎng, guòjiǎng, zhǔyào shi nǐ zhège lǎoshī jiào dé hǎo.)
Tiểu Minh: Quá khen, quá khen, chủ yếu là bạn, một giáo viên dạy tốt.
Mike:那我可要留几手啊!(Mike: Nà wǒ kě yào liú jǐ shǒu a!)
Mike: Thế mình phải giữ lại mấy chiêu mới được!
小明:哈哈,走着瞧吧,我自学成才!(Xiǎomíng: Hāhā, zǒuzhe qiáo ba, wǒ zìxué chéngcái!)
Tiểu Minh: Ha ha, để rồi xem, mình sẽ tự học thành tài!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments