Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 066 – 运动会 – Hội thể thao

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 066

班长:重要通知!(Bānzhǎng: Zhòngyào tōngzhī!)
Lớp trưởng: Thông báo quan trọng!
小明:什么重要通知啊? 是不是取消期末考试啦? (Xiǎomíng: Shénme zhòngyào tōngzhī a? Shì bùshì qǔxiāo qímò kǎoshì la?)
Tiểu Minh: Thông báo quan trọng gì vậy? Có phải là huỷ thi cuối kỳ không?
班长:别吵,别吵。下周五,学校要召开运动会。这是报名表格,请同学们踊跃报名,为我们班争光。(Bānzhǎng: Bié chǎo, bié chǎo. Xià zhōu wǔ, xuéxiào yào zhàokāi yùndònghuì. Zhè shì bàomíng biǎogé, qǐng tóngxuémen yǒngyuè bàomíng, wèi wǒmen bān zhēngguāng.)
Lớp trưởng: Đừng ồn, đừng ồn. Thứ sáu tuần sau, trường mở hội thể thao. Đây là bảng đăng ký, các bạn hãy hăng hái tham gia, đem vinh quang về cho lớp.
同学甲:班长,我报跳远吧。(Tóngxué jiǎ: Bānzhǎng, wǒ bào tiàoyuǎn ba.)
Học sinh A: Lớp trưởng, mình đăng ký nhảy xa nha.
同学乙:我要报跳高,我最高能跳1米4呢。(Tóngxué yǐ: Wǒ yào bào tiàogāo, wǒ zuìgāo néng tiào 1 mǐ 4 ne.)
Học sinh B: Mình muốn đăng ký nhảy cao, mình nhảy cao nhất được 1m4 đó.
小明: 那我报 4×100 接力吧,我接棒最快了,呵呵。(Xiǎomíng: Nà wǒ bào 4×100 jiēlì ba, wǒ jiē bàng zuì kuàile, hēhē.)
Tiểu Minh: Vậy mình đăng ký chạy tiếp sức 400m nha, mình chuyền gậy nhanh nhất đó, ha ha.
Mike:小明,你说我报什么项目啊?(Mike: Xiǎomíng, nǐ shuō wǒ bào shénme xiàngmù a?)
Mike: Tiểu Minh, bạn nói xem mình đăng ký hạng mục gì đây?
小明:可惜这次运动会没有橄榄球,要不你肯定是全校的大明星。(Xiǎomíng: Kěxí zhè cì yùndònghuì méiyǒu gǎnlǎnqiú, yào bù nǐ kěndìng shì quánxiào de dà míngxīng.)
Tiểu Minh: Đáng tiếc hội thể thao lần này không có bóng bầu dục, nếu không bạn nhất định là ngôi sao lớn của toàn trường đó.
Mike:别开玩笑,我和你说正经事呢。(Mike: Bié kāiwánxiào, wǒ hé nǐ shuō zhèngjīng shì ne.)
Mike: Đừng có nói đùa, mình nói chuyện đàng hoàng với bạn đó.
小明:我想想,你呀……(Xiǎomíng: Wǒ xiǎng xiǎng, nǐ ya……)
Tiểu Minh: Mình nghĩ thử xem, bạn hả . . .
Mike:要不我也报4×100米吧, 我们可以一起训练。(Mike: Yào bù wǒ yě bào 4×100 mǐ ba, wǒmen kěyǐ yīqǐ xùnliàn.)
Mike: Hay là mình cũng đăng ký chạy tiếp sức 400m nha, chúng ta có thể cùng nhanh tập luyện.
小明:那再好不过了。 我怎么没想到呢。(Xiǎomíng: Nà zài hǎo bùguòle. Wǒ zěnme méi xiǎngdào ne.)
Tiểu Minh: Thế thì còn gì bằng nữa. Sao mình lại không nghĩ ra ta.
Mike:你看,你跑得又快,接棒又稳。我们再好好儿训
练一下,一定能打破全校记录。(Mike: Nǐ kàn, nǐ pǎo dé yòu kuài, jiē bàng yòu wěn. Wǒmen zài hǎohǎo er xùn
liàn yīxià, yīdìng néng dǎpò quánxiào jìlù.)
Mike: Bạn xem, bạn vừa chạy nhanh, chuyền gậy cũng chắc. Chúng ta tập luyện tốt thêm chút nữa, nhất định sẽ phá kỷ lục toàn trường.
两人击掌:偶耶!(Liǎng rén jīzhǎng: Ǒu yé!)
Hai người đánh tay: Oh Yeah!
小明:兰兰,兰兰。(Xiǎomíng: Lán lán, lán lán.)
Tiểu Minh: Lan Lan, Lan Lan.
兰兰:小明。(Lán lán: Xiǎomíng.)
Lan Lan: Tiểu Minh.
小明:兰兰,你今天参加什么项目啊?怎么没见你训练呢?(Xiǎomíng: Lán lán, nǐ jīntiān cānjiā shí me xiàngmù a? Zěnme méi jiàn nǐ xùnliàn ne?)
Tiểu Minh: Lan Lan, hôm này bạn tham gia hạng mục gì vậy? Sao lại không thấy bạn tập luyện nhỉ?
兰兰:我呀,参加100米跑。本来我没报名,但是报名的同学发烧了……哎呀,我不跟你说了,马上就要检录了。给我们班加油啊,小明。(Lán lán: Wǒ ya, cānjiā 100 mǐ pǎo. Běnlái wǒ méi bàomíng, dànshì bàomíng de tóngxué fāshāole……āiyā, wǒ bù gēn nǐ shuōle, mǎshàng jiù yào jiǎnlùle. Gěi wǒmen bān jiāyóu a, xiǎomíng.)
Lan Lan: Mình hả, tham gia chạy 100m. Vốn là mình không có đăng ký, nhưng mà người bạn đăng ký bị sốt rồi . . . Ây da, mình không nói với bạn nữa, sắp phải kiểm tra vận động viên rồi. Cổ vũ cho lớp mình nha Tiểu Minh.
小明:放心吧,我马上组织啦啦队给你加油。(Xiǎomíng: Fàngxīn ba, wǒ mǎshàng zǔzhī lālāduì gěi nǐ jiāyóu.)
Tiểu Minh: Yên tâm đi, mình lên đội cổ vũ để ủng hộ bạn ngay.
小明:Mike,给。(Xiǎomíng:Mike, gěi.)
Tiểu Minh: Mike, nè.
Mike:谢谢你啦。(Mike: Xièxiè nǐ la.)
Mike: Cám ơn bạn nha.
小明:加油! 加油!(Xiǎomíng: Jiāyóu! Jiāyóu!)
Tiểu Minh: Cố lên! Cố lên!
Mike:小明,你给谁加油呢?这么带劲!(Mike: Xiǎomíng, nǐ gěi shuí jiāyóu ne? Zhème dàijìn!)
Mike: Tiểu Minh, bạn cổ vũ cho ai thế? Hăng hái như vậy?
小明:你看,兰兰在跑100米呢。加油,加油。她跑得还真够快的。(Xiǎomíng: Nǐ kàn, lán lán zài pǎo 100 mǐ ne. Jiāyóu, jiāyóu. Tā pǎo dé hái zhēn gòu kuài de.)
Tiểu Minh: Bạn xem kìa, Lan Lan đang chạy 100m đó. Cố lên, cố lên. Bạn ấy chạy cũng nhanh thật.

Mike:加油!(Mike: Jiāyóu!)
Mike: Cố lên!
小明:太神了。Mike,兰兰根本没训练,就轻轻松
松拿下了冠军。(Xiǎomíng: Tài shénle. Mike, lán lán gēnběn méi xùnliàn, jiù qīng qīngsōng
sōng ná xiàle guànjūn.)
Tiểu Minh: Quá dữ mà. Mike, Lan Lan vốn không có tập luyện gì cả mà đã ung dung đoạt chức quán quân rồi.
Mike:是啊,但是咱们可是训练了一周。你说咱能拿冠军吗?(Mike: Shì a, dànshì zánmen kěshì xùnliànle yīzhōu. Nǐ shuō zán néng ná guànjūn ma?)
Mike: Phải đó, nhưng mà chúng ta đã tập luyện một tuần rồi. Bạn nói xem chúng ta đoạt giải quán quân được không?
小明:Mike,你别有这么大压力嘛。我们重在参与,拿个亚军、季军什么的也行啊,无所谓吧。(Xiǎomíng:Mike, nǐ bié yǒu zhème dà yālì ma. Wǒmen zhòng zài cānyù, ná gè yàjūn, jìjūn shénme de yě xíng a, wúsuǒwèi ba.)
Tiểu Minh: Mike, bạn đừng có đặt áp lực nhiều như thế. Chúng ta quan trọng là tham gia thôi, lấy giải nhì, giải ba gì đó cũng được, không quan trọng đâu.
兰兰:小明,谢谢你们啊。刚才我跑步的时候,隔着老远就能听到了你这个大嗓门啦啦队的加油声。(Lán lán: Xiǎomíng, xièxiè nǐmen a. Gāngcái wǒ pǎobù de shíhòu, gézhe lǎo yuǎn jiù néng tīng dàole nǐ zhège dà sǎngmén lālāduì de jiāyóu shēng.)
Lan Lan: Tiểu Minh, cám ơn hai bạn nha. Vừa nãy lúc mình chạy, cách xa như vậy mà có thể nghe được tiếng cổ vũ to của bạn.
小明:哈哈,兰兰,祝贺你啊。(Xiǎomíng: Hāhā, lán lán, zhùhè nǐ a.)
Tiểu Minh: Ha ha, Lan Lan, chúc mừng bạn nha.
Mike:是啊,一上场就拿下一个冠军。(Mike: Shì a, yī shàngchǎng jiù ná xià yīgè guànjūn.)
Mike: Phải đó, vừa ra trận là lấy ngay giải quán quân.
小明:还是个重量级的冠军。你简直就是我们学校的女刘翔啊。(Xiǎomíng: Háishì gè zhòngliàng jí de guànjūn. Nǐ jiǎnzhí jiùshì wǒmen xuéxiào de nǚ liúxiáng a.)
Tiểu Minh: Còn là quán quân giải quan trọng nữa. Bạn quả chính là nữ Lưu Tường của trường chúng ta.
兰兰:你们别光顾着夸我啦,男子4×100米该检录啦。快去快去。我给你们加油。(Lán lán: Nǐmen bié guānggùzhe kuā wǒ la, nánzǐ 4×100 mǐ gāi jiǎnlù la. Kuài qù kuài qù. Wǒ gěi nǐmen jiāyóu.)
Lan Lan: Hai bạn đừng có mãi tâng bốc mình, chạy 400m nam phải kiểm tra vận động viên kìa. Mau đi đi. Mình cổ vũ cho hai bạn.
Mike:是啊,快走吧,小明。(Mike: Shì a, kuàizǒu ba, xiǎomíng.)
Mike: Phải đó, mau đi thôi, Tiểu Minh.
小明:走。等等,等等,我的号儿呢?(Xiǎomíng: Zǒu. Děng děng, děng děng, wǒ de hào er ne?)
Tiểu Minh: Đi. Đợi chút, số của mình đâu?
Mike:在这儿呢,你这个“马大哈”,快走。(Mike: Zài zhè’er ne, nǐ zhège “mǎdàhā”, kuàizǒu.)
Mike: Ở đây nè, bạn thật là hậu đậu, đi mau.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments