Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 071 – 复习2 – Ôn tập (Phần 2)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 071

小明:兰兰, 我终于听明白了,你简直就是神童啊!(Xiǎomíng: Lán lán, wǒ zhōngyú tīng míngbáile, nǐ jiǎnzhí jiùshì shéntóng a!)
Tiểu Minh: Lan Lan, mình cuối cùng cũng hiểu rồi, bạn quả thật chính là thần đồng mà!
兰兰:听着真肉麻。小明,以后你一定要自己动脑筋思考,不要总听什么流行歌曲啊,看什么篮球比赛啊……(Lán lán: Tīngzhe zhēn ròumá. Xiǎomíng, yǐhòu nǐ yīdìng yào zìjǐ dòng nǎojīn sīkǎo, bùyào zǒng tīng shénme liúxíng gēqǔ a, kàn shénme lánqiú bǐsài a……)
Lan Lan: Nghe thiệt là buồn nôn. Tiểu Minh, sau này bạn nhất định phải tự mình động não suy nghĩ, không được lúc nào cũng nghe mấy bài hát thịnh hành gì đó, xem mấy trận đấu bóng rổ gì đó nữa . . .
小明:成!成!成! 我遵命,伟大的学习委员!兰兰,你怎么什么题都会做啊,有没有什么秘密武器啊?(Xiǎomíng: Chéng! Chéng! Chéng! Wǒ zūnmìng, wěidà de xuéxí wěiyuán! Lán lán, nǐ zěnme shénme tí dūhuì zuò a, yǒu méiyǒu shé me mìmì wǔqì a?)
Tiểu Minh: Được! Được! Được! Mình tuân lệnh lớp phó học tập vĩ đại! Lan Lan, bạn làm sao mà đề nào cũng biết làm hết vậy, có phương pháp bí mật nào à?
兰兰:我有什么秘密武器呀?你看看,这是我的课堂笔记,咱们以前做过类似的题。我只不过是举一反三而已。(Lán lán: Wǒ yǒu shé me mìmì wǔqì ya? Nǐ kàn kàn, zhè shì wǒ de kètáng bǐjì, zánmen yǐqián zuòguò lèisì de tí. Wǒ zhǐ bùguò shì jǔyīfǎnsān éryǐ.)
Lan Lan: Mình làm gì có phương pháp bí mật gì chứ? Bạn xem nè, đây là tập ghi bài của mình, chúng ta trước đây đã làm qua dạng đề này rồi mà. Mình chỉ là học mà suy luận ra mà thôi.
小明:我怎么没有做过这种题啊?奇怪。(Xiǎomíng: Wǒ zěnme méiyǒu zuòguò zhè zhǒng tí a? Qíguài.)
Tiểu Minh: Mình sao lại chưa từng làm qua dạng bài này nhỉ? Thật kỳ lạ.
兰兰:你啊,是不是又抄了同学的作业呀?(Lán lán: Nǐ a, shì bùshì yòu chāole tóngxué de zuòyè ya?)
Lan Lan: Bạn nha, có phải là lại chép bài tập của người khác rồi không?
小明:我保证没有抄过作业,兰兰。我怎么能抄作业呢?(Xiǎomíng: Wǒ bǎozhèng méiyǒu chāoguò zuòyè, lán lán. Wǒ zěnme néng chāo zuòyè ne?)
Tiểu Minh: Mình bảo đảm không có chép bài người khác đâu Lan Lan. Mình sao có thể chép bài của người khác chứ?
兰兰:哈哈,你仅仅是参考了一下。(Lán lán: Hāhā, nǐ jǐnjǐn shì cānkǎole yīxià.)
Lan Lan: Ha ha, bạn chỉ là đã tham khảo một chút mà thôi.
小明:哎呀,兰兰,你冤枉我啦。(Xiǎomíng: Āiyā, lán lán, nǐ yuānwǎng wǒ la.)
Tiểu Minh: Ây da, Lan Lan, bạn đổ oan cho mình rồi.
兰兰:那好,你现在把这道物理题做出来,限时5分钟!(Lán lán: Nà hǎo, nǐ xiànzài bǎ zhè dào wùlǐ tí zuò chūlái, xiànshí 5 fēnzhōng!)
Lan Lan: Vậy được, bây giở bạn giải bài này đi, trong vòng 5 phút!
小明:这……这道题呀?兰兰,你可别小看我,我非把这道题做出来不可。(Xiǎomíng: Zhè……zhè dào tí ya? Lán lán, nǐ kě bié xiǎo kàn wǒ, wǒ fēi bǎ zhè dào tí zuò chūlái bu kě.)
Tiểu Minh: Đề này hả? Lan Lan, bạn đừng có khi dễ mình, mình nhất định sẽ giải ra đề này.
兰兰:好啊,计时开始。(Lán lán: Hǎo a, jìshí kāishǐ.)
Lan Lan: Được thôi, bắt đầu tính giờ.
小明:好了。兰兰,你看看,答案是不是450千克?(Xiǎomíng: Hǎole. Lán lán, nǐ kàn kàn, dá’àn shì bùshì 450 qiānkè?)
Tiểu Minh: Được. Lan Lan, bạn xem, đáp án có phải là 450kg không ?
兰兰:恭喜你,答对了。小明,看不出你还真有两下子呢!(Lán lán: Gōngxǐ nǐ, dáduìle. Xiǎomíng, kàn bù chū nǐ hái zhēn yǒuliǎngxiàzi ní!)
Lan Lan: Chúc mừng bạn, đáp đúng rồi. Tiểu Minh à, nhìn không ra bạn quả là có chút bản lĩnh đó nha!
小明:哈哈,怎么样?我没骗你吧?我的学习成绩也就比你差那么一点儿。(Xiǎomíng: Hāhā, zěnme yàng? Wǒ méi piàn nǐ ba? Wǒ de xuéxí chéngjī yě jiù bǐ nǐ chà nàme yīdiǎn er.)
Tiểu Minh: Ha ha, sao? Mình không có gạt bạn chứ ? Thành tích học tập của mình so với bạn chỉ kém hơn có một chút thôi.
兰兰: 嘿,又来了,你这个吹牛大王!(Lán lán: Hēi, yòu láile, nǐ zhège chuīniú dàwáng!)
Lan Lan: Hứ, lại nữa rồi, bạn thật quả là vua nói khoác.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments