Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 070 – 复习1 – Ôn tập (Phần 1)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 070

小明:兰兰,这首歌太好听了。(Xiǎomíng: Lán lán, zhè shǒu gē tài hǎotīngle.)
Tiểu Minh: Lan Lan, bài này hay ghê nè.
兰兰:小明,别听歌啦,赶紧写作业。(Lán lán: Xiǎomíng, bié tīng gē la, gǎnjǐn xiě zuòyè.)
Lan Lan: Tiểu Minh, đừng có nghe nhạc nữa, mau làm bài tập đi.
小明:兰兰, 你快来听,这是现在最流行的乐队组合了。(Xiǎomíng: Lán lán, nǐ kuài lái tīng, zhè shì xiànzài zuì liúxíng de yuèduì zǔhéle.)
Tiểu Minh: Lan Lan, bạn mau lại nghe thử nè, đây là nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay đó.
兰兰:小明,看你一直在唱啊唱的。你怎么一心二用啊?(兰兰:小明,看你一直在唱啊唱的。你怎么一心二用啊?)
Lan Lan: Tiểu Minh, xem bạn cứ ngồi đó mà hát kìa. Sao bạn lại có thể vừa làm việc này vừa làm việc khác như thế chứ?
小明:这叫音乐相伴有感觉。要不然,光写作业,多乏味呀。(Xiǎomíng: Zhè jiào yīnyuè xiāngbàn yǒu gǎnjué. Yào bùrán, guāng xiě zuòyè, duō fáwèi ya.)
Tiểu Minh: Đây gọi là yêu thích âm nhạc. Nếu không chỉ làm bài tập thôi thì nhạt nhẽo biết bao nhiêu.
兰兰:哼,你总是有一大堆的歪理。(Lán lán: Hēng, nǐ zǒng shì yǒuyī dà duī de wāilǐ.)
Lan Lan: Hứ, bạn lúc nào cũng có một đống lý luận không đúng đắn cả.
小明:兰兰,求求你了。这道物理题我想了好半天了,也没想出来怎么做?(Xiǎomíng: Lán lán, qiú qiú nǐle. Zhè dào wùlǐ tí wǒ xiǎngle hǎo bàntiānle, yě méi xiǎng chūlái zěnme zuò?)
Tiểu Minh: Lan Lan, xin bạn đó. Cái đề vật lý này mình suy nghĩ cả nửa ngày rồi đó, cũng chẳng nghĩ ra là giải thế nào cả?
兰兰:不管你花多少时间,都得自己做。(Lán lán: Bùguǎn nǐ huā duōshǎo shíjiān, dōu dé zìjǐ zuò.)
Lan Lan: Bất luận bạn mất bao nhiêu thời gian cũng phải tự mình làm.
小明:兰兰,你看啊,咱们既是同学,又是邻居,还是好朋友。帮帮忙啦。其实啊,我除了物理以外,其他科目的成绩还不错。(Xiǎomíng: Lán lán, nǐ kàn a, zánmen jìshì tóngxué, yòu shì línjū, háishì hǎo péngyǒu. Bāng bāngmáng la. Qíshí a, wǒ chúle wùlǐ yǐwài, qítā kēmù dì chéngjī hái bùcuò.)
Tiểu Minh: Lan Lan, bạn xem đi, chúng ta vừa là bạn học, vừa là hàng xóm, hơn nữa còn là bạn tốt của nhau. Giúp đỡ mình đi. Thật ra mình ngoại trừ vật lý ra, thành tích mấy môn khác cũng không tệ lắm.
兰兰:又吹牛。你忘啦,上次考数学……(Lán lán: Yòu chuīniú. Nǐ wàng la, shàng cì kǎo shùxué……)
Lan Lan: Lại khoác lác. Bạn quên rồi à, lần trước thi toán. . .
小明:停!现在休息一分钟。我去一趟卫生间,呵呵。(Xiǎomíng: Tíng! Xiànzài xiūxí yī fēnzhōng. Wǒ qù yī tàng wèishēngjiān, hēhē.)
Tiểu Minh: Dừng! Bây giờ nghỉ ngơi 1 phút. Mình đi vệ sinh chút, he he.
兰兰:小明,你怎么才回来啊?下周就要考试了,我真为你着急。(Lán lán: Xiǎomíng, nǐ zěnme cái huílái a? Xià zhōu jiù yào kǎoshìle, wǒ zhēn wèi nǐ zhāojí.)
Lan Lan: Tiểu Minh, sao bây giờ bạn mới ra? Tuần sau là kiểm tra rồi đó, mình thật là lo lắng cho bạn đó.
小明:兰兰,你说,我现在开始复习还来得及吗?(Xiǎomíng: Lán lán, nǐ shuō, wǒ xiànzài kāishǐ fùxí hái láidéjí ma?)
Tiểu Minh: Lan Lan, bạn nói thử xem, mình bây giờ bắt đầu ôn tập thì kịp không?
兰兰:现在啊,我看有点悬哦。(Lán lán: Xiànzài a, wǒ kàn yǒudiǎn xuán ó.)
Lan Lan: Bây giờ thì, mình thấy có chút nguy hiểm đó.
小明:哎呀,看来我得加油啦!兰兰,这道题怎么做呀?你可是我的大救星啊!帮帮忙吧!(Xiǎomíng: Āiyā, kàn lái wǒ dé jiāyóu la! Lán lán, zhè dào tí zěnme zuò ya? Nǐ kěshì wǒ de dà jiùxīng a! Bāng bāngmáng ba!)
Tiểu Minh: Ây ya, xem ra thì mình phải có gắng hơn! Lan Lan, đề này thì làm thế nào vậy? Bạn chính là cứu tinh của mình đó! Giúp đỡ mình đi mà!
兰兰:好吧,好吧,哪道物理题啊?(Lán lán: Hǎo ba, hǎo ba, nǎ dào wùlǐ tí a?)
Lan Lan: Được thôi, được thôi, đề vật lý nào?
小明:就是这道。你看看,特别难,我是“百思不得其解” 啊。(Xiǎomíng: Jiùshì zhè dào. Nǐ kàn kàn, tèbié nán, wǒ shì “bǎi sī bùdé qí jiě” a.)
Tiểu Minh: Đề này nè. Bạn xem thử, vô cùng khó, mình nghĩ mãi cũng không biết cách giải đó.
兰兰:这道题啊,我会做。来,我给你讲。(Lán lán: Zhè dào tí a, wǒ huì zuò. Lái, wǒ gěi nǐ jiǎng.)
Lan Lan: Đề này à, mình biết làm. Nào, mình chỉ cho bạn.
小明:这么难的题你看一眼就会,真让人难以想象。(Xiǎomíng: Zhème nán de tí nǐ kàn yīyǎn jiù huì, zhēn ràng rén nányǐ xiǎngxiàng.)
Tiểu Minh: Để khó như thế này bạn nhìn qua là biết giải, thật khiến người ta khó tưởng tượng mà.
兰兰:这道题啊,应该……(Lán lán: Zhè dào tí a, yīnggāi……)
Lan Lan: Đề này hả, nên . . .

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments