Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 069 – 洗衣服 – Giặt đồ

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 069

兰兰妈:兰兰,兰兰,快出来帮我接一下东西,沉死了。(Lán lán mā: Lán lán, lán lán, kuài chūlái bāng wǒ jiē yīxià dōngxī, chén sǐle.)
Mẹ: Lan Lan, Lan Lan, mau ra đây cầm giúp mẹ đồ nào, nặng chết được.
兰兰:等等,我马上就来。(Lán lán: Děng děng, wǒ mǎshàng jiù lái.)
Lan Lan: Đợi con chút, con ra ngay.
兰兰妈:这孩子干什么呢,半天都不过来。(Lán lán mā: Zhè háizi gān shén me ne, bàntiān dū bùguò lái.)
Mẹ: Cái đứa này làm gì thế, nửa ngày cũng chưa ra nữa.
兰兰:妈,我来了,有什么事儿啊?(Lán lán: Mā, wǒ láile, yǒu shé me shì er a?)
Lan Lan: Mẹ, con đây, có chuyện gì hả?
兰兰妈:喏,你先帮我把这半个西瓜放到冰箱里冰一下。哎呦,累死我了。(Lán lán mā: Nuò, nǐ xiān bāng wǒ bǎ zhè bàn gè xīguā fàng dào bīngxiāng lǐ bīng yīxià. Āi yōu, lèi sǐ wǒle.)
Mẹ: Haiz, trước tiên con giúp mẹ đem nửa trái dưa hấu để vào tủ lạnh. Ây da, mệt chết tôi rồi.
兰兰妈:兰兰,你刚才干什么呢?这么半天才出来,又上网和同学聊天呢吧?(Lán lán mā: Lán lán, nǐ gāngcái gànshénme ne? Zhème bàntiān cái chūlái, yòu shàngwǎng hé tóngxué liáotiān ne ba?)
Mẹ: Lan Lan, vừa rồi con làm gì đó? Cả nửa ngày mới ra, lại lên mạng tám chuyện với bạn nữa phải không?
兰兰:没有。妈妈,我刚才在光荣地劳动呢,您可冤枉我了!(Lán lán: Méiyǒu. Māmā, wǒ gāngcái zài guāngróng de láodòng ne, nín kě yuānwǎng wǒle!)
Lan Lan: Không có. Mẹ à, vừa nãy con đang lao động một cách vinh quang mà, mẹ đổ oan cho con rồi đó!
兰兰妈:呦,是吗,真难得。我们兰兰今天怎么变得这么勤快了?(Lán lán mā: Yōu, shì ma, zhēn nándé. Wǒmen lán lán jīntiān zěnme biàn dé zhème qínkuàile?)
Mẹ: Yo, phải không, thật hiếm có. Lan Lan của chúng ta hôm nay sao lại trở nên siêng năng như thế ?
兰兰:呵呵,今天是母亲节,老师说我们要力所能及地帮妈妈做些事情。于是,我就把您放在房间里的几件脏衣服拿去洗了。(Lán lán: Hēhē, jīntiān shì mǔqīn jié, lǎoshī shuō wǒmen yào lìsuǒnéngjí de bāng māmā zuò xiē shìqíng. Yúshì, wǒ jiù bǎ nín fàng zài fángjiān lǐ de jǐ jiàn zàng yīfú ná qù xǐle.)
Lan Lan: Ha Ha, hôm nay là ngày của mẹ, cô giáo nói chúng con phải tận lực giúp mẹ những việc trong khả năng của mình. Thế là con đem mấy bộ quần áo dơ mẹ để trong phòng đi giặt rồi.
兰兰妈:哈哈,我女儿长大了、懂事了,都能帮帮妈妈洗衣服了。(Lán lán mā: Hāhā, wǒ nǚ’ér zhǎng dàle, dǒngshìle, dōu néng bāng bāng māmā xǐ yīfúle.)
Mẹ: Ha ha, con gái mẹ lớn rồi, hiểu chuyện rồi, còn giúp mẹ giặt đồ nữa.
兰兰:哈哈,我刚把衣服泡到水里您就回来了。(Lán lán: Hāhā, wǒ gāng bǎ yīfú pào dào shuǐ lǐ nín jiù huíláile.)
Lan Lan: Ha ha, con vừa mới ngâm đồ thì mẹ về tới.
兰兰妈:等等,兰兰,房间里的衣服,天啊,莫非是那条真丝的裙子?(Lán lán mā: Děng děng, lán lán, fángjiān lǐ de yīfú, tiān a, mòfēi shì nà tiáo zhēnsī de qúnzi?)
Mẹ: Đợi chút Lan Lan, quần áo trong phòng, trời ơi, chẳng lẽ là cái váy tơ tằm sao?
兰兰:好像是有一条裙子。(Lán lán: Hǎoxiàng shì yǒu yītiáo qúnzi.)
Lan Lan: Hình như là cái váy đó.
兰兰妈:你都已经泡到水里啦?(Lán lán mā: Nǐ dōu yǐjīng pào dào shuǐ lǐ la?)
Mẹ: Con đã ngâm vô nước rồi sao?
兰兰:是…… 是啊。(Lán lán: Shì…… shì a.)
Lan Lan: Dạ … vâng.
兰兰:哎呀,我的小祖宗,那条是真丝的,不能用水洗,只能干洗,不然会缩水的。哎呀,还真是这条!(Lán lán: Āiyā, wǒ de xiǎo zǔzōng, nà tiáo shì zhēnsī de, bùnéng yòng shuǐxǐ, zhǐ néng gānxǐ, bùrán huì suōshuǐ de. Āiyā, hái zhēnshi zhè tiáo!)
Lan Lan: Ây da, chị hai của tôi ơi, đó là cái váy tơ tằm, không thể giặt nước, chỉ có thể giặt khô, nếu không sẽ bị rút lại. Ây da, thật là cái váy này!
兰兰:妈妈,对不起。现在拿去干洗还来得及吗?(Lán lán: Māmā, duìbùqǐ. Xiànzài ná qù gānxǐ hái láidéjí ma?)
Lan Lan: Mẹ ơi, con xin lỗi. Bây giờ đem đi giặt khô kịp không ?
妈妈:嗨,没事儿,没什么大不了的。兰兰,幸亏啊你用的是凉水,要是用热水,那可就更麻烦了。(Māmā: Hāi, méishì er, méishénme dàbùliǎo de. Lán lán, xìngkuī a nǐ yòng de shì liángshuǐ, yàoshi yòng rè shuǐ, nà kě jiù gèng máfanle.)
Mẹ: Haiz, không sao đâu, không có chuyện gì lớn cả. Lan Lan, may là con dùng nước lạnh, nếu mà dùng nước nóng thì nó còn phiền phức hơn nữa.
兰兰:妈妈,我这次又帮倒忙了。(Lán lán: Māmā, wǒ zhè cì yòu bāngdàomángle.)
Lan Lan: Mẹ ơi, lần này con giúp đỡ thành ra thêm phiền rồi.
兰兰妈:没关系。兰兰,你平时不怎么做家务,也难免会出错。但是,你看,就是因为你家务做得少,才会不懂这些生活常识啊。(Lán lán mā: Méiguānxì. Lán lán, nǐ píngshí bù zě me zuò jiāwù, yě nánmiǎn huì chūcuò. Dànshì, nǐ kàn, jiùshì yīnwèi nǐ jiāwù zuò dé shǎo, cái huì bù dǒng zhèxiē shēnghuó chángshì a.)
Mẹ: Không sao. Lan Lan, con thường ngày ít làm việc nhà, cũng khó trách xảy ra sai lầm. Nhưng mà, con xem, chính là vì việc nhà con ít làm, mới không hiểu những thường thức hằng ngày này.
兰兰:妈妈,您放心,我以后一定听您的话,再也不偷懒了。(Lán lán: Māmā, nín fàngxīn, wǒ yǐhòu yīdìng tīng nín dehuà, zài yě bù tōulǎnle.)
Lan Lan: Mẹ ơi, mẹ yên tâm, sau này con nhất định nghe lời mẹ, sẽ không lười biếng nữa đâu.
兰兰妈:哈哈,那好。这样吧,我还得处理一下这条裙子,你去帮我洗菜吧?(Lán lán mā: Hāhā, nà hǎo. Zhèyàng ba, wǒ hái dé chǔlǐ yīxià zhè tiáo qúnzi, nǐ qù bāng wǒ xǐ cài ba?)
Mẹ: Ha ha, vậy tốt, Như vậy đi, mẹ còn phải xử lý cái váy này, con giúp mẹ rửa rau đi?
兰兰:好的!(Lán lán: Hǎo de!)
Lan Lan: Dạ được!

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments