Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 080 – 上海出游-外滩 2 – Đi du lịch Thượng Hải – Ngoại Than 2

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 080

堂妹:这里就是外滩了。麦克,你觉得和看到的明信片一样吗?(Táng mèi: Zhèlǐ jiùshì wàitānle. Màikè, nǐ juédé hé kàn dào de míngxìnpiàn yīyàng ma?)
Em họ: Đây chính là Ngoại Than nè. Mike, anh thấy có giống như trên bưu thiếp không?
MIKE:好看,好看,我看呀比明信片还美呢。(MIKE: Hǎokàn, hǎokàn, wǒ kàn ya bǐ míngxìnpiàn hái měi ne.)
Mike: Rất đẹp, rất đẹp, anh thấy còn đẹp hơn trên bưu thiếp nữa đó.
兰兰:那当然!你们看,这条街就是中国原来的“华尔街”,现在也有很多的银行和证券交易所呢。(Lán lán: Nà dāngrán! Nǐmen kàn, zhè tiáo jiē jiùshì zhōngguó yuánlái de “huá’ěrjiē”, xiànzài yěyǒu hěnduō de yínháng hé zhèngquàn jiāoyì suǒ ne.)
Lan Lan: Đó là đương nhiên rồi! Hai anh xem, con đường này vốn chính là “Phố Wall” của Trung Quốc đó, bây giờ cũng còn rất nhiều ngân hàng và sở giao dịch chứng khoán đó.
MIKE:怪不得大家第一次来上海都要先到外滩看看,这里真是美不可言啊。(MIKE: Guàibùdé dàjiā dì yī cì lái shànghǎi dū yào xiān dào wàitān kàn kàn, zhèlǐ zhēnshi měi bùkě yán a.)
Mike: Chả trách mọi người đến Thượng Hải lần đầu đều muốn đến tham quan Ngoại Than trước, ở đây thật là đẹp khỏi chê.
小明:哎,麦克,对面那个高高的塔就是著名的东方明珠电视塔。(Xiǎomíng: Āi, màikè, duìmiàn nàgè gāo gāo de tǎ jiùshì zhùmíng de dōngfāngmíngzhū diànshì tǎ.)
Tiểu Minh: Ấy, Mike, cái tháp cao cao phía đối diện chính là Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu nổi tiếng đó.
堂妹:对。那边就是浦东。浦东不仅有东方明珠电视塔,还有金茂大厦啊、环球金融中心啊、上海科技馆啊„„好多漂亮的建筑呢。(Táng mèi: Duì. Nà biān jiùshì pǔdōng. Pǔdōng bùjǐn yǒu dōngfāngmíngzhū diànshì tǎ, hái yǒu jīn mào dàshà a, huánqiú jīnróng zhōngxīn a, shànghǎi kējì guǎn a „„hǎoduō piàoliang de jiànzhú ne.)
Em họ: Đúng rồi. Bên đó chính là Phố Đông. Phố Đông không chỉ có Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, mà còn có Cao ốc Kim Mậu, Trung tâm tài chính Hoàn Cầu, Viện khoa học kỹ thuật Thượng Hải nữa . . . rất nhiều kiến trúc đẹp đó.
MIKE:浦东的建筑可真现代啊!(MIKE: Pǔdōng de jiànzhú kě zhēn xiàndài a!)
Mike: Kiến trúc của Phố Đông thật là hiện đại!
堂妹:那是现在。上海人有一句老话,叫:“宁要浦西一张床,不要浦东一间房。”(Táng mèi: Nà shì xiànzài. Shànghǎi rén yǒu yījù lǎohuà, jiào:“Níng yào pǔxī yī zhāng chuáng, bùyào pǔdōng yī jiàn fáng.”)
Em họ: Chỉ là bây giờ thôi. Người Thượng Hải có một câu nói xưa, gọi là: “Thà lấy một cái giường ở Phố Tây, chứ không lấy một cái nhà ở Phố Đông.”
Mike:为什么啊?浦东这么漂亮,而且,你们看,黄浦江上有很多渡轮,来来往往也很容易,为什么上海人不愿意住在浦东呢?(Mike: Wèishéme a? Pǔdōng zhème piàoliang, érqiě, nǐmen kàn, huángpǔ jiāng shàng yǒu hěnduō dùlún, lái lái wǎngwǎng yě hěn róngyì, wèishéme shànghǎi rén bù yuànyì zhù zài pǔdōng ne?)
Mike: Tại sao vậy? Phố Đông đẹp như vậy, hơn nữa, hai người xem, trên sông Hoàng Phố có rất nhiều tàu thuyền, đi lại rất dễ dàng, tại sao người Thượng Hải không muốn sống ở Phố Đông chứ?
小明:麦克,我来告诉你吧。原来的浦东可没有这么多高楼大厦,也没有这么繁华的商业,不论是生活还是工作,都很不方便。(Xiǎomíng: Màikè, wǒ lái gàosù nǐ ba. Yuánlái de pǔdōng kě méiyǒu zhème duō gāolóu dàshà, yě méiyǒu zhème fánhuá de shāngyè, bùlùn shì shēnghuó háishì gōngzuò, dōu hěn bù fāngbiàn.)
Tiểu Minh: Mike, mình nói cho bạn biết nè. Thật ra Phố Đông vốn không có nhiều toà cao ốc to lớn như vậy đâu, cũng không có thương nghiệp phồn vinh như vậy, dù là sinh sống hay làm việc đều rất bất tiện.
MIKE:噢,原来如此啊。等等我,我一定要把浦东的美景拍下来。晚上发给我爸爸、妈妈看。(MIKE: Ō, yuánlái rúcǐ a. Děng děng wǒ, wǒ yīdìng yào bǎ pǔdōng dì měijǐng pāi xiàlái. Wǎnshàng fā gěi wǒ bàba, māmā kàn.)
Mike: Ây, thì ra là vậy à. Đợi mình chút, mình nhất định phải chụp cảnh đẹp ở Phố Đông lại. Buổi tối gửi cho ba mẹ xem.
堂妹:麦克,你先别着急拍照。我先带你们去别的地方看看,晚上再来外滩。你知道吗,外滩的夜景真是要多漂亮,有多漂亮。(Táng mèi: Màikè, nǐ xiān bié zhāojí pāizhào. Wǒ xiān dài nǐmen qù bié dì dìfāng kàn kàn, wǎnshàng zàilái wàitān. Nǐ zhīdào ma, wàitān de yèjǐng zhēnshi yào duō piàoliang, yǒu duō piàoliang.)
Em họ: Mike, anh đừng có nôn nóng chụp hình. Em dẫn hai anh đi nơi khác xem, buổi tối lại đến Ngoại Than. Anh biết không, canh đêm của Ngoại Than thật sự muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu.
MIKE:现在的外滩就已经很漂亮了。I LOVE SHANG HAI。(MIKE: Xiànzài de wàitān jiù yǐjīng hěn piàoliangle. I LOVE SHANG HAI.)
Mike: Ngoại Than bây giờ cũng đã rất đẹp rồi. Tôi yêu Thượng Hải.
小明:麦克,你这么激动干什么啊!吓我一跳!(Xiǎomíng: Màikè, nǐ zhème jīdòng gān shén me a! Xià wǒ yī tiào!)
Tiểu Minh: Mike, bạn kích động như vậy làm gì vậy! Làm mình giật cả mình!
MIKE:对不起啊,我只是表达一下我的心情而已。(MIKE: Duìbùqǐ a, wǒ zhǐshì biǎodá yīxià wǒ de xīnqíng éryǐ.)
Mike: Mình xin lỗi nha, chỉ là mình muốn bày tỏ tâm tình của mình thôi à.
茜茜:哈哈。(Qiàn qiàn: Hāhā.)
Thiến Thiến: Ha Ha.
MIKE:小明、茜茜,咱们坐渡轮去浦东看看吧?怎么样?快走快走,在哪儿买票啊?我恨不得现在就上东方明珠电视塔看看。(MIKE: Xiǎomíng, qiàn qiàn, zánmen zuò dùlún qù pǔdōng kàn kàn ba? Zěnme yàng? Kuàizǒu kuàizǒu, zài nǎ’er mǎi piào a? Wǒ hènbudé xiànzài jiù shàng dōngfāngmíngzhū diànshì tǎ kàn kàn.)
Mike: Tiểu Minh, Thiến Thiến, chúng ta ngồi tàu đi Phố Đông xem đi? Thế nào? Mau đi thôi, mua vé ở đây vậy? Mình thật hận không thể lên Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu xem ngay bây giờ.
堂妹:麦克,别着急。浦西还有好多好玩儿的地方呢。(Táng mèi: Màikè, bié zhāojí. Pǔxī hái yǒu hǎoduō hǎowán er dì dìfāng ne.)
Em họ: Mike, đừng có nôn nóng. Phố Tây còn có rất nhiều nơi rất vui đó.
小明:是啊,麦克,你就听这个厉害的小导游吧,她可是个“上海通”呢。(Xiǎomíng: Shì a, màikè, nǐ jiù tīng zhège lìhài de xiǎo dǎoyóu ba, tā kěshì gè “shànghǎi tōng” ne.)
Tiểu Minh: Phải đó Mike, bạn cứ nghe theo lời của cô hướng dẫn viên lợi hại này đi, cô ta là “thổ địa ở Thượng Hải” này đó.
MIKE:那好吧。(MIKE: Nà hǎo ba.)
Mike: Được thôi.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments