Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 079 – 上海出游-外滩1- Đi du lịch Thượng Hải – Ngoại Than 1

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 079

麦克:小明,这是哪儿啊?(Màikè: Xiǎomíng, zhè shì nǎ’er a?)
Mike: Tiểu Minh, đây là đâu vậy?
小明:麦克,你怎么了?我们这是在上海啊。(Xiǎomíng: Màikè, nǐ zěnmeliǎo? Wǒmen zhè shì zài shànghǎi a.)
Tiểu Minh: Mike, bạn làm sao thế? Chúng ta đang ở Thượng Hải đó.
麦克:噢,我都睡糊涂了。(Màikè: Ō, wǒ dū shuì hútúle.)
Mike: À, mình ngủ đến lú lẫn luôn rồi.
小明:稍等,稍等。(Xiǎomíng: Shāo děng, shāo děng.)
Tiểu Minh: Đợi chút, đợi chút.
堂妹:小明哥,你这个大懒虫,都九点多了,还在睡懒觉。(Táng mèi: Xiǎomíng gē, nǐ zhège dà lǎnchóng, dōu jiǔ diǎn duōle, hái zài shuìlǎnjiào.)
Em họ: Anh Tiểu Minh, anh đúng là một con sâu lười mà, đã hơn 9 giờ rồi, còn nằm ngủ nướng.
小明:麦克,你别介意。我这个表妹哪儿都好,就是嘴太厉害。哈哈。(Xiǎomíng: Màikè, nǐ bié jièyì. Wǒ zhège biǎomèi nǎ’er dōu hǎo, jiùshì zuǐ tài lìhài. Hāhā.)
Mike: Mike đừng để ý. Em họ này của mình cái gì cũng tốt cả, chỉ là miệng lưỡi quá ghê gớm thôi. Ha ha.
堂妹:去你的。对了,你们快去吃早饭吧。吃完早饭,我带你们去外滩玩儿,怎么样?(Táng mèi: Qù nǐ de. Duìle, nǐmen kuài qù chī zǎofàn ba. Chī wán zǎofàn, wǒ dài nǐmen qù wàitān wán er, zěnme yàng?)
Em họ: Anh thì có. Đúng rồi, hai người mau đi ăn sáng đi. Ăn sáng xong, em dẫn hai người đi Ngoại Than chơi, thế nào?
MIKE:太棒了。我在美国就看到过上海外滩的明信片,太漂亮了。谢谢你啦。(MIKE: Tài bàngle. Wǒ zài měiguó jiù kàn dàoguò shànghǎi wàitān de míngxìnpiàn, tài piàoliangle. Xièxiè nǐ la.)
Mike: Quá tuyệt vời. Anh ở Mỹ xem qua bưu thiếp Ngoại Than – Thượng Hải rồi, vô cùng đẹp. Cám ơn em nha.
堂妹:哎呀,别客气!(Táng mèi: Āiyā, bié kèqì!)
Em họ: Ây da, đừng khách sáo!
奶奶:两个小懒虫起床啦,快去吃早饭。茜茜,这是麦克第一次来上海,你爸、妈上班前可给你留了任务,让你带着麦克和小明好好儿逛逛上海。(Nǎinai: Liǎng gè xiǎo lǎnchóng qǐchuáng la, kuài qù chī zǎofàn. Qiàn qiàn, zhè shì màikè dì yī cì lái shànghǎi, nǐ bà, mā shàngbān qián kě gěi nǐ liúle rènwù, ràng nǐ dàizhe màikè hé xiǎomíng hǎohǎo er guàng guàng shànghǎi.)
Bà nội: Hai con sâu lười dậy rồi, mau qua ăn sáng nè. Thiến Thiến, Mike lần đầu đến Thượng Hải, ba và mẹ con trước khi đi làm đã giao nhiệm vụ cho con, bảo con dẫn Mike và Tiểu Minh đi dạo chơi Thượng Hải.
小明妈妈:茜茜,你打算陪他们去哪儿玩啊?(Xiǎomíng māmā: Qiàn qiàn, nǐ dǎsuàn péi tāmen qù nǎ’er wán a?)
Mẹ của Tiểu Minh: Thiến Thiến, con định dẫn hai đứa nó đi đâu chơi vậy?
堂妹:当然是先去外滩啦。那儿风景优美不说,还有很多地标性建筑呢。(Táng mèi: Dāngrán shì xiān qù wàitān la. Nà’er fēngjǐng yōuměi bù shuō, hái yǒu hěnduō dìbiāo xìng jiànzhú ne.)
Em họ: Dạ, đương nhiên phải đi Ngoại Than trước rồi ạ. Ở đó cảnh đẹp khỏi chê, còn có rất nhiều kiến trúc đặc trưng nữa.
小明妈妈:今天真是辛苦你了。(Xiǎomíng māmā: Jīntiān zhēnshi xīnkǔ nǐle.)
Mẹ của Tiểu Minh: Hôm nay thiệt vất cả cho con rồi.
堂妹:没事儿,您放心吧,包在我身上。我们吃完早饭就出发!快吃,快吃!(Táng mèi: Méishì er, nín fàngxīn ba, bāo zài wǒ shēnshang. Wǒmen chī wán zǎofàn jiù chūfā! Kuài chī, kuài chī!)
Em họ: Không sao ạ, thím yên tâm, cứ giao cho con. Chúng ta ăn sáng xong thì đi! Ăn mau lên, ăn mau lên!
堂妹:这里就是外滩了。麦克,你觉得和看到的明信片一样吗?(Táng mèi: Zhèlǐ jiùshì wàitānle. Màikè, nǐ juédé hé kàn dào de míngxìnpiàn yīyàng ma?)
Em họ: Đây chính là Ngoại Than nè. Mike, anh thấy có giống như trên bưu thiếp không?
MIKE:好看,好看,我看呀比明信片还美呢。(MIKE: Hǎokàn, hǎokàn, wǒ kàn ya bǐ míngxìnpiàn hái měi ne.)
Mike: Rất đẹp, rất đẹp, anh thấy còn đẹp hơn trên bưu thiếp nữa đó.
兰兰:那当然!你们看,这条街就是中国原来的“华尔街”,现在也有很多的银行和证券交易所呢。(Lán lán: Nà dāngrán! Nǐmen kàn, zhè tiáo jiē jiùshì zhōngguó yuánlái de “huá’ěrjiē”, xiànzài yěyǒu hěnduō de yínháng hé zhèngquàn jiāoyì suǒ ne.)
Lan Lan: Đó là đương nhiên rồi! Hai anh xem, con đường này vốn chính là “Phố Wall” của Trung Quốc đó, bây giờ cũng còn rất nhiều ngân hàng và sở giao dịch chứng khoán đó.
MIKE:怪不得大家第一次来上海都要先到外滩看看,这里真是美不可言啊。(MIKE: Guàibùdé dàjiā dì yī cì lái shànghǎi dū yào xiān dào wàitān kàn kàn, zhèlǐ zhēnshi měi bùkě yán a.)
Mike: Chả trách mọi người đến Thượng Hải lần đầu đều muốn đến tham quan Ngoại Than trước, ở đây thật là đẹp khỏi chê.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments