Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 089 – 酒店入住 – Nhận phòng khách sạn

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 089

MIKE:Hi,Mom…OK,OK,alright.小明,你能告诉我妈妈从机场到酒店的路线吗?她能听得懂中文。(MIKE:Hi,Mom…OK,OK,alright. Xiǎomíng, nǐ néng gàosù wǒ māmā cóng jīchǎng dào jiǔdiàn de lùxiàn ma? Tā néng tīng dé dǒng zhōngwén.)
Mike: Hi, mẹ . . . Ok, ok, được rồi ạ. Tiểu Minh, bạn có thể chỉ mẹ mình đường từ sân bay đến khách sạn được không? Mẹ mình có thể nghe hiểu tiếng Trung.
小明:好的。阿姨,您好,我是小明。要不您把电话给司机师傅吧,我直接跟他说。师傅,梅地亚酒店您听说过吗?您可以直接开到长安街,梅地亚酒店就在世纪坛附近。好的,好的。找不到您再给我打电话。(Xiǎomíng: Hǎo de. Āyí, nín hǎo, wǒ shì xiǎomíng. Yào bù nín bǎ diànhuà gěi sījī shīfù ba, wǒ zhíjiē gēn tā shuō. Shīfù, méi dì yà jiǔdiàn nín tīng shuōguò ma? Nín kěyǐ zhíjiē kāi dào cháng’ān jiē, méi dì yà jiǔdiàn jiù zài shìjì tán fùjìn. Hǎo de, hǎo de. Zhǎo bù dào nín zài gěi wǒ dǎ diànhuà.)
Tiểu Minh: Được. Chào dì, con là Tiểu Minh. Hay là dì đưa điện thoại cho tài xế đi, con trực tiếp nói với tài xế. Chào chú, chú biết khách sạn Media không? Chú có thể chạy thẳng đến đường Trường An, khách sạn Media nằm gần Viện bảo tàng thế giới Bắc Kinh. Dạ được. Tìm không được thì gọi điện lại cho cháu.
MIKE:怎么样?说清楚了吗?(MIKE: Zěnme yàng? Shuō qīngchǔle ma?)
Mike: Sao rồi? Nói rõ chưa?
小明:嗯,你放心吧。(Xiǎomíng: Ń, nǐ fàngxīn ba.)
Tiểu Minh: Ừ, yên tâm đi.
MIKE:妈妈,妈妈,这就是小明,我的好朋友。(MIKE: Māmā, māmā, zhè jiùshì xiǎomíng, wǒ de hǎo péngyǒu.)
Mike: Mẹ, mẹ, đây là Tiểu Minh, bạn tốt của con.
MIKE妈:你好,小明。(MIKE mā: Nǐ hǎo, xiǎomíng.)
Mẹ Mike: Chào con, Tiểu Minh.
小明:阿姨,您好,我来帮您拿行李吧。(Xiǎomíng: Āyí, nín hǎo, wǒ lái bāng nín ná xínglǐ ba.)
Tiểu Minh: Chào dì, con giúp dì mang hành lý nha.
小明:阿姨,我帮您办一下入住手续,您和MIKE在这儿等一会儿。您好,我想办理入住。(Xiǎomíng: Āyí, wǒ bāng nín bàn yīxià rùzhù shǒuxù, nín hé MIKE zài zhè’er děng yīhuǐ’er. Nín hǎo, wǒ xiǎng bànlǐ rùzhù.)
Tiểu Minh: Dì ơi, con giúp dì làm thủ tục nhận phòng, dì và Mike đợi ở đây một chút nha. Xin xhào, em muốn làm thủ tục nhận phòng.
前台:好的,请问您有预订吗?(Qiántái: Hǎo de, qǐngwèn nín yǒu yùdìng ma?)
Tiếp tân: Được, xin hỏi quý khách có đặt trước không?
小明:有,叫……(Xiǎomíng: Yǒu, jiào……)
Tiểu Minh: Có, tên là . . .
Mike:叫Lucy。(Mike: Jiào Lucy.)
Mike: Tên là Lucy.
前台:请稍等。嗯,您在我们这里预订了一个标准间。您的护照?(Qiántái: Qǐng shāo děng. Ń, nín zài wǒmen zhèlǐ yùdìngle yīgè biāozhǔn jiān. Nín de hùzhào?)
Tiếp tân: Xin đợi một lát. Vâng, quý khách có đặt một phòng phổ thông ở khách sạn của tôi. Cho xem hộ chiếu của quý khách?
前台:谢谢,请稍等。这是您的护照。请您确认、签字。(Qiántái: Xièxiè, qǐng shāo děng. Zhè shì nín de hùzhào. Qǐng nín quèrèn, qiānzì.)
Tiếp tân: Cám ơn, xin đợi một lát. Đây là hộ chiếu của quý khách. Xin quý khách xác nhận, ký tên.
前台:这是您的房卡,房间在五层521号。每天早上7点到10点,可以凭房卡到二层的餐厅吃早餐。(Qiántái: Zhè shì nín de fáng kǎ, fángjiān zài wǔ céng 521 hào. Měitiān zǎoshang 7 diǎn dào 10 diǎn, kěyǐ píng fáng kǎ dào èr céng de cāntīng chī zǎocān.)
Tiếp tân: Đây là chìa khoá phòng của quý khách, phòng 521 ở tầng 5. Mỗi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ, có thể dùng chìa khoá phòng đến phòng ăn tầng 2 dùng bữa sáng.
小明:好的,谢谢!对了,还有一个问题,房间里可以上网吗?(Xiǎomíng: Hǎo de, xièxiè! Duìle, hái yǒu yīgè wèntí, fángjiān lǐ kěyǐ shàngwǎng ma?)
Tiểu Minh: Dạ được, cám ơn! Đúng rồi, còn một vấn đề nữa, trong phòng có thể lên mạng được không?
前台:我们给每个房间都开通了无线网络,您可以随时使用。(Qiántái: Wǒmen gěi měi gè fángjiān dōu kāi tōng liǎo wúxiàn wǎngluò, nín kěyǐ suíshí shǐyòng.)
Tiếp tân: Khách sạn của chúng tôi ở mỗi phòng đều mở mạng wifi, quý khách có thể sử dụng lúc nào cũng được.
小明:明白了,谢谢您。(Xiǎomíng: Míngbáile, xièxiè nín.)
Tiểu Minh: Hiểu rõ rồi, cám ơn.
小明:对不起,我是否可以换一个朝南的房间?现在的房间临街,有点儿吵。(Xiǎomíng: Duìbùqǐ, wǒ shìfǒu kěyǐ huàn yīgè cháo nán de fángjiān? Xiànzài de fángjiān línjiē, yǒudiǎn er chǎo.)
Tiểu Minh: Xin lỗi, em có thể đổi một phòng hướng nam không? Phòng hiện tại gần đường, hơi ồn một chút.
前台:我查一下,请稍等。很抱歉,我们暂时没有朝南的空房。这样吧,如果有人退房,我们会马上帮您换房,您看可以吗?(Qiántái: Wǒ chá yīxià, qǐng shāo děng. Hěn bàoqiàn, wǒmen zhànshí méiyǒu zhāo nán de kōngfáng. Zhèyàng ba, rúguǒ yǒurén tuì fáng, wǒmen huì mǎshàng bāng nín huàn fáng, nín kàn kěyǐ ma?)
Tiếp tân: Tôi kiểm tra một chút, xin đợi một chút. Xin lỗi quý khách, chúng tôi tạm thời hết phòng ở hướng nam rồi. Như vậy đi, nếu như có người trả phòng, chúng tôi lập tức giúp quý khách đổi phòng, quý khách thầy thế nào?
Mike:好的,谢谢!(Mike: Hǎo de, xièxiè!)
Mike: Dạ được, cám ơn!
MIKE:小明,今天多谢你啦。(MIKE: Xiǎomíng, jīntiān duōxiè nǐ la.)
Mike: Tiểu Minh, hôm nay thật cảm ơn bạn rất nhiều.
小明:别客气。阿姨,今天我爸妈要都上班了,要不然,他们会亲自来迎接您的。明天正好是星期六,我爸爸妈妈想邀请您去茶馆喝茶,怎么样?(Xiǎomíng: Bié kèqì. Āyí, jīntiān wǒ bà mā yào dōu shàngbānle, yào bùrán, tāmen huì qīnzì lái yíngjiē nín de. Míngtiān zhènghǎo shì xīngqíliù, wǒ bàba māmā xiǎng yāoqǐng nín qù cháguǎn hē chá, zěnme yàng?)
Tiểu Minh: Đừng khách sáo mà. Dì ơi, hôm nay ba mẹ con đều đi làm cả rồi, nếu không, họ sẽ đích thân đến đón dì. Ngày mai vừa hay là thứ bảy, ba mẹ con muốn mời dì đi uống trà, được không dì?
MIKE妈:好啊,我特别喜欢喝茶。谢谢。(MIKE mā: Hǎo a, wǒ tèbié xǐhuān hē chá. Xièxiè.)
Mẹ Mike: Được đó, dì rất thích uống trà. cảm ơn con.
MIKE:我妈妈在美国还喝过功夫茶呢。(MIKE: Wǒ māmā zài měiguó hái hēguò gōngfūchá ne.)
Mike: Mẹ mình ở Mỹ từng uống trà Kong Fu nữa đó.
小明:真的?阿姨您太厉害了!MIKE,我先走了,你再陪妈妈聊聊天吧.(Xiǎomíng: Zhēn de? Āyí nín tài lìhàile! MIKE, wǒ xiān zǒule, nǐ zài péi māmā liáo liáotiān ba.)
Tiểu Minh: Thật à? Dì ơi, dì thật là lợi hại! Mike, mình về trước nha, Bạn nói chuyện với mẹ đi.
MIKE:好的,小明,我晚一点儿再回家。(MIKE: Hǎo de, xiǎomíng, wǒ wǎn yīdiǎn er zài huí jiā.)
Mike: Được, Tiểu Minh, mình về nhà trễ một chút.
小明:阿姨,明天见。(Xiǎomíng: Āyí, míngtiān jiàn.)
Tiểu Minh: Dì ơi, ngày mai gặp.
阿姨:明天见。(Āyí: Míngtiān jiàn.)
Mẹ Mike: Ngày mai gặp.
MIKE:再见!(MIKE: Zàijiàn!)
Mike: Tạm biệt!

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments