Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 090 – 茶馆 – Tiệm trà

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 090

小明:他们来了。(Xiǎomíng: Tāmen láile.)
Tiểu Minh: Họ đến rồi.
MIKE:叔叔、阿姨好。(MIKE: Shūshu, āyí hǎo.)
Mike: Chào chú, chào dì.
小明爸妈:Lucy、Mike,你们好。(Xiǎomíng bà mā:Lucy,Mike, nǐmen hǎo.)
Ba mẹ Tiểu Minh: Lucy, Mike, chào hai người.
小明:阿姨,这是我的爸爸、妈妈。(Xiǎomíng: Āyí, zhè shì wǒ de bàba, māmā.)
Tiểu Minh: Dì ơi, đây là ba và mẹ của con.
MIKE妈:你们好,谢谢你们一直这么照顾我的儿子。(MIKE mā: Nǐmen hǎo, xièxiè nǐmen yīzhí zhème zhàogù wǒ de érzi.)
Mẹ Mike: Xin chào, cám ơn anh chị luôn chăm sóc con trai tôi.
小明爸:哈哈。您别客气,MIKE很听话,是个好孩子,非常懂事。(Xiǎomíng bà: Hāhā. Nín bié kèqì,MIKE hěn tīnghuà, shìgè hǎo háizi, fēicháng dǒngshì.)
Ba Tiểu Minh: Ha ha. Đừng khách sáo, Mike rất nghe lời, là đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện.
小明妈:而且,他和小明早就成好朋友了。(Xiǎomíng mā: Érqiě, tā hé xiǎo míngzǎo jiù chéng hǎo péngyǒule.)
Mẹ Tiểu Minh: Hơn nữa, nó và Tiểu Minh sớm đã là bạn tốt của nhau rồi.
小明爸:李红,咱们进去吧。我已经定好位子了。(Xiǎomíng bà: Lǐ hóng, zánmen jìnqù ba. Wǒ yǐjīng dìnghǎo wèizile.)
Ba Tiểu Minh: Lý Hồng, chúng ta vào thôi. Anh đã đặt sẵn chỗ rồi.
MIKE妈:嗯,这个茶馆真漂亮,这桌子也很有特点。(MIKE mā: Ń, zhège cháguǎn zhēn piàoliang, zhè zhuōzi yě hěn yǒu tèdiǎn.)
Mẹ Mike: Ồ, quán trà này thật là đẹp, cái bàn này cũng rất đặt biệt.
小明妈:哈哈,这叫八仙桌。(Xiǎomíng mā: Hāhā, zhè jiào bāxiānzhuō.)
Mẹ Tiểu Minh: Ha ha, đây gọi là bàn Bát tiên.
小明爸:您的汉语说得真好,不是第一次来中国吧?(Xiǎomíng bà: Nín de hànyǔ shuō dé zhēn hǎo, bùshì dì yī cì lái zhōngguó ba?)
Ba Tiểu Minh: Tiếng Trung của chị thật tốt, không phải lần đầu đến Trung Quốc đúng không?
MIKE妈:我不是。我以前在上海工作过几年,不过,北京还是第一次来。(MIKE mā: Wǒ bùshì. Wǒ yǐqián zài shànghǎi gōngzuòguò jǐ nián, bùguò, běijīng háishì dì yī cì lái.)
Mẹ Mike: Không phải. Tội trước đây có làm việc ở Thượng Hải vài năm, nhưng mà Bắc Kinh thì lần đầu tiên đến.
小明妈:这次是个好机会,让MIKE和小明陪您好好儿逛逛。(Xiǎomíng mā: Zhè cì shìgè hǎo jīhuì, ràng MIKE hé xiǎomíng péi nín hǎohǎo er guàng guàng.)
Mẹ Tiểu Minh: Đây là một cơ hội tốt, để Mike và Tiểu Minh đưa chị đi tham quan.
服务员:请问你们想喝点儿什么?(Fúwùyuán: Qǐngwèn nǐmen xiǎng hē diǎn er shénme?)
Nhân viên phục vụ: Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?
服务员:我们店的龙井茶很好,都是今年的新茶。(Fúwùyuán: Wǒmen diàn de lóngjǐng chá hěn hǎo, dōu shì jīnnián de xīnchá.)
Nhân viên phục vụ: Trà Long Tỉnh của tiệm chúng tôi rất ngon, đều là trà mới năm nay cả.
小明妈:那好吧,您帮我们沏一壶龙井茶吧。(Xiǎomíng mā: Nà hǎo ba, nín bāng wǒmen qī yī hú lóngjǐng chá bā.)
Mẹ Tiểu Minh: Vậy được, cậu giúp chúng tôi pha một bình Long Tỉnh đi.
MIKE:叔叔,阿姨,我总跟我妈妈说你们对我很好,我在北京生活得很愉快。这次来北京,我妈妈说一定得当面谢谢你们。(MIKE: Shūshu, āyí, wǒ zǒng gēn wǒ māmā shuō nǐmen duì wǒ hěn hǎo, wǒ zài běijīng shēnghuó dé hěn yúkuài. Zhè cì lái běijīng, wǒ māmā shuō yīdìng dé dàng miàn xièxiè nǐmen.)
Mike: Chú ơi, dì ơi, cháu luôn nói với mẹ là chú và dì rất tốt với cháu, cháu sống ở Bắc Kinh rất vui. Lần này đến Bắc Kinh, mẹ cháu nói nhất định gặp mặt cám ơn hai người.
MIKE妈:是啊,是啊。(MIKE mā: Shì a, shì a.)
Mẹ Mike: đúng đó, đúng đó.
小明妈:您不用跟我们客气。自从MIKE来到我家,小明也多了个小伙伴儿。他们俩相处得可好了。(Xiǎomíng mā: Nín bùyòng gēn wǒmen kèqì. Zìcóng MIKE lái dào wǒjiā, xiǎomíng yě duōle gè xiǎo huǒbàn ér. Tāmen liǎ xiāngchǔ dé kě hǎole.)
Mẹ Tiểu Minh: Chị không cần khách sáo với chúng tôi. Từ lúc Mike đến nhà chúng tôi, Tiểu Minh cũng có thêm một người bạn. Hai đứa quan hệ cũng rất tốt.
小明:是啊,我和MIKE是好哥们儿,谁都不能把我们分开。(Xiǎomíng: Shì a, wǒ hé MIKE shì hǎo gēmen er, shuí dōu bùnéng bǎ wǒmen fēnkāi.)
Tiểu Minh: Đúng đó, con và Mike là anh em tốt của nhau, ai cũng không thể chia cách tụi con.
服务员:您好,打扰您一下儿,这是您点的龙井茶。(Fúwùyuán: Nín hǎo, dǎrǎo nín yīxià er, zhè shì nín diǎn de lóngjǐng chá.)
Nhân viên phục vụ: Chào quý khách, làm phiền quý khách một chút, đây là trà Long Tỉnh quý khách gọi.
MIKE妈:嗯,好茶,好茶。这是我喝过的最好的龙井茶。(MIKE mā: Ń, hǎo chá, hǎo chá. Zhè shì wǒ hēguò de zuì hǎo de lóngjǐng chá.)
Mẹ Mike: Ồ, trà ngon, trà ngon. Đây là trà Long Tỉnh ngon nhất mà tôi từng uống.
小明爸:哈哈,您知道吗,中国古代的诗人有的把龙井称为“黄金芽”,可见龙井茶有多受人们欢迎。(Xiǎomíng bà: Hāhā, nín zhīdào ma, zhōngguó gǔdài de shīrén yǒu de bǎ lóngjǐng chēng wèi “huángjīn yá”, kějiàn lóngjǐng chá yǒu duō shòu rénmen huānyíng.)
Ba Tiểu Minh: Ha ha, chị biết không, nhà thơ Trung Quốc cổ đại xem Long Tỉnh là “Hoàng Kim Nha” đó, có thể thấy được trà Long Tỉnh rất được mọi người ưa thích.
小明:哎呀,我还没来得及品,就已经喝完了。(Xiǎomíng: Āiyā, wǒ hái méi láidéjí pǐn, jiù yǐjīng hē wánliǎo.)
Tiểu Minh: Ây da, con chưa kịp thưởng thức đã uống hết rồi.
小明妈:哈哈,小明,这喝茶好比读文章一样,得慢慢品。(Xiǎomíng mā: Hāhā, xiǎomíng, zhè hē chá hǎobǐ dú wénzhāng yīyàng, dé màn man pǐn.)
Mẹ Tiểu Minh: Ha ha, Tiểu Minh, uống trà này giống như đọc thơ văn vậy, phải từ từ thưởng thức.
小明:来来,我再倒一杯,这次可要好好尝尝。(Xiǎomíng: Lái lái, wǒ zài dào yībēi, zhè cì kě yào hǎohǎo cháng cháng.)
Tiểu Minh: Con rót thêm một ly nữa, lần này phải chậm rãi thưởng thức.
MIKE:叔叔,什么样的龙井茶才能算是好茶呢?(MIKE: Shūshu, shénme yàng de lóngjǐng chá cáinéng suànshì hǎo chá ne?)
Mike: Chú ơi, trà Long Tỉnh như thế nào thì được xem là trà ngon vậy?
小明:是啊,爸爸,我听说茶叶的品质跟采摘的季节有很大的关系是吗?(Xiǎomíng: Shì a, bàba, wǒ tīng shuō cháyè de pǐnzhí gēn cǎizhāi de jìjié yǒu hěn dà de guānxì shì ma?)
Tiểu Minh: Phải đó ba, con nghe nói chất lượng lá trà cùng với mùa thu hoạch trà có quan hệ rất lớn đúng không?
小明爸:茶叶的采摘季节固然重要,但龙井的品质和茶叶的形状、色泽也有很大的关系。你们看,上好的龙井茶应该是色绿、香郁、味朴、形美。(Xiǎomíng bà: Cháyè de cǎizhāi jìjié gùrán zhòngyào, dàn lóngjǐng de pǐnzhí hé cháyè de xíngzhuàng, sèzé yěyǒu hěn dà de guānxì. Nǐmen kàn, shàng hǎo de lóngjǐng chá yīnggāi shì sè lǜ, xiāng yù, wèi pǔ, xíng měi.)
Ba Tiểu Minh: Lá trà vào mùa thu hoạch dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mà phẩm chất của Long Tỉnh và hình dạng, màu sắc của lá trà cũng có quan hệ rất lớn. Mọi người xem, trà Long Tỉnh hảo hạng phải có màu xanh, hương đậm dà, vị thanh, hình dáng lá đẹp.
MIKE:嗯,很香,但我觉得多少有点儿苦。(MIKE: Ń, hěn xiāng, dàn wǒ juédé duōshǎo yǒudiǎn er kǔ.)
Mike: À, rất thơm, nhưng con cảm thấy có chút đắng.
小明妈:哈哈,茶刚入口的时候的确有点儿苦,但是你随后就会感到满口清香,甜丝丝的,这就叫“先苦后甜”。(Xiǎomíng mā: Hāhā, chá gāng rùkǒu de shíhòu díquè yǒudiǎn er kǔ, dànshì nǐ suíhòu jiù huì gǎndào mǎnkǒu qīngxiāng, tiánsīsī de, zhè jiù jiào “xiān kǔ hòu tián”.)
Mẹ Tiểu Minh: Ha ha, trà lúc mới vào miệng sẽ có chút đắng, nhưng mà sau đó sẽ cảm thấy trong miệng có hương thơm thanh, chút ngọt, đây gọi là “trước đắng sau ngọt”.
MIKE:喝茶还有那么多讲究啊!我原来也是像小明一样咕咚咕咚一口气就喝下去了,哈哈。(MIKE: Hē chá hái yǒu nàme duō jiǎngjiù a! Wǒ yuánlái yěshì xiàng xiǎomíng yīyàng gūdōng gūdōng yī kǒuqì jiù hē xiàqùle, hāhā.)
Mike: Uống trà mà cũng cầu kỳ như vậy à! Con vốn dĩ giống như Tiểu Minh uống ực một hơi xuống hết, ha ha.
小明妈:对了,MIKE,你明天打算带你妈妈去哪玩儿?(Xiǎomíng mā: Duìle,MIKE, nǐ míngtiān dǎsuàn dài nǐ māmā qù nǎ wán er?)
Mẹ Tiểu Minh: Đúng rồi, Mike, ngày mai con định đưa mẹ đi đâu chơi?
MIKE:我还没有想好。(MIKE: Wǒ hái méiyǒu xiǎng hǎo.)
Mike: Con chưa nghĩ xong nữa?
小明妈:这样吧,明天星期日,我带你和你妈妈去„„看京剧吧?你们喜欢看吗?(Xiǎomíng mā: Zhèyàng ba, míngtiān xīngqírì, wǒ dài nǐ hé nǐ māmā qù „„kàn jīngjù ba? Nǐmen xǐhuān kàn ma?)
Mẹ Tiểu Minh: Như vầy đi, ngày mai chủ nhật, dì dẫn con và mẹ đi xem Kinh Kịch nha? Hai người thích xem không?
MIKE:喜欢,喜欢,我还没在剧院看过京剧呢。不过,是不是太麻烦您了?(MIKE: Xǐhuān, xǐhuān, wǒ hái méi zài jùyuàn kànguò jīngjù ne. Bùguò, shì bùshì tài máfan nínle?)
Mike: Dạ thích, con chưa từng xem Kinh Kịch ở kịch viện bao giờ. Nhưng mà, có làm phiền dì quá không?
MIKE妈:是啊,太麻烦您了。(MIKE mā: Shì a, tài máfan nínle.)
Mẹ Mike: Đúng đó, phiền phức cho chị quá.
小明妈:你们别客气。京剧可是中国的国粹,不能不看。(Xiǎomíng mā: Nǐmen bié kèqì. Jīngjù kěshì zhōngguó de guócuì, bùnéng bù kàn.)
Mẹ Tiểu Minh: hai người đừng khách sáo. Kinh Kịch là quốc tuý của Trung Quốc, không thể không xem.
小明爸:是啊,就这么说定了。(Xiǎomíng bà: Shì a, jiù zhème shuō dìngle.)
Ba Tiểu Minh: Đúng đó, cứ như vậy đi.
MIKE:谢谢。(MIKE: Xièxiè.)
Mike: Cám ơn.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments