Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 091 – 听京剧画脸谱 – Xem Kinh Kịch, vẽ mặt

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 091

小明妈:怎么样,你们觉得京剧好看吗?(Xiǎomíng mā: Zěnme yàng, nǐmen juédé jīngjù hǎokàn ma?)
Mẹ Tiểu Minh: Thế nào, hai người cảm thấy Kinh Kịch hay không?
MIKE:阿姨,我觉得京剧比我想像的还要精彩。我现在还很兴奋呢。(MIKE: Āyí, wǒ juédé jīngjù bǐ wǒ xiǎngxiàng de hái yào jīngcǎi. Wǒ xiànzài hái hěn xīngfèn ne.)
Mike: Dì ơi, con cảm thấy Kinh Kịch hay hơn nhiều so với tưởng tượng. Hiện giờ con vẫn còn hào hứng nữa nè.
小明妈:哈哈,真没想到你小小年纪就对京剧这么感兴趣。(Xiǎomíng mā: Hāhā, zhēn méi xiǎngdào nǐ xiǎo xiǎo niánjì jiù duì jīngjù zhème gǎn xìngqù.)
Mẹ Tiểu Minh: Ha ha, thật không ngờ, con còn trẻ mà lại có hứng thú nhiều với Kinh Kịch như vậy.
MIKE妈:哈哈,演出的确很精彩,我也很喜欢。(MIKE mā: Hāhā, yǎnchū díquè hěn jīngcǎi, wǒ yě hěn xǐhuān.)
Mẹ Mike: Ha ha, diễn xuất của diễn viên thật hấp dẫn, tôi cũng rất thích.
MIKE:对了,阿姨,我有一个问题。我在美国看歌剧的时候,观众都要等演员表演结束后,才会鼓掌。可我刚才看到观众们一边看戏,一边鼓掌。这不会影响演员的表演吗?(MIKE: Duìle, āyí, wǒ yǒu yīgè wèntí. Wǒ zài měiguó kàn gējù de shíhòu, guānzhòng dōu yào děng yǎnyuán biǎoyǎn jiéshù hòu, cái huì gǔzhǎng. Kě wǒ gāngcái kàn dào guānzhòngmen yībiān kàn xì, yībiān gǔzhǎng. Zhè bù huì yǐngxiǎng yǎnyuán de biǎoyǎn ma?)
Mike: À, đúng rồi dì, con có một câu hỏi. Lúc con xem biểu diễn ở Mỹ, khán giả đều đợi sau khi diễn viên diễn xong, mới vỗ tay. Nhưng vừa nãy con thấy khán giả vừa xem kịch vừa vỗ tay. Thế không ảnh hưởng đến biểu diễn của diễn viên sao dì?
MIKE妈:是啊,我还听见有很多观众在叫好呢。(MIKE mā: Shì a, wǒ hái tīngjiàn yǒu hěnduō guānzhòng zài jiàohǎo ne.)
Mẹ Mike: Phải đó, tôi còn nghe thấy có nhiều người còn kêu lên khen hay nữa đó.
小明妈:哈哈。这和西方的习惯完全不一样。演员在演出中很希望听到观众的鼓掌声和叫好儿声。观众的反应越热烈,演员的表演越有劲儿。(Xiǎomíng mā: Hāhā. Zhè hé xīfāng de xíguàn wánquán bù yīyàng. Yǎnyuán zài yǎnchū zhōng hěn xīwàng tīng dào guānzhòng de gǔzhǎng shēng hé jiàohǎo er shēng. Guānzhòng de fǎnyìng yuè rèliè, yǎnyuán de biǎoyǎn yuè yǒujìn er.)
Mẹ Tiểu Minh: Ha ha. Thói quen ở đây và phương Tây khác nhau. Diễn viên đang diễn rất hy vọng nghe thấy khán giả vỗ tai và kêu lên khen hay. Phản ứng của khán giả càng nồng nhiệt thì diễn viên càng biểu diễn hay.
MIKE:哈哈,是这样啊。阿姨,我还有一个问题。(MIKE: Hāhā, shì zhèyàng a. Āyí, wǒ hái yǒu yīgè wèntí.)
Mike: Ha ha, thì ra là vậy. Dì ơi, con vẫn còn một câu hỏi.
小明妈:你今天的问题可真不少啊。没关系,尽管问。(Xiǎomíng mā: Nǐ jīntiān de wèntí kě zhēn bù shǎo a. Méiguānxì, jǐnguǎn wèn.)
Mẹ Tiểu Minh: Câu hỏi của con hôm nay thật không ít nhỉ. Không sao, hỏi hết đi.
MIKE:我特别喜欢京剧演员脸上的图案。(MIKE: Wǒ tèbié xǐhuān jīngjù yǎnyuán liǎn shàng de tú’àn.)
Mike: Con đặc biệt rất thích hình vẽ trên mặt của các diễn viên Kinh Kịch.
小明妈:噢,你说的是脸谱吧?(Xiǎomíng mā: Ō, nǐ shuō de shì liǎnpǔ ba?)
Mẹ Tiểu Minh: À, ý con nói là Liểm phổ à?
MIKE:对对,阿姨,为什么每个人脸上的图案都不一样呢?我看,即使都是男演员,他们脸上的图案也不同。(MIKE: Duì duì, āyí, wèishéme měi gèrén liǎn shàng de tú’àn dōu bù yīyàng ne? Wǒ kàn, jíshǐ dōu shì nán yǎnyuán, tāmen liǎn shàng de tú’àn yě bùtóng.)
Mike: Dạ đúng rồi đó dì, tại sao mỗi hình vẽ trên mặt mỗi người đều không giống nhau vậy? Con thấy, dù cùng là diễn viên nam, nhưng hình vẽ trên mặt của họ đều không giống nhau.
小明妈:MIKE,脸谱主要是用来表现人物性格的。角色不同,人物的脸谱当然也不一样。(Xiǎomíng mā:MIKE, liǎnpǔ zhǔyào shi yòng lái biǎoxiàn rénwù xìnggé de. Juésè bùtóng, rénwù de liǎnpǔ dāngrán yě bù yīyàng.)
Mẹ Tiểu Minh: Mike à, Liểm phổ chủ yếu là để biểu hiện tính cách của nhân vật. Vai diễn khác nhau thì liểm phổ trên mặt đương nhiên cũng khác nhau.
MIKE:真有意思,我要上网买本有关京剧脸谱的书,仔细看看。(MIKE: Zhēn yǒuyìsi, wǒ yào shàngwǎng mǎi běn yǒuguān jīngjù liǎnpǔ de shū, zǐxì kàn kàn.)
Mike: Thật là thú vị, con phải lên mạng mua sách liên quan đến Liển phổ Kinh Kịch xem cho kỹ mới được.
小明妈:MIKE,你与其看书,还不如自己尝试一下画京剧脸谱呢。(Xiǎomíng mā:MIKE, nǐ yǔqí kànshū, hái bùrú zìjǐ chángshì yīxià huà jīngjù liǎnpǔ ne.)
Mẹ Tiểu Minh: Mike à, con ngồi đó xem sách, chi bằng tự bản thân mình thể nghiệm vẽ Liểm phổ Kinh Kịch đi.
MIKE:画脸谱?!给我吗?(MIKE: Huà liǎnpǔ? ! Gěi wǒ ma?)
Mike: Vẽ liểm phổ? Con hả?
小明妈:是啊,是给你画啊。时间还早,我知道一个可以拍京剧照片的地方,你们想去吗?(Xiǎomíng mā: Shì a, shì gěi nǐ huà a. Shíjiān hái zǎo, wǒ zhīdào yīgè kěyǐ pāi jīngjù zhàopiàn dì dìfāng, nǐmen xiǎng qù ma?)
Mẹ Tiểu Minh: Đúng đó, vẽ cho con đó. Thời gian còn sớm, dì biết một nơi có thể chụp hình Kinh Kịch, hai người muốn đi không?
MIKE:想去,想去,我想画脸谱!(MIKE: Xiǎng qù, xiǎng qù, wǒ xiǎng huà liǎnpǔ!)
Mike: Dạ muốn, con muốn vẽ liểm phổ!
MIKE妈:太好了,我也想去看看。(MIKE mā: Tài hǎole, wǒ yě xiǎng qù kàn kàn.)
Mẹ Mike: Quá tốt rồi, tôi cũng muốn đi xem thử.
小明妈:我得打个电话预约一下,咱们走吧。(Xiǎomíng mā: Wǒ dé dǎ gè diànhuà yùyuē yīxià, zánmen zǒu ba.)
Mẹ Tiểu Minh: Dì phải gọi điện thoại hẹn trước, chúng ta đi nào.
小明妈:您好,我们想拍一组京剧照片。(Xiǎomíng mā: Nín hǎo, wǒmen xiǎng pāi yī zǔ jīngjù zhàopiàn.)
Mẹ Tiểu Minh: Xin chào, chúng tôi muốn chụp hình Kinh Kịch.
接待员:好的,请稍等。您有预约吗?(Jiēdài yuán: Hǎo de, qǐng shāo děng. Nín yǒu yùyuē ma?)
Tiếp tân: Dạ được, xin đợi một chút. Quý khách có hẹn trước chưa vậy?
小明妈:有,我姓李,刚刚打过电话。(Xiǎomíng mā: Yǒu, wǒ xìng lǐ, gānggāng dǎguò diànhuà.)
Mẹ Tiểu Minh: Có, tôi họ Lý, vừa mới gọi điện thoại đến.
接待员:好的,这边请。(Jiēdài yuán: Hǎo de, zhè biān qǐng.)
Tiếp tân: Dạ được, mời bên này.
接待员:请问,是哪位想拍照片?(Jiēdài yuán: Qǐngwèn, shì nǎ wèi xiǎng pāi zhàopiàn?)
Tiếp tân: Xin hỏi, là vị nào chụp hình ạ?
MIKE:我,我!(MIKE: Wǒ, wǒ!)
Mike: Em, em!
接待员:您想拍什么人物呢?(Jiēdài yuán: Nín xiǎng pāi shénme rénwù ne?)
Tiếp tân: Em muốn chụp kiểu nhân vật nào?
MIKE:我……(MIKE: Wǒ……)
Mike: Em . . .
小明妈:麻烦您给我们介绍一下,好吗?(Xiǎomíng mā: Máfan nín gěi wǒmen jièshào yīxià, hǎo ma?)
Mẹ Tiểu Minh: Phiền em giới thiệu cho chúng tôi một chút được không?
接待员:如果是小男孩儿的话,可以拍“小生”、“武生”,还可以……(Jiēdài yuán: Rúguǒ shì xiǎonán hái’ér dehuà, kěyǐ pāi “xiǎoshēng”,“wǔshēng”, hái kěyǐ……)
Tiếp tân: Nếu như là thanh niên trẻ, có thể chụp “tiểu sinh”, “võ sinh”, còn có . . .
MIKE:怎么左一个“生”,右一个“生”的,我都听不懂。(MIKE: Zěnme zuǒ yīgè “shēng”, yòu yīgè “shēng” de, wǒ dū tīng bù dǒng.)
Mike: Gì mà trái một chữ “sinh”, phải một chữ “sinh”, con nghe không hiểu gì cả.
接待员:哈哈,怎么说呢,孙悟空,你听说过吧?(Jiēdài yuán: Hāhā, zěnme shuō ne, sūnwùkōng, nǐ tīng shuōguò ba?)
Tiếp tân: Ha ha, nói thế nào nhỉ, Tôn Ngộ Không, em nghe qua chưa?
MIKE:听说过,听说过,齐天大胜孙悟空嘛!我就要拍孙悟空。(MIKE: Tīng shuōguò, tīng shuōguò, qí tiān dà shèng sūnwùkōng ma! Wǒ jiù yào pāi sūnwùkōng.)
Mike: Nghe qua rồi, Tề Thiên Đại Thắng Tôn Ngộ Không mà! Em chụp hình Tôn Ngộ Không vậy.
接待员:好的,我让化妆师来给你化妆。(Jiēdài yuán: Hǎo de, wǒ ràng huàzhuāng shī lái gěi nǐ huàzhuāng)
Tiếp tân: Được, để chị cho nhân viên hoá trang cho em.
MIKE:妈妈,阿姨,快看啊,太好玩儿了。(MIKE: Māmā, āyí, kuài kàn a, tài hǎowán erle.)
Mike: Mẹ ơi, dì ơi, mau xem nè, nhìn vui quá.
小明妈:哈哈,MIKE,好玩儿的还在后头呢。一会儿再给你穿上孙悟空的服装,你就成了一个活脱脱的美猴王了。(Xiǎomíng mā: Hāhā,MIKE, hǎowán er de hái zài hòutou ne. Yīhuǐ’er zài gěi nǐ chuān shàng sūnwùkōng de fúzhuāng, nǐ jiù chéngle yīgè huótuō tuō dì měi hóu wángle.)
Mẹ Tiểu Minh: Ha ha, Mike, phần vui còn ở phía sau đó. Chút nữa cho con mặc trang phục của Tôn Ngộ Không, con sẽ biến thành một Mỹ Hầu Vương sống động như thật đó.
化妆师:好了,你们看,怎么样!(Huàzhuāng shī: Hǎole, nǐmen kàn, zěnme yàng!)
Nhân viên trang điểm: Xong rồi, hai người xem, thế nào!
MIKE妈:哈哈,儿子,妈妈都认不出来你了。(MIKE mā: Hāhā, érzi, māmā dōu rèn bù chūlái nǐle.)
Mẹ Mike: Ha ha, con trai, mẹ cũng không nhận ra con luôn đó.
小明妈:太有意思了,一会儿阿姨一定要跟你照张合影。(Xiǎomíng mā: Tài yǒuyìsile, yīhuǐ’er āyí yīdìng yào gēn nǐ zhào zhāng héyǐng.)
Mẹ Tiểu Minh: Đẹp quá, chút nữa dì nhất định chụp chung với con một tấm hình.
化妆师:来,我们换衣服吧。(Huàzhuāng shī: Lái, wǒmen huàn yīfú ba.)
Nhân viên trang điểm: Nào, chúng ta thay trang phục nào.
MIKE:美猴王来也!(MIKE: Měi hóu wáng lái yě!)
Mike: Mỹ Hầu Vương đến đây!

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments