Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 094 – 长城2 – Trường Thành 2

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 094

MIKE:妈妈,我看您完全被长城的美景震撼了,自从登上长城,您就拿着照相机咔咔咔地拍个不停。(MIKE: Māmā, wǒ kàn nín wánquán bèi chángchéng dì měijǐng zhènhànle, zìcóng dēng shàng chángchéng, nín jiù názhe zhàoxiàngjī kā kā kā de pāi gè bù tíng.)
Mike: Mẹ, con thấy mẹ hoàn toàn bị cảnh đẹp của Trường Thành làm cho say mê rồi, từ lúc lên Trường Thành, mẹ liền cầm máy ảnh chụp mãi không ngừng.
Mike妈妈:是啊,长城是中国历史上最伟大的建筑,在全世界都很有名呢。我怎么能不兴奋呢!(Mike māmā: Shì a, chángchéng shì zhōngguó lìshǐ shàng zuì wěidà de jiànzhú, zài quán shìjiè dōu hěn yǒumíng ne. Wǒ zěnme néng bù xīngfèn ne!)
Mẹ Mike: Phải rồi, Trường Thành là kiến trúc vĩ đại nhất của lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng cả thế giới đó. Mẹ làm sao mà không hào hứng chứ!
小明:Lucy阿姨,要是能登上上面最高的烽火台,俯拍整个长城,再用上广角,那照片才叫酷呢。(Xiǎomíng:Lucy āyí, yàoshi néngdēng shàng shàngmiàn zuìgāo de fēnghuǒ tái, fǔ pāi zhěnggè chángchéng, zài yòng shàng guǎngjiǎo, nà zhàopiàn cái jiào kù ne.)
Tiểu Minh: Dì Lucy à, nếu như leo lên Phong hoả đài cao nhất phía trước chụp xuống toàn cảnh Trường Thành, lại dùng thêm ống kính rộng chụp, tấm ảnh đó mới gọi là tuyệt đó.
MIKE:妈妈,小明是个摄影发烧友,他对拍照可着迷啦。一说起来就哇啦哇啦没完没了。(MIKE: Māmā, xiǎomíng shìgè shèyǐng fāshāoyǒu, tā duì pāizhào kě zháomí la. Yī shuō qǐlái jiù wālā wālā méiwán méiliǎo.)
Mike: Mẹ à, Tiểu Minh là người say mê nhiếp ảnh đó, bạn ấy rất mê mẩn việc chụp ảnh. Nói tới một cái là nói mãi không không luôn đó.
MIKE妈妈:那可太好了。我也非常喜欢拍照啊。(MIKE māmā: Nà kě tài hǎole. Wǒ yě fēicháng xǐhuān pāizhào a.)
Mẹ Mike: Vậy thì tốt quá rồi. Mẹ cũng rất thích chụp ảnh.
MIKE:小明,你不是要给我妈妈当导游吗?怎么说起拍照来了?(MIKE: Xiǎomíng, nǐ bùshì yào gěi wǒ māmā dāng dǎoyóu ma? Zěnme shuō qǐ pāizhào láile?)
Mike: Tiểu Minh, bạn không phải muốn làm hướng dẫn viên cho mẹ mình sao? Sao lại nói về chụp ảnh rồi?
小明:唉,我一说起摄影就把什么都忘了。Lucy阿姨,您眼前的烽火台是……(Xiǎomíng: Āi, wǒ yī shuō qǐ shèyǐng jiù bǎ shénme dōu wàngle. Lucy āyí, nín yǎnqián de fēnghuǒ tái shì……)
Tiểu Minh: Ấy, hễ mình nói đến nhiếp ảnh làm quên hết tất cả. Dì Lucy à, Phong hoả đài trước mắt dì là . . .
小明:孟姜女就一直站着等她的丈夫回家,最后,她的眼泪都哭干了,自己也变成了一块石头。后来人们在山海关为她建了孟姜女庙。(Xiǎomíng: Mèngjiāngnǚ jiù yīzhí zhànzhe děng tā de zhàngfū huí jiā, zuìhòu, tā de yǎnlèi dōu kū gànle, zìjǐ yě biàn chéngle yīkuài shítou. Hòulái rénmen zài shānhǎiguān wèi tā jiànle mèngjiāngnǚ miào.)
Tiểu Minh: Mạnh Khương Nữ chính là một mực đứng chờ đợi chồng trở về nhà, cuối cùng khóc hết nước mắt, bản thân cũng biến thành một khối đá. Về sau người ta xây Miếu Mạnh Khương Nữ cho cô ấy ở Sơn Hải Quan.
Mike妈妈:你讲得太好了。原来长城还有这么多的故事啊,太感人了。(Mike māmā: Nǐ jiǎng dé tài hǎole. Yuánlái chángchéng hái yǒu zhème duō de gùshì a, tài gǎnrénle.)
Mẹ Mike: Con kể thật là hay. Thì ra Trường Thành cũng có nhiều câu chuyện như vậy, thật là cảm động lòng người.
MIKE:妈妈你看这么沉的石头,当年都要人一块儿一块儿地背上来,真是不可思议。(MIKE: Māmā nǐ kàn zhème chén de shítou, dāngnián dōu yào rén yīkuài er yīkuài er de bèi shànglái, zhēnshi bùkěsīyì.)
Mike: Mẹ xem viên đá nặng như vậy, năm đó đều là người ta vác từng viên từng viên lên, thật là không thể tưởng tượng nổi.
MIKE妈妈:是啊,长城真不愧是世界建筑史上的奇迹。(MIKE māmā: Shì a, chángchéng zhēn bùkuì shì shìjiè jiànzhú shǐshàng de qíjī.)
Mẹ Mike: Phải đó, Trường Thành thật khổng hổ là kỳ tích của lịch sử kiến trúc thế giới.
MIKE:妈妈,先别拍照了,小明等着给您当导游呢!(MIKE: Māmā, xiān bié pāizhàole, xiǎomíng děngzhe gěi nín dāng dǎoyóu ne!)
Mike: Mẹ, đừng chụp ảnh nữa mà, Tiểu Minh đang đợi làm hướng dẫn viên cho mẹ kìa!
MIKE妈妈:呵呵,我又忘了。(MIKE māmā: Hēhē, wǒ yòu wàngle.)
Mike: Ha ha, mẹ lại quên mất.
小明:长城全长6000多公里,是世界上最伟大的建筑之一。长城始建于秦朝,我们现在眼前的这段长城是明朝修建的。(Xiǎomíng: Chángchéng quán zhǎng 6000 duō gōnglǐ, shì shìjiè shàng zuì wěidà de jiànzhú zhī yī. Chángchéng shǐ jiàn yú qín cháo, wǒmen xiànzài yǎnqián de zhè duàn chángchéng shì míng cháo xiūjiàn de.)
Tiểu Minh: Cả Trường Thành dài hơn 6000km, là một những công trình kiến trúc vĩ đại nhất trên thế giới. Trường Thành bắt đầu xây dựng từ thời Tần, đoạn Trường Thành trước mắt chúng ta hiện nay này là xây từ thời Minh.
MIKE:好啦好啦。小明打住!你别端着架子了,真跟个导游似的。(MIKE: Hǎo la hǎo la. Xiǎomíng dǎzhù! Nǐ bié duānzhe jiàzile, zhēn gēn gè dǎoyóu shì de.)
Mike: Được rồi. Tiểu Minh ngưng lại! Bạn đừng có bày ra bộ dạng nghiêm túc như vậy, thật giống y như hướng dẫn viên du lịch vậy.
MIKE妈妈:MIKE,我觉得小明说得很好呀。(MIKE māmā:MIKE, wǒ juédé xiǎomíng shuō dé hěn hǎo ya.)
Mẹ Mike: Mike, mẹ thấy Tiểu Minh nói rất hay mà.
小明:谢谢Lucy阿姨。啊,你们看,我们终于登上长城的最高处了。(Xiǎomíng: Xièxiè Lucy āyí. A, nǐmen kàn, wǒmen zhōngyú dēng shàng chángchéng de zuìgāo chùle.)
Tiểu Minh: Cám ơn dì Lucy. À, hai người nhìn xem, chúng ta cuối cùng cũng lên đến nơi cao nhất của Trường Thành rồi nè.
MIKE:啊,妈妈,我们终于当上好汉了。(MIKE: A, māmā, wǒmen zhōngyú dāng shàng hǎohànle.)
Mike: A, mẹ ơi, chúng ta cuối cùng đã là hảo hán rồi nè.
MIKE妈妈:好美的景色啊。(MIKE māmā: Hǎoměi de jǐngsè a.)
Mẹ Mike: Cảnh thật đẹp.
小明:啊,长城……(Xiǎomíng: A, chángchéng……)
Tiểu Minh: A, Trường Thành . . .
MIKE:妈妈,您看这个导游兴奋的,都要当场作诗了。(MIKE: Māmā, nín kàn zhège dǎoyóu xīngfèn de, dōu yào dāngchǎng zuò shīle.)
Mike: Mẹ xem hướng dẫn viên này thật quá hào hứng, sắp vịnh cảnh làm thơ rồi đó.

 

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments