Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 095 – 天坛 – Thiên Đàn

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 095

小明:天气预报真准啊,今天果然是个大晴天,一朵云彩都没有。(Xiǎomíng: Tiānqì yùbào zhēn zhǔn a, jīntiān guǒrán shìgè dà qíngtiān, yī duǒ yúncai dōu méiyǒu.)
Tiểu Minh: Dự báo thời tiết thật chính xác, hôm này quả nhiên là một ngày nắng đẹp, một đám mây cũng không có.
MIKE妈妈:是啊,昨天有点儿下小雨。要是今天还下雨,那可就惨了。(MIKE māmā: Shì a, zuótiān yǒudiǎn er xià xiǎoyǔ. Yàoshi jīntiān hái xià yǔ, nà kě jiù cǎnle.)
Mẹ Mike: Phải đó, hôm qua có mưa lâm râm. Nếu mà hôm nay còn mưa nữa thì quả là thảm mà.
小明:不过Lucy阿姨,雨中逛天坛也挺有意思的,就是拍照受一点影响。(Xiǎomíng: Bùguò Lucy āyí, yǔzhōng guàng tiāntán yě tǐng yǒuyìsi de, jiùshì pāizhào shòu yīdiǎn yǐngxiǎng.)
Tiểu Minh: Nhưng mà dì Lucy à, ngắm Thiên Đàn lúc trời mưa cũng rất hay đó, chỉ là chụp ảnh thì chịu ảnh hưởng chút ít.
MIKE:是啊,妈妈。上次我们逛天坛的时候就淅沥沥地下着毛毛雨,可有意思啦。对了,我不是还把照片发给您了吗?(MIKE: Shì a, māmā. Shàng cì wǒmen guàng tiāntán de shíhòu jiù xī lìlì dìxiàzhe máomaoyǔ, kě yǒuyìsi la. Duìle, wǒ bùshì hái bǎ zhàopiàn fā gěi nǐle ma?)
Mike: Phải đó mẹ. Lần trước lúc chúng ta dạo Thiên Đàn trời cũng mưa lất phất, rất là thú vị mà. Đúng rồi, con không phải còn gửi hình cho mẹ rồi sao?
MIKE妈妈:噢,对对对,我想起来了。MIKE,那就是你照片中的……叫什么来着?(MIKE māmā: Ō, duì duì wǒ, xiǎng xiǎng qǐláile.)
Mẹ Mike: À, đúng rồi, mẹ nhớ ra rồi. Mike, nơi đó trong bức hình của con . . . gọi là gì nhỉ?
MIKE:妈妈,那叫祈年殿。(MIKE: Māmā, nà jiào qínián diàn.)
Mike: Mẹ à, đó gọi là Kỳ Niên Điện.
MIKE妈妈:嗯,真棒!比照片上的祈年殿漂亮多了!(MIKE māmā: Ń, zhēn bàng! Bǐ zhàopiàn shàng de qínián diàn piàoliang duōle!)
Mẹ Mike: À, thiệt là đẹp! Đẹp hơn nhiều so với Kỳ Niên Điện trong bức hình!
小明:阿姨,上次我们来的时候不是下雨了嘛。光线不好,色彩自然就差了许多。(小明:阿姨,上次我们来的时候不是下雨了嘛。光线不好,色彩自然就差了许多。)
Tiểu Minh: Dì à, lần trước lúc chúng ta đến không phải trời mưa sao. Ánh sáng không tốt, màu sắc tự nhiên sẽ kém hơn nhiều.
小明妈妈:来,LUCY、MIKE,你们看看,这是天坛的介绍。(Xiǎomíng māmā: Lái,LUCY,MIKE, nǐmen kàn kàn, zhè shì tiāntán de jièshào.)
Mẹ Tiểu Minh: Nào, Lucy, Mike, hai người nhìn xem, đây là giới thiệu về Thiên Đàn.
MIKE:噢,天坛原来是在明朝的时候建的。(MIKE: Ō, tiāntán yuánlái shì zài míng cháo de shíhòu jiàn de.)
Mike: A, thì ra Thiên Đàn vốn được xây dựng vào thời Minh.
小明妈妈:是啊,MIKE。准确地说,天坛是在1420年建造的。可是,有一部分建筑在清代时又重新修建了。(Xiǎomíng māmā: Shì a,MIKE. Zhǔnquè de shuō, tiāntán zài zài 1420 nián jiànzào de. Kěshì, yǒu yībùfèn jiànzhú zài qīng dài shí yòu chóngxīn xiūjiànle.)
Mẹ Tiểu Minh: Phải đó, Mike. Nói đúng hơn thì Thiên Đàn xây vào năm 1420. Nhưng mà, có một phần kiến trúc được xây dựng trùng tu vào thời Thanh.
MIKE:妈妈,你知道吗,祈年殿是古代帝王祭天、祈谷的地方。(MIKE: Māmā, nǐ zhīdào ma, qínián diàn shì gǔdài dìwáng jì tiān, qí gǔ dì dìfāng.)
Mike: Mẹ, mẹ biết không, Kỳ Niên Điện là nơi vua Tế Thiên, Kỳ Cốc thời xưa đó.
MIKE妈妈:什么叫祈谷?(MIKE māmā: Shénme jiào qí gǔ?)
Mẹ Mike: Kỳ Cốc là gì?
小明妈妈:Lucy,祈是祈求,谷是粮食作物。那时候科学技术不发达,人们只能祈求老天赐一个好收成。(Xiǎomíng māmā:Lucy, qí yuàn shì qíqiú, gǔ shì liáng shi zuòwù. Nà shíhòu kēxué jìshù bù fādá, rénmen zhǐ néng qíqiú lǎo tiāncì yīgè hǎo shōuchéng.)
Mẹ Tiểu Minh: Lucy, Kỳ chính là cầu nguyện, Cốc chính là cây trồng lương thực. Vào thời đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển, con người chỉ có thể cầu xin ông trời ban cho mùa màng được mùa.
MIKE妈妈:嗯,中国是个农业大国嘛。(MIKE māmā: Ń, zhōngguó shìgè nóngyè dàguó ma.)
Mẹ Mike: À, Trung Quốc là một quốc gia nông nghiệp lớn mà.
小明:是啊,那时候大部分人还靠种地过日子。(Xiǎomíng: Shì a, nà shíhòu dà bùfèn rén hái kào zhòng dì guòrìzi.)
Tiểu Minh: Phải đó, vào thời đó phần lớn con người còn dựa vào trồng trọt để sống qua ngày.
MIKE:小明,那我们也祈求祈求吧!(MIKE: Xiǎomíng, nà wǒmen yě qíqiú qǐngqiú ba!)
Mike: Tiểu Minh, thế chúng ta cũng đi cầu nguyện đi!
小明:MIKE,别求了。走,咱们带你妈妈到那边的回音壁看看吧。你忘啦,上次来天坛,你就和兰兰在回音壁喊个没完没了的。(Xiǎomíng:MIKE, bié qiúle. Zǒu, zánmen dài nǐ māmā dào nà biān de huíyīn bì kàn kàn ba.)
Tiểu Minh: Mike, đừng cầu nữa. Đi nào, chúng ta dẫn mẹ bạn đến Hồi Âm Bích bên kia xem thử. Bạn quên rồi à, lần trước đến Thiên Đàn, bạn với Lan Lan ở Hồi Âm Bích kêu gào mãi không thôi đó.
MIKE:噢,对对对。妈妈,那边的回音壁可好玩儿了,咱们快去看看吧。(MIKE: Ō, duì duì duì. Māmā, nà biān de huíyīn bì kě hǎowán erle, zánmen kuài qù kàn kàn ba.)
Mike: À, đúng rồi. Mẹ à, Hồi Âm Bích bên kia rất vui đó, chúng ta mau đến đó xem đi.
MIKE妈妈:李红,我觉得北京的名胜古迹可真多啊。(MIKE māmā: Lǐ hóng, wǒ juédé běijīng de míngshèng gǔ jì kě zhēn duō a.)
Mẹ Mike: Lý Hồng, tôi cảm thấy danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh thật là nhiều.
小明妈妈:可不是嘛。LUCY,你难得来一次北京,真应该好好逛逛。(小明妈妈:可不是嘛。LUCY,你难得来一次北京,真应该好好逛逛。)
Mẹ Tiểu Minh: Còn không phải sao. Lucy à, cô khó có dịp đến Bắc Kinh chơi một chuyến, thật phải nên tham quan cho đã.
MIKE妈妈:我也想啊。可是,我没有这么长的假期。明天我就要回美国了。(MIKE māmā: Wǒ yě xiǎng a. Kěshì, wǒ méiyǒu zhème zhǎng de jiàqī. Míngtiān wǒ jiù yào huí měiguóle.)
Mẹ Mike: Tôi cũng muốn vậy đó. Nhưng mà, tôi không có kỳ nghỉ dài như vậy. Ngày mai tôi phải về lại Mỹ rồi.
小明妈妈:啊,这么快就要回去啊。不过,北京最著名的景点也就是故宫、长城、天坛和颐和园了。你看,昨天和今天你就去了其中的两个,呵呵。(Xiǎomíng māmā: A, zhème kuài jiù yào huíqù a. Bùguò, běijīng zuìzhe míng de jǐngdiǎn yě jiùshì gùgōng, chángchéng, tiāntán hé yíhéyuánle. Nǐ kàn, zuótiān hé jīntiān nǐ jiù qùle qízhōng de liǎng gè, hēhē.)
Mẹ Tiểu Minh: Hả, nhanh như vậy đã về rồi à. Nhưng mà, thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh cũng chỉ có Cố Cung, Trường Thành, Thiên Đàn và Di Hoà Viên thôi, Cô xem, hôm qua và hôm nay cô đã đi hết hai nơi trong số đó rồi, ha ha.
MIKE妈妈:是啊。我还去茶馆品了茶、听了京剧、做了旗袍„„(MIKE māmā: Shì a. Wǒ hái qù cháguǎn pǐnle chá, tīngle jīngjù, zuòle qípáo “”)
Mẹ Mike: Phải đó. Tôi còn đi quán trà thường thức trà nữa, đã nghe Kinh Kịch, còn may sườn xám nữa . . .
小明妈妈:哈哈,这叫“不虚此行”。(Xiǎomíng māmā: Hāhā, zhè jiào “bù xū cǐ xíng”.)
Mẹ Tiểu Minh: Ha ha, đây gọi là “không uổng chuyến đi này”.
小明:你们怎能走得这么慢呢。LUCY阿姨,前面就是回音壁了。你们快点儿过来啊!(Xiǎomíng: Nǐmen zěnme zǒu dé zhème màn ne.LUCY āyí, qiánmiàn jiùshì huíyīn bìle. Nǐmen kuài diǎn er guòlái a!)
Tiểu Minh: Sao hai người có thể đi chậm như vậy được nhỉ. Dì Lucy à, phía trước chính là Hồi Âm Bích rồi. Hai người mau qua đây đi!
小明妈妈:LUCY,你看,这就是回音壁。(Xiǎomíng māmā:LUCY, nǐ kàn, zhè jiùshì huíyīn bì.)
Mẹ Tiểu Minh: Lucy, cô xem, đây chính là Hồi Âm Bích.
MIKE妈妈:这么厚的墙,真能听到回声吗?(MIKE māmā: Zhème hòu de qiáng, zhēnnéng tīng dào huíshēng ma?)
Mẹ Mike: Bức tường dày như vậy à, thật có thể nghe âm vọng lại sao?
MIKE:可以啊,妈妈您试试。您站在这儿别动,我去那边喊您。(MIKE: Kěyǐ a, māmā nǐ shì shì. Nǐ zhàn zài zhè’er bié dòng, wǒ qù nà biān hǎn nǐ.)
Mike: Có thế đó, mẹ thử xem. Mẹ đứng bên này đừng đi đâu nha, con qua bên kia gọi mẹ.
小明:我也去,我也去。(Xiǎomíng: Wǒ yě qù, wǒ yě qù.)
Tiểu Minh: Mình cũng đi nữa.
MIKE:妈妈!ILOVEYOU.(MIKE: Māmā!ILOVEYOU.)
Mike: Mẹ ơi! I love you.
小明:LUCY阿姨,你听得到吗?(Xiǎomíng:LUCY āyí, nǐ tīng dédào ma?)
Tiểu Minh: Dì Lucy ơi, dì có nghe thấy không?
MIKE妈:小明、MIKE,我听到啦。(MIKE mā: Xiǎomíng,MIKE, wǒ tīng dào la.)
Mẹ Mike: Tiểu Minh, Mike, mẹ nghe thấy rồi.
小明:妈妈,您呢,听到了吗?(Xiǎomíng: Māmā, nǐ ne, tīng dàole ma?)
Tiểu Minh: Mẹ, còn mẹ, có nghe thấy không?
小明妈:我也听到啦。(Xiǎomíng mā: Wǒ yě tīng dào la.)
Mẹ Tiểu Minh: Mẹ cũng nghe thấy rồi.
小明妈妈:MIKE、小明,你们俩快过来,咱们往前逛逛。(Xiǎomíng māmā:MIKE, xiǎomíng, nǐmen liǎ kuài guòlái, zánmen wǎng qián guàng guàng.)
Mẹ Tiểu Minh: Mike, Tiểu Minh, hai đứa mau qua đây, chúng ta đến phía trước xem thử.
MIKE妈:MIKE,妈妈订好明天回美国的机票了。你可一定要听阿姨的话啊。(MIKE mā:MIKE, māmā dìng hǎo míngtiān huí měiguó de jīpiàole. Nǐ kè yīdìng yào tīng āyí dehuà a.)
Mẹ Mike: Mike, mẹ đã đặt xong vé máy máy bay ngày mai trở về Mỹ rồi. Con nhất định phải nghe lời của dì đó.
小明妈:LUCY,你放心,MIKE一向是个听话的好孩子。(Xiǎomíng mā:LUCY, nǐ fàngxīn,MIKE yīxiàng shìgè tīnghuà de hǎo háizi.)
Mẹ Tiểu Minh: Lucy, cô yên tâm, Mike trước giờ là đứa trẻ ngoan biết nghe lời.
MIKE妈:MIKE,你还得在中国待半年多呢,今年的圣诞节就没法和爸爸妈妈一起过了。(MIKE mā:MIKE, nǐ hái dé zài zhōngguó dài bànnián duō ne, jīnnián de shèngdàn jié jiù méi fǎ hé bàba māmā yīqǐguòle.)
Mẹ Mike: Mike, con còn phải ở Trung Quốc hơn nửa năm nữa, không thể đón Lễ giáng sinh năm nay cùng với ba mẹ rồi.
MIKE:是啊。不过,没关系,我可以在小明家过中国的春节啊。(MIKE: Shì a. Bùguò, méiguānxì, wǒ kěyǐ zài xiǎomíng jiāguò zhōngguó de chūnjié a.)
Mike: Dạ phải. Nhưng mà, không sao, con có thể ở nhà Tiểu Minh ăn tết Trung Quốc mà.
小明:是啊,是啊,咱们一起在家过春节。(Xiǎomíng: Shì a, shì a, zánmen yīqǐ zàijiāguò chūnjié.)
Tiểu Minh: Phải đó, chúng ta cùng nhau ăn tết.
小明妈:这两个孩子。(Xiǎomíng mā: Zhè liǎng gè háizi.)
Mẹ Tiểu Minh: Hai cái đứa này.
MIKE妈:哈哈。(MIKE mā: Hāhā.)
Mẹ Mike: Ha ha.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments