Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 097 – 过春节2 – Ăn tết 2

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 097

小明:妈,看电视太没劲了,我们也来包饺子吧。(Xiǎomíng: Mā, kàn diànshì tài méijìnle, wǒmen yě lái bāo jiǎozi ba.)
Tiểu Minh: Mẹ ơi, xem tivi chán quá, chúng con cũng đến gói sủi cảo nha.
奶奶:小祖宗们,算了吧,你们还不够给我们添乱的呢!(Nǎinai: Xiǎo zǔzōngmen, suànle ba, nǐmen hái bùgòu gěi wǒmen tiānluàn de ne!)
Bà nội: Mấy ông trời con ơi, thôi đi, mấy ông gây phiền phức còn chưa đủ à!
茜茜:奶奶,您可别小瞧我,我包得可好啦。(Qiàn qiàn: Nǎinai, nín kě bié xiǎoqiáo wǒ, wǒ bāo dé kě hǎo la.)
Thiến Thiến: Bà nội, bà đừng có xem thường con nha, con gói đẹp lắm đó.
小明:我也会一点儿。(Xiǎomíng: Wǒ yě huì yīdiǎn er.)
Tiểu Minh: Con cũng biết một chút.
MIKE:我不会,但我可以学啊,茜茜可以教我,是不是?(MIKE: Wǒ bù huì, dàn wǒ kěyǐ xué a, qiàn qiàn kěyǐ jiào wǒ, shì bùshì?)
Mike: Con không biết, nhưng có thể học mà, Thiến Thiến có thể chỉ con, phải không?
茜茜:没问题,包在我身上。(Qiàn qiàn: Méi wèntí, bāo zài wǒ shēnshang.)
Thiến Thiến: Không sao, cứ để cho em.
小明妈:那就一起包吧,自己包的吃着更香。(Xiǎomíng mā: Nà jiù yīqǐ bāo ba, zìjǐ bāo de chīzhe gèng xiāng.)
Mẹ Tiểu Minh: Vậy thì cùng gói đi, ăn cái mình tự gói càng thơm ngon hơn.
茜茜:Mike,你看,先把饺子皮放在手上,然后把饺子馅儿放进饺子皮里,再这么捏,就好了。(Qiàn qiàn:Mike, nǐ kàn, xiān bǎ jiǎozi pí fàng zài shǒu shàng, ránhòu bǎ jiǎozi xiàn er fàng jìn jiǎozi pí lǐ, zài zhème niē, jiù hǎole.)
Thiến Thiến: Mike, anh xem nè, đầu tiên để da sủi cảo lên tay, sau đó để nhân vào, sau đó nặn như vầy nè, là được rồi.
MIKE:噢,好玩儿,好玩儿,一点儿也不难。我试试。(MIKE: Ō, hǎowán er, hǎowán er, yīdiǎn er yě bù nán. Wǒ shì shì.)
Mike: A, vui quá, không khó chút nào cả. Con cũng làm thử.
小明:哈哈,没关系,再试一次。(Xiǎomíng: Hāhā, méiguānxì, zài shì yīcì.)
Tiểu Minh: Ha ha, không sao cả, thử lại lần nữa.
MIKE:我觉得这个饺子的形状好像耳朵一样。(MIKE: Wǒ juédé zhège jiǎozi de xíngzhuàng hǎoxiàng ěrduǒ yīyàng.)
Mike: Con cảm thấy hình dạng của viên cảo này giống cái lỗ tai quá.
小明妈:你还别说,过去老人常说,冬天啊,吃了饺子,耳朵就不容易被冻伤。是不是,妈?(Xiǎomíng mā: Nǐ hái bié shuō, guòqù lǎorén cháng shuō, dōngtiān a, chīle jiǎozi, ěrduǒ jiù bù róngyì bèi dòngshāng. Shì bùshì, mā?)
Mẹ Tiểu Minh: Con khỏi nói, trước kia người già cũng hay nói, mùa đông đến, ăn sủi cảo, lỗ tai sẽ không dễ bị thương do lạnh. Phải không mẹ?
奶奶:哈哈,是有这么个说法。(Nǎinai: Hāhā, shì yǒu zhème gè shuōfǎ.)
Bà nội: Ha ha, có nghe nói như vậy.
小明爸:你包得这叫什么饺子啊?怎么个个都跟“开心果”似的?(Xiǎomíng bà: Nǐ bāo dé zhè jiào shénme jiǎozi a? Zěnme gè gè dōu gēn “kāixīn guǒ” shì de?)
Ba Tiểu Minh: Con gói như vậy kêu là sủi cảo gì vậy? Sao mà cái nào cái nấy giống y như “hạt dẻ cười” vậy?
小明:那是因为这个饺子在睡觉!你看,MIKE包得还不如我呢。(Xiǎomíng: Nà shì yīnwèi zhège jiǎozi zài shuìjiào! Nǐ kàn,MIKE bāo dé hái bùrú wǒ ne.)
Tiểu Minh: Đó là bởi vậy viên cảo này đang ngủ mà! Ba xem, Mike gói cũng không bằng con nữa kìa.
小明叔叔:你们别在这儿浪费饺子皮了,再这么包下去,今晚大家就只能喝面汤了。(Xiǎomíng shūshu: Nǐmen bié zài zhè’er làngfèi jiǎozi píle, zài zhème bāo xiàqù, jīn wǎn dàjiā jiù zhǐ néng hē miàntāngle.)
Chú Tiểu Minh: Mấy đứa đừng có ở đây lãng phí da sủi cảo nữa, cứ gói như vậy nữa, tối nay mọi người chỉ có thể húp nước luộc thôi đó.
奶奶:没关系,今天过节,热热闹闹才好!(Nǎinai: Méiguānxì, jīntiān guòjié, rè rènào nào cái hǎo!)
Bà nội: Không sao, hôm nay tết, ồn ào náo nhiệt chút mới tốt!
小明:哈哈,就是的。哎,MIKE,你知道“饺子”这个名字是怎么来的吗?(Xiǎomíng: Hāhā, jiùshì de. Āi,MIKE, nǐ zhīdào “jiǎozi” zhège míngzì shì zěnme lái de ma?)
Tiểu Minh: Ha ha, chính là như vậy. Ấy, Mike, bạn biết là “sủi cảo” tên này làm sao mà có hay không?
Mike:啊?不会也是和谐音有关系吧?(Mike: A? Bù huì yěshì héxié yīn yǒu guānxì ba?)
Mike: A? Không phải cũng là có liên quan đến đồng âm chứ?
小明:你说对了。农历新年时,人们都会在大年三十的子时,也就是旧的一年和新的一年交替的时候,围坐在一起吃饺子,共同迎接新年的到来。(Xiǎomíng: Nǐ shuō duìle. Nónglì xīnnián shí, rénmen dūhuì zài dà nián sānshí de zǐ shí, yě jiùshì jiù de yī nián hé xīn de yī nián jiāotì de shíhòu, wéi zuò zài yīqǐ chī jiǎozi, gòngtóng yíngjiē xīnnián de dàolái.)
Tiểu Minh: Bạn nói đúng rồi đó. Vào dịp tết âm lịch, người ta đều vào giờ tý ngày 30 tết, cũng là lúc năm cũ và năm mới giao nhau, ngồi quay quần bên nhau ăn sủi cảo, cùng chào đón năm mới.
MIKE:吃饺子还有这么多讲究啊。对了,什么叫“子时”啊?(MIKE: Chī jiǎo zǐ huán yǒu zhème duō jiǎngjiù a. Duìle, shénme jiào “zǐ shí” a?)
Mike: Ăn sủi cảo cũng phải chú ý như vậy à. Đúng rồi, cái gì gọi là “giờ tý” vậy?
茜茜:“子时”啊,就是半夜12点左右。那时,新旧交替,所以叫交子嘛。(Qiàn qiàn:“Zǐ shí” a, jiùshì bànyè 12 diǎn zuǒyòu. Nà shí, xīnjiù jiāotì, suǒyǐ jiào jiāo zi ma.)
Thiến Thiến: “Giờ tý” à, chính là khoảng nửa đêm 12 giờ. Vào lúc đó, năm cũ và năm mới giao nhau, cho nói mới gọi là “jiaozi” đó.
小明婶:好啦,孩子们,你们把这个硬币包到饺子里,硬币已经洗干净了。对了,还有两颗糖。(Xiǎomíng shěn: Hǎo la, háizimen, nǐmen bǎ zhège yìngbì bāo dào jiǎozi lǐ, yìngbì yǐjīng xǐ gānjìngle. Duìle, hái yǒu liǎng kē táng.)
Thím Tiểu Minh: Được rồi, mấy con gói mấy cái đồng tiền này vào sủi cảo đi, đồng tiền đã rửa sạch rồi, còn có 2 viên đường nữa.
Mike:啊?这也能当饺子馅儿?这能吃吗?(Mike: A? Zhè yě néng dāng jiǎozi xiàn er? Zhè néng chī ma?)
Mike: Hả? cái này cũng làm nhân sủi cảo sao? Có thể ăn sao?
小明婶:这只是一种祝福,并不是让你真的吃下去。(Xiǎomíng shěn: Zhè zhǐshì yī zhǒng zhùfú, bìng bùshì ràng nǐ zhēn de chī xiàqù.)
Thím Tiểu Minh: Đây chỉ là một dạng chúc phúc thôi, đương nhiên không để con ăn thật rồi.
小明:是啊,MIKE,如果你吃到了糖呢你明年会甜甜蜜蜜,如果吃到了硬币呢,你明年就会发大财啦!(Xiǎomíng: Shì a,MIKE, rúguǒ nǐ chī dàole táng ne nǐ míngnián huì tián tiánmì mì, rúguǒ chī dàole yìngbì ne, nǐ míngnián jiù huì fā dà cái la!)
Tiểu Minh: Phải đó Mike, nếu như bạn ăn được viên đường thì năm sau bạn sẽ luôn ngọt ngào hạnh phúc, còn nếu ăn được đồng tiền, thì năm sau bạn sẽ phát tài đó!
Mike:哈哈,原来是“幸运儿”的意思,太好玩儿啦。(Mike: Hāhā, yuánlái shì “xìngyùn ér” de yìsi, tài hǎowán er la.)
Mike: Ha ha, thì ra là có ý nghĩa “may mắn”, thật là thú vị.
奶奶:我看时间差不多了,李红,你们去煮饺子吧。(Mike: Hāhā, yuánlái shì “xìngyùn ér” de yìsi, tài hǎowán er la.)
Bà nội: Mẹ thấy thời gian cũng gần tới rồi, Lý Hồng, tụi con đi luộc sủi cảo đi.
小明妈:好啊。(Xiǎomíng mā: Hǎo a.)
Mẹ Tiểu Minh: Dạ.
小明:茜茜、MIKE,走,快到12点了,我们去放鞭炮吧。(Xiǎomíng: Qiàn qiàn,MIKE, zǒu, kuài dào 12 diǎnle, wǒmen qù fàng biānpào ba.)
Tiểu Minh: Thiến Thíến, Mike, đi nào, sắp 12 giờ rồi, chúng ta đi đốt pháo đi.
MIKE:噢,放鞭炮去喽!(MIKE: Ō, fàng biānpào qù lóu!)
Mike: A, đi đốt pháo thôi!
众人:过年好!干杯!(Zhòngrén: Guònián hǎo! Gānbēi!)
Mọi người: Năm mới vui vẻ! Cạn ly!
奶奶:来来来,这是压岁钱,一人一个大红包!(Nǎinai: Lái lái lái, zhè shì yāsuìqián, yīrén yīgè dà hóngbāo!)
Bà nội: Nào nào, đây là tiền mừng tuổi, mỗi người một bao đỏ lớn nào!
孩子们:谢谢,奶奶,给您拜年啦,祝您身体健康。(Háizimen: Xièxiè, nǎinai, gěi nín bàinián la, zhù nín shēntǐ jiànkāng.)
Các cháu: Cám ơn bà nội, năm mới chúc bà nội, dồi dào sức khoẻ.
奶奶:好好好。(Nǎinai: Hǎohǎo hǎo.)
Bà nội: Tốt tốt.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments