Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 098 – 郊外采摘 – Đi ngoại ô hái trái cây

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 098

小明:你们怎么决定今天去采摘呀?天这么热.我还没进樱桃园呢,就汗流浃背了。(Xiǎomíng: Nǐmen zěnme juédìng jīntiān qù cǎizhāi ya? Tiān zhème rè. Wǒ hái méi jìn yīngtáo yuán ne, jiù hànliújiābèile.)
Tiểu Minh: Hai người sao lại quyết định hôm nay đi vườn hái trái cây vậy? Trời nóng như thế này mình còn chưa vào được vườn anh đào mà mồ hôi đã ướt hết rồi nè.
兰兰:小明,你就是不爱劳动,净找借口。你和MIKE打橄榄球的时候也汗流浃背呀,怎么没听你抱怨一声呢?(Lán lán: Xiǎomíng, nǐ jiùshì bù ài láodòng, jìng zhǎo jièkǒu. Nǐ hé MIKE dǎ gǎnlǎnqiú de shíhòu yě hànliújiābèi ya, zěnme méi tīng nǐ bàoyuàn yīshēng ne?)
Lan Lan: Tiểu Minh, bạn thật là người chẳng có yêu lao động gì cả, chỉ toàn kiếm cớ thôi. Bạn và Mike lúc chơi bóng bầu dục cũng mồ hôi đầm đìa mà, sao chẳng thấy bạn than vãn tiếng nào hết vậy?
MIKE:小明,采摘的时间上周就定好了,谁知道今天会突然变得这么热呢!(MIKE: Xiǎomíng, cǎizhāi de shíjiān shàng zhōu jiù dìnghǎole, shuí zhīdào jīntiān huì túrán biàn dé zhème rè ne!)
Mike: Tiểu Minh à, thời gian đi vườn hái trái cây tuần trước đã quyết định rồi mà, ai mà biết hôm nay đột nhiên lại nóng như thế này chứ!
小明:唉,全球变暖。等我们50岁的时候,温度还不得45度。(Xiǎomíng: Āi, quánqiú biàn nuǎn. Děng wǒmen 50 suì de shíhòu, wēndù hái bùdé 45 dù.)
Tiểu Minh: Ai, cả trái đất đang nóng lên. Đợi đến lúc chúng ta 50 tuổi ấy, nhiệt độ còn không đến 45 độ nữa sao.
MIKE:我算算。哇,得110度华氏度。(MIKE: Wǒ suàn suàn. Wa, dé 110 dù huáshì dù.)
Mike: Mình tính thử. Woa, phải đến 110 độ F đó.
兰兰:你们别想30多年后的事啦,樱桃园到了,我们快去采摘吧。(Lán lán: Nǐmen bié xiǎng 30 duōnián hòu de shì la, yīngtáo yuán dàole, wǒmen kuài qù cǎizhāi ba.)
Lan Lan: Hai người đừng có mà nghĩ đến chuyện của 30 năm sau nữa đi, đến vườn anh đào rồi nè, chúng ta mau đi hái đi.
兰兰:小明,你怎么光站着吃啊,你瞧,我都摘了这么多了。(Lán lán: Xiǎomíng, nǐ zěnme guāng zhànzhe chī a, nǐ qiáo, wǒ dū zhāile zhème duōle.)
Lan Lan: Tiểu Minh, sao bạn chỉ đứng ăn không vậy, bạn xem, mình đã hái được nhiều như vậy rồi nè.
小明:兰兰,别光顾着摘,该吃还得吃啊,哈哈。(Xiǎomíng: Lán lán, bié guānggùzhe zhāi, gāi chī hái dé chī a, hāhā.)
Tiểu Minh: Lan Lan à, đừng có mãi lo hái chứ, nên ăn thì phải ăn thôi, he he.
兰兰:就你最馋。(Lán lán: Jiù nǐ zuì chán.)
Lan Lan: Bạn thật là ham ăn.
小明:哎,我告诉你一个秘密。这棵树的樱桃最甜了,你尝尝。(Xiǎomíng: Āi, wǒ gàosù nǐ yīgè mìmì. Zhè kē shù de yīngtáo zuì tiánle, nǐ cháng cháng.)
Tiểu Minh: Ấy, mình nói cho bạn một bí mật này nè. Trái anh đào của cây này là ngọt nhất đó, bạn ăn thử xem.
MIKE:你们看,今天我收获巨大。(MIKE: Nǐmen kàn, jīntiān wǒ shōuhuò jùdà.)
Mike: Hai người xem nè, hôm nay mình thu hoạch nhiều nhất.
小明:你真神了,MIKE。一会儿就摘了这么一大筐。你是不是雇人摘的呀?哈哈。(小明:你真神了,MIKE。一会儿就摘了这么一大筐。你是不是雇人摘的呀?哈哈。)
Tiểu Minh: Bạn thật là giỏi đó Mike. Mới chút xíu mà hái được cả giỏ to. Có phải là bạn thuê người hái phụ không đó? Ha ha.
MIKE:小明,你怎么搞的呀?摘了半天,筐里空空如也。(MIKE: Xiǎomíng, nǐ zěnme gǎo de ya? Zhāile bàntiān, kuāng lǐ kōngkōngrúyě.)
Mike: Tiểu Minh, bạn hái thế nào vậy? Hái cả buổi rồi mà trong giỏ trống trơn vậy à.
兰兰:他呀,一边摘一边吃。他都把樱桃摘到他自己的肚子里了。小明,这棵树上的樱桃真的是很甜啊。MIKE,你尝尝。(Lán lán: Tā ya, yībiān zhāi yībiān chī. Tā dōu bǎ yīngtáo zhāi dào tā zìjǐ de dùzi lǐle. Xiǎomíng, zhè kē shù shàng de yīngtáo zhēn de shì hěn tián a. MIKE, nǐ cháng cháng.)
Lan Lan: Bạn ấy đó hả, vừa hái vừa ăn. Bạn ấy đều hái anh đào cho hết vào bụng rồi còn gì. Tiểu Minh, trái anh đào trên cây này quả thật là rất ngọt nha. Mike, bạn ăn thử xem.
小明:绝对甜,我尝了好几棵树,就这棵树的樱桃最甜了。(Xiǎomíng: Juéduì tián, wǒ chángle hǎojǐ kē shù, jiù zhè kē shù de yīngtáo zuì tiánle.)
Tiểu Minh: Tuyệt đối là ngọt, mình ăn thử mấy cây rồi, chỉ có trái anh đào của cây này là ngọt nhất thôi.
兰兰:叔叔,为什么这棵树的樱桃比其它树的樱桃甜呢?(Lán lán: Shūshu, wèishéme zhè kē shù de yīngtáo bǐ qítā shù de yīngtáo tián ne?)
Lan Lan: Chú ơi, tại sao trái anh đào của cây này lại ngọt hơn trái anh đào của cây khác vậy?
果农:哈哈,你们猜猜看?(Guǒnóng: Hāhā, nǐmen cāi cāi kàn?)
Người làm vườn: Ha ha, mấy đứa đoán thử xem?
MIKE:我猜,是这棵树施肥最多?(MIKE: Wǒ cāi, shì zhè kē shù shīféi zuìduō?)
Mike: Mình đoán, là vì cây này bón phân nhiều nhất?
果农:嗯,有道理。(Guǒnóng: Ń, yǒu dàolǐ.)
Người làm vườn: Uhm, cũng có lý.
兰兰:我觉得这棵树的樱桃品种好。(Lán lán: Wǒ juédé zhè kē shù de yīngtáo pǐnzhǒng hǎo.)
Lan Lan: Mình cảm thấy cây anh đào này giống tốt.
果农:你们说的都很对。其实最重要的原因是:你们看,这棵树的位置……(Guǒnóng: Nǐmen shuō de dōu hěn duì. Qíshí zuì zhòngyào de yuányīn shì: Nǐmen kàn, zhè kē shù de wèizhì……)
Người làm vườn: Mấy đứa nói đều rất đúng. Thật ra nguyên nhân quan trọng nhất là: mấy đứa nhìn xem, vị trí của cây này . ..
小明:哦,我明白了。叔叔,因为这棵树没被遮挡,光照时间最长,所以它的果实也就最甜。(Xiǎomíng: Ó, wǒ míngbáile. Shūshu, yīnwèi zhè kē shù méi bèi zhēdǎng, guāngzhào shíjiān zuì zhǎng, suǒyǐ tā de guǒshí yě jiù zuì tián.)
Tiểu Minh: Ồ, mình hiểu rồi. Chú ơi, bởi vì cây này không bị che khuất, thời gian chiếu sáng dài, cho nên trái của nó là ngọt nhất.
果农:呵呵,你很聪明。其实我们这儿的樱桃都很甜,因为这里的水是山里的泉水。这棵树的樱桃为什么会更甜呢,就是因为它的光照时间更长。(Guǒnóng: Hēhē, nǐ hěn cōngmíng. Qíshí wǒmen zhè’er de yīngtáo dōu hěn tián, yīnwèi zhèlǐ de shuǐ shì shānli de quánshuǐ. Zhè kē shù de yīngtáo wèishéme huì gèng tián ne, jiùshì yīnwèi tā de guāngzhào shíjiān gèng zhǎng.)
Người làm vườn: Ha ha, cậu thật thông minh. Thật ra anh đào ở chỗ chúng tôi đều ngọt, bởi vì nước ở đây là nước suối trên núi. Còn vì sao trái anh đào của cây này lại ngọt hơn thì chính là do thời gian nó được chiếu sáng dài hơn.
兰兰:是啊,你们看那棵樱桃树,红红的樱桃挂在树上,那么好看。我都不忍心摘了。(Lán lán: Shì a, nǐmen kàn nà kē yīngtáo shù, hóng hóng de yīngtáo guà zài shù shàng, nàme hǎokàn. Wǒ dū bù rěnxīn zhāile.)
Lan Lan: Phải ha, mấy bạn nhìn xem cây anh đào kìa, mấy trái anh đào đỏ đỏ treo trên cây, nhìn đẹp như vậy. Mình không nỡ hái chút nào.
小明:你别抒情了,兰兰。我们赶快摘吧,然后还要去野餐呢。(Xiǎomíng: Nǐ bié shūqíngle, lán lán. Wǒmen gǎnkuài zhāi ba, ránhòu hái yào qù yěcān ne.)
Tiểu Minh: Bạn đừng có mà lo tự tình nữa Lan Lan à. Chúng ta mau hái đi, sau đó con đi ăn cơm dã ngoại nữa.
兰兰:看看,你就是三句话离不开吃。(Lán lán: Kàn kàn, nǐ jiùshì sān jù huà lì bù kāi chī.)
Lan Lan: Xem kìa, nói được ba câu cũng không rời được chữ ăn mà.
MIKE:哈哈,我看也是!(MIKE: Hāhā, wǒ kàn yěshì!)
Mike: Ha ha, mình cũng thấy vậy đó.
小明:嘿,你们俩联合起来对付我呀。走吧!(Xiǎomíng: Hēi, nǐmen liǎ liánhé qǐlái duìfù wǒ ya. Zǒu ba!)
Tiểu Minh: Haiz, hai bạn hợp lại đối phó mình à. Đi thôi!

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments