Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] 1000 từ về Chủ đề XÍ NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP

Đánh giá bài viết

XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 
工业企业

I. LOẠI HÌNH CÔNG NGHIỆP – 工业类型 gōngyèlèixíng
1. Công nghiệp hiện đại现代工业(xiàndàigōngyè)
2. Công nghiệp chủ yếu主要工业(zhǔyàogōngyè)
3. Công nghiệp quốc doanh国有工业(guóyǒugōngyè)
4. Công nghiệp dân dụng民用工业(mínyònggōngyè)
5. Công nghiệp quân sự军事工业(jūnshìgōngyè)
6. Công nghiệp nhẹ轻工业(qīnggōngyè)
7. Công nghiệp nặng重工业(zhònggōngyè)
8. Thủ công nghiệp 手工业(shǒugōngyè)
9. Công nghiệp duyên hải沿海工业(yánhǎigōngyè)
10. Công nghiệp nội địa内地工业(nèidìgōngyè)

11. Công nghiệp địa phương地方工业(dìfānggōngyè)
12. Công nghiệp huyện县办工业(xiànbàngōngyè)
13. Công nghiệp phường街道工业(jiēdàogōngyè)
14. Công nghiệp gia đình家庭工业(jiātínggōngyè)
15. Công nghiệp vô tuyến điện无线电工业(wúxiàndiàngōngyè)
16. Công nghiệp điện tín电信工业(diànxìngōngyè)
17. Công nghiệp gỗ木材工业(mùcáigōngyè)
18. Công nghiệp dệt纺织工业(fǎngzhīgōngyè)
19. Công nghiệp tơ tằm丝绸工业(sīchóugōngyè)
20. Công nghiệp dệt len毛纺工业(máofǎnggōngyè)

21. Công nghiệp dệt kim针织工业(zhēnzhīgōngyè)
22. Công nghiệp nhựa塑料工业(sùliàogōngyè)
23. Công nghiệp giấy造纸工业(zàozhǐgōngyè)
24. Công nghiệp thực phẩm食品工业(shípǐngōngyè)
25. Công nghiệp chế biến thịt肉类加工工业(ròulèijiāgōnggōngyè)
26. Công nghiệp chế biến cá鱼类加工工业(yúlèijiāgōnggōngyè)
27. Công nghiệp chế biến sữa乳制品工业(rǔzhìpǐngōngyè)
28. Công nghiệp lên men发酵工业(fājiàogōngyè)
29. Công nghiệp nấu rượu酿酒工业(niàngjiǔgōngyè)
30. Công nghiệp sản xuất đường制糖工业(zhìtánggōngyè)

31. Công nghiệp sản xuất muối制盐工业(zhìyángōngyè)
32. Công nghiệp thủy sản水产工业(shuǐchǎngōngyè)
33. Công nghiệp dược phẩm制药工业(zhìyàogōngyè)
34. Công nghiệp sản xuất da制革工业(zhìgégōngyè)
35. Công nghiệp thuốc lá卷烟工业(juǎnyāngōngyè)
36. Công nghiệp may服装工业(fúzhuānggōngyè)
37. Công nghiệp nhuộm染料工业(rǎnliàogōngyè)
38. Công nghiệp in nhuộm印染工业(yìnrǎngōngyè)
39. Công nghiệp in印刷工业(yìnshuāgōngyè)
40. Công nghiệp điện tử电子工业(diànzǐgōngyè)

41. Công nghiệp máy tính计算机工业(jìsuànjīgōngyè)
42. Công nghiệp chế tạo khí cụ仪表工业(yíbiǎogōngyè)
43. Công nghiệp thiết bị y tế医疗设备工业(yīliáoshèbèigōngyè)
44. Công nghiệp cao su橡胶工业(xiàngjiāogōngyè)
45. Công nghiệp silicate硅酸盐工业(guīsuānyángōngyè)
46. Công nghiệp thủy tinh玻璃工业(bōlígōngyè)
47. Công nghiệp cơ khí dệt纺织机械工业(fǎngzhījīxiègōngyè)
48. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng建材工业(jiàncáigōngyè)
49. Công nghiệp hóa chất化学工业(huàxuégōngyè)
50. Công nghiệp phân bón化肥工业(huàféigōngyè)

51. Công nghiệp xi măng水泥工业(shuǐnígōngyè)
52. Công nghiệp gốm sứ陶瓷工业(táocígōngyè)
53. Công nghiệp điện khí电气工业(diànqìgōngyè)
54. Công nghiệp điện phân电解工业(diànjiěgōngyè)
55. Công nghiệp cơ khí机械工业(jīxiègōngyè)
56. Công nghiệp điện cơ电机工业(diànjīgōngyè)
57. Công nghiệp chế tạo cơ khí机器制造工业(jīqìzhìzàogōngyè)
58. Công nghiệp chế tạo xe cơ giới机车制造工业(jīchēzhìzàogōngyè)
59. Công nghiệp máy nông nghiệp农机工业(nóngjīgōngyè)
60. Công nghiệp chế tạo ô tô汽车制造工业(qìchēzhìzàogōngyè)

61. Công nghiệp đóng tàu造船工业(zàochuángōngyè)
62. Công nghiệp nhiên liệu燃料工业(ránliàogōngyè)
63. Công nghiệp dầu mỏ石油工业(shíyóugōngyè)
64. Công nghiệp hóa dầu石化工业(shíhuàgōngyè)
65. Công nghiệp lọc dầu炼油工业(liànyóugōngyè)
66. Công nghiệp luyện kim冶金工业(yějīngōngyè)
67. Công nghiệp gang thép钢铁工业(gāngtiěgōngyè)
68. Công nghiệp kim loại đen黑色金属工业(hēisèjīnshǔgōngyè)
69. Công nghiệp kim loại màu有色金属工业(yǒusèjīnshǔgōngyè)
70. Công nghiệp kim loại hiếm稀有金属工业(xīyǒujīnshǔgōngyè)

71. Công nghiệp hàng không 航空工业(hángkōnggōngyè)
72. Công nghiệp vũ trụ航天工业(hángtiāngōngyè)
73. Công nghiệp điện lực电力工业(diànlìgōngyè)
74. Công nghiệp nguyên vật liệu原材料工业(yuáncáiliàogōngyè)
75. Công nghiệp quốc phòng军火工业(jūnhuǒgōngyè)
76. Công nghiệp năng lượng nguyên tử原子能工业(yuánzǐnénggōngyè)
77. Công nghiệp hạt nhân 核工业(hégōngyè)
78. Phòng công tác chính trị政工科(zhènggōngkē)
79. Phòng tuyên truyền宣传科(xuānchuánkē)
80. Văn phòng đoàn thanh niên团委办公室(tuánwěibàngōngshì)

81. Phòng bảo vệ môi trường 环保科(huánbǎokē)
82. Phòng bảo vệ保卫科(bǎowèikē)
83. Phòng vận tải运输科(yùnshūkē)
84. Đội cứu hỏa nhà máy厂消防队(chǎngxiāofángduì)
85. Đội thanh niên xung kích青年突击队(qīngniántūjīduì)
86. Đội vận tải运输队(yùnshūduì)
87. Viện nghiên cứu kỹ thuật技术研究所(jìshùyánjiūsuǒ)
88. Kho仓库(cāngkù)
89. Tổ cải tiến kỹ thuật技术革新小组(jìshùgéxīnxiǎozǔ)
90. Công đoàn nhà máy厂工会(chǎnggōnghuì)
91. Ban phân phối nhà分房委员会(fēnfángwěiyuánhuì)
92. Phân xưởng车间(chējiān)

II. CƠ CẤU NHÀ MÁY – 工厂机构 gōngchǎng jīgòu
1. Nhân viên quản lí xí nghiệp企业管理人员(qǐyèguǎnlǐrényuán)
2. Giám đốc nhà máy厂长(chǎngzhǎng)
3. Giám đốc经理(jīnglǐ)
4. Tổng giám đốc总经理(zǒngjīnglǐ)
5. Ban giám đốc董事会(dǒngshìhuì)
6. Trưởng phòng科长(kēzhǎng)
7. Nhân viên科员(kēyuán)
8. Kế toán会计师(kuàijìshī)
9. Nhà kinh tế经济师(jīngjìshī)
10. Kỹ sư工程师(gōngchéngshī)
11. Tổng công trình sư总工程师(zǒnggōngchéngshī)
12. Văn phòng giám đốc厂长办公室(chǎngzhǎngbàngōngshì)
13. Văn phòng đảng ủy党委办公室(dǎngwěibàngōngshì)
14. Phòng công nghệ工艺科(gōngyìkē)
15. Phòng sản xuất 生产科(shēngchǎnkē)
16. Phòng cung tiêu供销科(gōngxiāokē)
17. Phòng thiết kế设计科(shèjìkē)
18. Phòng tài vụ财务科(cáiwùkē)
19. Phòng kế toán会计室(kuàijìshì)
20. Phòng lao động tiền lương劳动工资科(láodònggōngzīkē)
21. Phòng nhân sự人事科(rénshìkē)
22. Phòng tổ chức组织科(zǔzhīkē)
23. Quản đốc phân xưởng车间主任(chējiānzhǔrèn)
24. Công đoạn工段(gōngduàn)
25. Tổ trưởng công đoạn工段长(gōngduàncháng)
26. Tổ ca班组(bānzǔ)
27. Ca trưởng班组长(bānzǔzhǎng)
28. Phòng đọc của nhà máy工厂阅览室(gōngchǎngyuèlǎnshì)
29. Câu lạc bộ nhà máy工厂俱乐部(gōngchǎngjùlèbù)
30. Rạp hát nhà máy工厂剧场(gōngchǎngjùchǎng)
31. Trạm xá nhà máy工厂医务室(gōngchǎngyīwùshì)
32. Bệnh viện nhà máy工厂医院(gōngchǎngyīyuàn)
33. Bếp ăn nhà máy工厂食堂(gōngchǎngshítáng)
34. Phòng tắm nhà máy工厂浴室(gōngchǎngyùshì)
35. Căn tin nhà máy工厂小卖部(gōngchǎngxiǎomàibù)
36. Nhà gửi trẻ của nhà máy工厂托儿所(gōngchǎngtuōérsuǒ)
37. Thư ký秘书(mìshū)
38. Nhân viên đối ngoại公关员(gōngguānyuán)
39. Kế toán会计(kuàijì)
40. Thủ quỹ出纳员(chūnàyuán)
41. Nhân viên đồ họa绘图员(huìtúyuán)
42. Nhân viên chấm công出勤计时员(chūqínjìshíyuán)
43. Bác sĩ nhà máy厂医(chǎngyī)
44. Nhân viên nhà bếp炊事员(chuīshìyuán)
45. Nhân viên quản lý nhà ăn食堂管理员(shítángguǎnlǐyuán)
46. Nhân viên kiểm tra chất lượng质量检验员(zhìliàngjiǎnyànyuán)
47. Thủ kho仓库保管员(cāngkùbǎoguǎnyuán)
48. Nhân viên cung ứng采购员(cǎigòuyuán)
49. Nhân viên bán hàng推销员(tuīxiāoyuán)
50. Bảo vệ门卫(ménwèi)
51. Cảnh vệ警卫员(jǐngwèiyuán)
52. Công nhân工人(gōngrén)
53. Công nhân hợp đồng合同工(hétónggōng)
54. Công nhân làm theo sản phẩm计件工(jìjiàngōng)
55. Công nhân tạm tuyển临时工(línshígōng)
56. Công nhân già老工人(lǎogōngrén)
57. Nữ công nhân女工(nǚgōng)
58. Công nhân trẻ青工(qīnggōng)
59. Công nhân nhỏ tuổi童工(tónggōng)
60. Học trò学徒(xuétú)
61. Công nhân kỹ thuật技工(jìgōng)
62. Cán bộ kỹ thuật技师(jìshī)
63. Cố vấn kỹ thuật技术顾问(jìshùgùwèn)
64. Công nhân tiên tiến先进工人(xiānjìngōngrén)
65. Chiến sĩ thi đua劳动模范(láodòngmófàn)
66. Nhân viên kiểm tra检验工(jiǎnyàngōng)
67. Công nhân sửa chữa维修工(wéixiūgōng)

III. QUẢN LÝ NHÀ MÁY – 工厂管理(gōngchǎngguǎnlǐ)
1. Qui chế xí nghiệp规章制度(guīzhāngzhìdù)
2. Chế độ thi sát hạch考核制度(kǎohézhìdù)
3. Phương pháp quản lý管理方法(guǎnlǐfāngfǎ)
4. Kỹ năng quản lý 管理技能(guǎnlǐjìnéng)
5. Hiệu quả quản lý 管理效率(guǎnlǐxiàolǜ)
6. Nhân viên quản lý 管理人员(guǎnlǐrényuán)
7. Quản lý khoa học科学管理(kēxuéguǎnlǐ)
8. Quản lý dân chủ民主管理(mínzhǔguǎnlǐ)
9. Quản lý kế hoạch计划管理(jìhuàguǎnlǐ)
10. Quản lý kỹ thuật技术管理(jìshùguǎnlǐ)
11. Quản lý sản xuất 生产管理(shēngchǎnguǎnlǐ)
12. Quản lý chất lượng质量管理(zhìliàngguǎnlǐ)
13. Chế độ sản xuất 生产制度(shēngchǎnzhìdù)
14. Chế độ định mức 定额制度(dìngézhìdù)
15. Chế độ kiểm tra chuyên cần考勤制度(kǎoqínzhìdù)
16. Chế độ thưởng phạt奖惩制度(jiǎngchéngzhìdù)
17. Chế độ làm việc ba ca三班工作制(sānbāngōngzuòzhì)
18. Chế độ tiếp khách会客制度(huìkèzhìdù)
19. Chế độ tiền lương工资制度(gōngzīzhìdù)
20. Các bậc lương工资级别(gōngzījíbié)
21. Tiêu chuẩn lương工资标准(gōngzībiāozhǔn)
22. Mức lương工资水平(gōngzīshuǐpíng)
23. Quỹ lương工资基金(gōngzījījīn)
24. Mức chênh lệch về lương工资差额(gōngzīchāé)
25. Phong tỏa lương工资冻结(gōngzīdòngjié)
26. Danh sách lương工资名单(gōngzīmíngdān)
27. Tỉ lệ lương工资率(gōngzīlǜ)
28. Túi tiền lương工资袋(gōngzīdài)
29. Lương theo ngày日工资(rìgōngzī)
30. Lương theo tuần周工资(zhōugōngzī)
31. Lương tháng月工资(yuègōngzī)
32. Lương tính theo năm年工资(niángōngzī)
33. Lương sản phẩm计件工资(jìjiàngōngzī)
34. Nửa lương半薪(bànxīn)
35. Cả suất lương全薪(quánxīn)
36. Chi phí cho tăng ca加班费(jiābānfèi)
37. Lương làm thêm ca加班工资(jiābāngōngzī)
38. Tiền bồi dưỡng ca đêm夜班津贴(yèbānjīntiē)
39. Tiền bảo vệ sức khỏe保健费(bǎojiànfèi)
40. Tiền giải khát冷饮费(lěngyǐnfèi)
41. Chế độ tiền thưởng奖金制度(jiǎngjīnzhìdù)
42. Bào hiểm lao động劳动保险(láodòngbǎoxiǎn)
43. An toàn lao động劳动安全(láodòngānquán)
44. An toàn sản xuất生产安全(shēngchǎnānquán)
45. Thao tác an toàn安全操作(ānquáncāozuò)
46. Viện pháp an toàn安全措施(ānquáncuòshī)
47. Tai nạn lao động工伤(gōngshāng)
48. Sự cố tai nạn lao động工伤事故(gōngshāngshìgù)
49. Đi làm出勤(chūqín)
50. Tỉ lệ đi làm出勤率(chūqínlǜ)
51. Nghỉ làm缺勤(quēqín)
52. Tỉ lệ nghỉ đi làm缺勤率(quēqínlǜ)
53. Bỏ việc旷工(kuànggōng)
54. Nghỉ việc riêng事假(shìjià)
55. Nghỉ cưới婚假(hūnjià)
56. Nghỉ đẻ产假(chǎnjià)
57. Nghỉ ốm病假(bìngjià)
58. Giấy xin nghỉ ốm病假条(bìngjiàtiáo)
59. Giấy ra vào cổng外出单(wàichūdān)
60. Ca ngày日班(rìbān)
61. Ca sớm早班(zǎobān)
62. Ca giữa中班(zhōngbān)
63. Ca đêm夜班(yèbān)
64. Ngày nghỉ của nhà máy厂休日(chǎngxiūrì)
65. Tuổi về hưu退休年龄(tuìxiūniánlíng)
66. Có việc làm就业(jiùyè)
67. Thất nghiệp失业(shīyè)
68. Đuổi việc, sa thải解雇(jiěgù)
69. Tạm thời đuổi việc临时解雇(línshíjiěgù)
70. Chế độ làm việc ngày 8 giờ八小时工作制(bāxiǎoshígōngzuòzhì)
71. Thưởng奖励(jiǎnglì)
72. Khen thưởng vật chất物质奖励(wùzhìjiǎnglì)
73. Tiền thưởng奖金(jiǎngjīn)
74. Bằng khen奖状(jiǎngzhuàng)
75. Xử lý kỷ luật处分(chǔfèn)
76. Kỷ luật cảnh cáo警告处分(jǐnggàochǔfèn)
77. Ghi tội记过(jìguò)
78. Khai trừ开除(kāichú)
79. Phép năm年假(niánjià)

IV. CÔNG TY NGOẠI THƯƠNG-外贸公司wàimàogōngsī
1. Công ty ngoại thương của tỉnh省外贸公司(shěngwàimàogōngsī)
2. Công ty ngoại thương của thành phố市外贸公司(shìwàimàogōngsī)
3. Công ty ngoại thương của huyện县外贸公司(xiànwàimàogōngsī)
4. Công ty ngoại thương quốc tế国际贸易公司(guójìmàoyìgōngsī)
5. Cục ngoại thương外贸局(wàimàojú)
6. Cục kiểm nghiệm hàng hóa商品检验局(shāngpǐnjiǎnyànjú)
7. Công ty xuất nhập khẩu进出口公司(jìnchūkǒugōngsī)
8. Mậu dịch trong nước国内贸易(guónèimàoyì)
9. Mậu dịch đối ngoại对外贸易(duìwàimàoyì)
10. Khu mậu dịch đối ngoại对外贸易区(duìwàimàoyìqū)
11. Nước buôn bán lớn (cường quốc mậu dịch) 贸易大国(màoyìdàguó)
12. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu进出口商行(jìnchūkǒushāngháng)
13. Nước nhập khẩu进口国(jìnkǒuguó)
14. Nước xuất khẩu出口国(chūkǒuguó)
15. Bạn hàng贸易伙伴(màoyìhuǒbàn)
16. Đối thủ cạnh tranh mậu dịch 贸易竞争对手(màoyìjìngzhēngduìshǒu)
17. Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại贸易代表团(màoyìdàibiǎotuán)
18. Người đàm phán谈判人(tánpànrén)
19. Đoàn đại biểu đàm phán谈判代表(tánpàndàibiǎo)
20. Giá bán buôn (bán sỉ) 批发价(pīfājià)
21. Tên thương mại, tên nhãn hiệu thương phẩm商标名(shāngbiāomíng)
22. Xuất siêu (mậu dịch), cán cân thương mại dư thừa贸易顺差(màoyìshùnchā)
23. Nhập siêu, thâm hụt thương mại, cán cân thương mại thiếu hụt贸易逆差(màoyìnìchā)
24. Xuất siêu (ngoại thương) 外贸顺差(wàimàoshùnchā)
25. Nhập siêu外贸逆差(wàimàonìchā)
26. Doanh nghiệp đại lý代理商(dàilǐshāng)
27. Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất制造商(zhìzàoshāng)
28. Hãng bán buôn, nhà phân phối批发商(pīfāshāng)
29. Doanh nghiệp nhập khẩu, nhà nhập khẩu进口商(jìnkǒushāng)
30. Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu出口商(chūkǒushāng)
31. Bên mua买方(mǎifāng)
32. Bên bán卖方(màifāng)
33. Người gửi hàng, người bán hàng, người ủy thác bán hàng ra nước ngoài发货人(fāhuòrén)
34. Người nhận hàng收货人(shōuhuòrén)
35. Tự do mậu dịch 自由贸易(zìyóumàoyì)
36. Khu vực tự do mậu dịch 自由贸易区(zìyóumàoyìqū)
37. Mậu dịch thương mại nhập khẩu进口贸易(jìnkǒumàoyì)
38. Mậu dịch thương mại xuất khẩu出口贸易(chūkǒumàoyì)
39. Mậu dịch chuyển khẩu, thương mại tái xuất转口贸易(zhuǎnkǒumàoyì)
40. Mậu dịch song phương双边贸易(shuāngbiānmàoyì)
41. Mậu dịch đa phương多边贸易(duōbiānmàoyì)
42. Mậu dịch tương hỗ, buôn bán đối lưu互惠贸易(hùhuìmàoyì)
43. Mậu dịch hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng易货贸易(yìhuòmàoyì)
44. Mậu dịch bù trừ补偿贸易(bǔchángmàoyì)
45. Biên mậu (mậu dịch biên giới) 边境贸易(biānjìngmàoyì)
46. Mậu dịch qua trung gian中介贸易(zhōngjièmàoyì)
47. Mậu dịch đường biển海运贸易(hǎiyùnmàoyì)
48. Mậu dịch vô hình无形贸易(wúxíngmàoyì)
49. Mậu dịch hữu hình有形贸易(yǒuxíngmàoyì)
50. Mậu dịch quá cảnh过境贸易(guòjìngmàoyì)
51. Cảng tự do自由港(zìyóugǎng)
52. Cửa khẩu thông thương, cửa khẩu thương mại通商口岸(tōngshāngkǒuàn)
53. Cửa khẩu theo hiệp ước条约口岸(tiáoyuēkǒuàn)
54. Cửa khẩu xếp hàng, cảng xếp hàng装货口岸(zhuānghuòkǒuàn)
55. Cảng xếp hàng vận chuyển装运港(zhuāngyùngǎng)
56. Cảng xuất phát出发港(chūfāgǎng)
57. Cảng đến到达港(dàodágǎng)
58. Cảng giao hàng交货港(jiāohuògǎng)
59. Cảng nhập khẩu进口港(jìnkǒugǎng)
60. Cảng đăng ký (tàu thuyền) 船籍港(chuánjígǎng)
61. Thị trường ngoài nước海外市场(hǎiwàishìchǎng)
62. Thị trường quốc tế国际市场(guójìshìchǎng)
63. Thị trường thế giới世界市场(shìjièshìchǎng)
64. Thị trường nhập khẩu进口市场(jìnkǒushìchǎng)
65. Hàng hóa nhập khẩu进口商品(jìnkǒushāngpǐn)
66. Hàng nhập khẩu进口货物(jìnkǒuhuòwù)
67. Thị trường xuất khẩu出口市场(chūkǒushìchǎng)
68. Hàng hóa xuất khẩu出口商品(chūkǒushāngpǐn)
69. Hàng xuất khẩu出口货物(chūkǒuhuòwù)
70. Trung tâm thương mại贸易中心(màoyìzhōngxīn)
71. Trung tâm ngoại thương外贸中心(wàimàozhōngxīn)
72. Trung tâm mậu dịch quốc tế国际贸易中心(guójìmàoyìzhōngxīn)
73. Trung tâm mậu dịch thế giới世界贸易中心(shìjièmàoyìzhōngxīn)
74. Trung tâm mậu dịch biên giới边境贸易中心(biānjìngmàoyìzhōngxīn)
75. Thuế nhập khẩu进口税(jìnkǒushuì)
76. Thuế xuất khẩu出口税(chūkǒushuì)
77. Hội chợ giao dịch hàng hóa商品交易会(shāngpǐnjiāoyìhuì)
78. Trung quốc sản xuất中国制造的(zhōngguózhìzàode)
79. Trong nước sản xuất 本国制造的(běnguózhìzàode)
80. Nước ngoài sản xuất外国制造的(wàiguózhìzàode)
81. Sản xuất ngay tại chỗ当地制造的(dāngdìzhìzàode)
82. Nông sản农产品(nóngchǎnpǐn)
83. Sản phẩm địa phương土产品(tǔchǎnpǐn)
84. Hàng súc sản畜产品(xùchǎnpǐn)
85. Đặc sản特产品(tèchǎnpǐn)
86. Hàng thủ công mỹ nghệ工艺美术品(gōngyìměishùpǐn)
87. Hàng công nghiệp工业品(gōngyèpǐn)
88. Hàng công nghiệp nặng重工业品(zhònggōngyèpǐn)
89. Hàng công nghiệp nhẹ轻工业品(qīnggōngyèpǐn)
90. (hàng) khoáng sản矿产品(kuàngchǎnpǐn)
91. Hàng ngoại外国商品(wàiguóshāngpǐn)
92. Hàng sản xuất xuất khẩu出口的制造品(chūkǒudezhìzàopǐn)
93. Hàng quá cảnh过境货物(guòjìnghuòwù)
94. Thuế chuyển khẩu转口税(zhuǎnkǒushuì)
95. Hạng mục nhập khẩu进口项目(jìnkǒuxiàngmù)
96. Phương thức nhập khẩu进口方式(jìnkǒufāngshì)
97. Trực tiếp nhập khẩu直接进口(zhíjiējìnkǒu)
98. Gián tiếp nhập khẩu间接进口(jiànjiējìnkǒu)
99. Nhập khẩu miễn thuế免税进口(miǎnshuìjìnkǒu)
100. Danh mục hàng hóa nhập khẩu进口商品目录(jìnkǒushāngpǐnmùlù)
101. Mức nhập khẩu进口额(jìnkǒué)
102. Chế độ hạn ngạch nhập khẩu进口限额制度(jìnkǒuxiànézhìdù)
103. Giấy phép nhập khẩu进口许可证(jìnkǒuxǔkězhèng)
104. Quản lý khống chế nhập khẩu进口管制(jìnkǒuguǎnzhì)
105. Giá trị nhập khẩu进口值(jìnkǒuzhí)
106. Tổng giá trị nhập khẩu进口总值(jìnkǒuzǒngzhí)
107. Hạng mục xuất khẩu出口项目(chūkǒuxiàngmù)
108. Phương thức xuất khẩu出口方式(chūkǒufāngshì)
109. Xuất khẩu trực tiếp直接出口(zhíjiēchūkǒu)
110. Xuất khẩu gián tiếp间接出口(jiànjiēchūkǒu)
111. Danh mục hàng xuất khẩu出口商品目录(chūkǒushāngpǐnmùlù)
112. Mức xuất khẩu出口额(chūkǒué)
113. Chế độ hạn chế mức xuất khẩu出口限额制度(chūkǒuxiànézhìdù)
114. Giấy phép xuất khẩu出口许可证(chūkǒuxǔkězhèng)
115. Quản chế xuất khẩu出口管制(chūkǒuguǎnzhì)
116. Gái trị xuất khẩu出口值(chūkǒuzhí)
117. Tổng giá trị xuất khẩu出口总值(chūkǒuzǒngzhí)
118. Nhập siêu入超(rùchāo)
119. Xuất siêu出超(chūchāo)
120. Giá cả hàng hóa商品价格(shāngpǐnjiàgé)
121. Báo giá报价(bàojià)
122. Định giá定价(dìngjià)
123. Giá cif (đến cảng) 到岸价格(dàoànjiàgé)
124. Giá fob, giá giao hàng trên tàu, giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển 离岸价格(líànjiàgé)
125. Giá giao hàng交货价格(jiāohuòjiàgé)
126. Giá ưu đãi优惠价格(yōuhuìjiàgé)
127. Kiểm nghiệm hàng hóa商品检验(shāngpǐnjiǎnyàn)
128. Kiểm nghiệm nhập khẩu进口检验(jìnkǒujiǎnyàn)
129. Kiểm nghiệm xuất khẩu出口检验(chūkǒujiǎnyàn)
130. Số lượng数量(shùliàng)
131. Chất lượng质量(zhìliàng)
132. Qui cách规格(guīgé)
133. Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa商品检验证明书(shāngpǐnjiǎnyànzhèngmíngshū)
134. Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm检验合格证书(jiǎnyànhégézhèngshū)
135. Lệ phí kiểm nghiệm hàng hóa商品检验费(shāngpǐnjiǎnyànfèi)
136. Hiệp định mậu dịch song phương双边贸易协定(shuāngbiānmàoyìxiédìng)
137. Hợp đồng ngoại thương外贸合同(wàimàohétong)
138. Đàm phán giá cả价格谈判(jiàgétánpàn)
139. Đơn đặt hàng定单(dìngdān)
140. Đơn đặt hàng dài hạn长期定单(chángqīdìngdān)
141. Đơn đặt hàng tơ lụa丝绸定货单(sīchóudìnghuòdān)
142. Hợp đồng mua hàng购货合同(gòuhuòhétong)
143. Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán销售合同(xiāoshòuhétong)
144. Hợp đồng tương hỗ互惠合同(hùhuìhétong)
145. Ký kết hợp đồng合同的签订(hétongdeqiāndìng)
146. Vi phạm hợp đồng 合同的违反(hétongdewéifǎn)
147. Đình chỉ hợp đồng合同的终止(hétongdezhōngzhǐ)
148. Tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa货物清单(huòwùqīngdān)
149. Bảng kê khai hàng hóa, manifest舱单(cāngdān)
150. Vận chuyển hàng bằng container集装箱货运(jízhuāngxiānghuòyùn)
151. Giao hàng tại xưởng工厂交货(gōngchǎngjiāohuò)
152. Giao dọc mạn tàu (启运港(qǐyùngǎng))船边交货(chuánbiānjiāohuò)
153. Giao hàng trên tàu船上交货(chuánshàngjiāohuò)
154. Giao cho người vận tải货交承运人(huòjiāochéngyùnrén)(指定地点(zhǐdìngdìdiǎn))
155. Giao hàng tại kho仓库交货(cāngkùjiāohuò)
156. Giao tại biên giới边境交货(biānjìngjiāohuò)
157. Giao hàng vào thời gian gần, giao hạn gần近期交货(jìnqījiāohuò)
158. Giao hàng về sau, giao sau远期交货(yuǎnqījiāohuò)
159. Giao hàng định kỳ定期交货(dìngqījiāohuò)
160. Thời gian giao hàng交货时间(jiāohuòshíjiān)
161. Địa điểm giao hàng交货地点(jiāohuòdìdiǎn)
162. Phương thức giao hàng交货方式(jiāohuòfāngshì)
163. Phí vận chuyển hàng hóa货物运费(huòwùyùnfèi)
164. Phí bảo quản hàng hóa货物保管费(huòwùbǎoguǎnfèi)
165. Vận đơn (b/l) 提(tí)(货(huò))单(dān)
166. Vận đơn liên hiệp联运提单(liányùntídān)
167. Phiếu vận chuyển (承运人的(chéngyùnrénde))发货通知书(fāhuòtōngzhīshū);托运单(tuōyùndān);寄售通知书(jìshòutōngzhīshū)
168. Chứng nhận bảo hiểm保险单(bǎoxiǎndān);保单(bǎodān)
169. Chứng nhận xuất xứ产地证书(chǎndìzhèngshū);原产地证明书(yuánchǎndìzhèngmíngshū)
170. Chứng nhận chất lượng (货物(huòwù))品质证明书(pǐnzhìzhèngmíngshū)
171. Danh sách đóng gói装箱单(zhuāngxiāngdān);包装清单(bāozhuāngqīngdān);花色码单(huāsèmǎdān)
172. Đòi bồi thường索赔(suǒpéi)
173. Thời hạn (kỳ hạn) đòi bồi thường索赔期(suǒpéiqī)
174. Phiếu đòi bồi thường索赔清单(suǒpéiqīngdān)
175. Bồi thường赔偿(péicháng)
176. Kết toán结算(jiésuàn)
177. Phương thức kết toán结算方式(jiésuànfāngshì)
178. Kết toán tiền mặt现金结算(xiànjīnjiésuàn)
179. Kết toán song phương双边结算(shuāngbiānjiésuàn)
180. Kết toán đa phương多边结算(duōbiānjiésuàn)
181. Kết toán quốc tế国际结算(guójìjiésuàn)
182. Tiền đã kết toán结算货币(jiésuànhuòbì)
183. Chi trả支付(zhīfù)
184. Phương thức chi trả支付方式(zhīfùfāngshì)
185. Chi trả bằng tiền mặt现金支付(xiànjīnzhīfù)
186. Chi trả bằng tín dụng信用支付(xìnyòngzhīfù)
187. Chi trả bằng đổi hàng易货支付(yìhuòzhīfù)
188. Tiền đã chi trả支付货币(zhīfùhuòbì)
189. Hóa đơn发票(fāpiào);发单(fādān);装货清单(zhuānghuòqīngdān)
190. Hóa đơn thương mại商业发票(shāngyèfāpiào)
191. Hóa đơn tạm临时发票(línshífāpiào)
192. Hóa đơn chính thức确定发票(quèdìngfāpiào)
193. Hóa đơn chính thức最终发票(zuìzhōngfāpiào)
194. Hóa đơn chiếu lệ形式发票(xíngshìfāpiào)
195. Hóa đơn chiếu lệ假定发票(jiǎdìngfāpiào)
196. Hóa đơn lãnh sự领事发票(lǐngshìfāpiào)
197. Hóa đơn lãnh sự领事签证发票(lǐngshìqiānzhèngfāpiào)
198. Hối phiếu汇票(huìpiào)
199. Hối phiếu có kỳ hạn远期汇票(yuǎnqīhuìpiào)
200. Hối phiếu trơn光票(guāngpiào)
201. Hối phiếu kèm chứng từ跟单汇票(gēndānhuìpiào)
202. Hối phiếu trả cho người cầm phiếu执票人汇票(zhípiàorénhuìpiào);执票人票据(zhípiàorénpiàojù)
203. Chấp nhận hối phiếu承兑(chéngduì);接受(jiēshòu)
204. Ký hậu hối phiếu背书(bèishū);批单(pīdān)
205. Ký hậu để trắng空白背书(kòngbáibèishū);不记名背书(bújìmíngbèishū)
206. Ký hậu hạn chế限制性背书(xiànzhìxìngbèishū)
207. Thư tín dụng信用证(xìnyòngzhèng);信用状(xìnyòngzhuàng)
208. Thư tín dụng có thể hủy ngang可撤销的信用证(kěchèxiāodexìnyòngzhèng)
209. Thư tín dụng không thể hủy ngang不可撤销的信用证(bùkěchèxiāodexìnyòngzhèng)
210. Thư tín dụng không thể hủy ngang miễn truy đòi不可撤销的无追索权信用证(bùkěchèxiāodewúzhuīsuǒquánxìn)
211. Thư tín dụng tuần hoàn回复信用证(huífùxìnyòngzhèng);循环信用证(xúnhuánxìnyòngzhèng)
212. Thư tín dụng giáp lưng背对背信用证(bèiduìbèixìnyòngzhèng);转开信用证(zhuǎnkāixìnyòngzhèng)
213. Thư tín dụng đối ứng互开信用证(hùkāixìnyòngzhèng)
214. Thư tín dụng có điều khoản đỏ红条款信用证(hóngtiáokuǎnxìnyòngzhèng)
215. Thư tín dụng dự phòng备用信用证(bèiyòngxìnyòngzhèng)
216. Chuyển tiền thư信汇(xìnhuì)
217. Chuyển tiền điện电汇(diànhuì)
218. Nhờ thu kèm chứng từ跟单托受(gēndāntuōshòu)
219. Tín dụng chứng từ跟单信用证(gēndānxìnyòngzhèng)
220. Lệnh phiếu本票(běnpiào);期票(qīpiào)
221. Séc, chi phiếu支票(zhīpiào)
222. Séc theo lệnh记名支票(jìmíngzhīpiào);指定人支票(zhǐdìngrénzhīpiào)
223. Séc gạch chéo划线支票(huàxiànzhīpiào)
224. Séc gạch chéo thông thường普通划线支票(pǔtōnghuàxiànzhīpiào)
225. Séc gạch chéo đặc biệt特别划线支票(tèbiéhuàxiànzhīpiào)
226. Séc xác nhận保付支票(bǎofùzhīpiào);保兑支票(bǎoduìzhīpiào)
227. Séc du lịch旅行支票(lǚxíngzhīpiào)
228. Thẻ tín dụng信用卡(xìnyòngkǎ)
229. Đàm phán mậu dịch 贸易谈判(màoyìtánpàn)
230. Điều kiện mậu dịch 贸易条件(màoyìtiáojiàn)
231. Chiến tranh thương mại (mậu dịch)贸易战(màoyìzhàn)
232. Con đường mậu dịch贸易途径(màoyìtújìng)
233. Bán hàng ra ngoài外销(wàixiāo)
234. Chỉ số ngoại thương外贸指数(wàimàozhǐshù)
235. Tổng kim ngạch ngoại thương外贸总额(wàimàozǒngé)
236. Điều khoản tối huệ quốc最(zuì)惠(huì)国(guó)条(tiáo)款(kuǎn)
237. Ưu đãi tối huệ quốc最(zuì)惠(huì)国(guó)待(dài)遇(yù)
(现代汉越情景词典)

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments