Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Các câu CHÚC trong ĐÁM CƯỚI và CUỘC SỐNG trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

CHÚC MỪNG TRONG ĐÁM CƯỚI VÀ ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

祝你们永远幸福!
Zhù nǐmen yǒngyuǎn xìngfú!
Chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc!

祝你们新婚快乐!
Zhù nǐmen xīnhūn kuàilè!
Chúc các bạn duyên mới vui vầy!

祝你们白头到老!
Zhù nǐmen báitóu dào lǎo!
Chúc các bạn sống với nhau đến đầu bạc răng long!

祝你学习顺利!
Zhù nǐ xuéxí shùnlì!
Chúc bạn học tập gặp nhiều thuận lợi!

祝你学习取得好成绩!
Zhù nǐ xuéxí qǔdé hǎo chéngjì!
Chúc bạn gặt hái nhiều thành công trong học tập!

祝你找到一个好工作!
Zhù nǐ zhǎodào yí gè hǎo gōngzuò!
Chúc bạn sẽ tìm được một công việc tốt!

祝你高升!
Zhù nǐ gāo shēng!
Chúc bạn sẽ thăng quan tiến chức!

祝你旅途愉快!
Zhù nǐ lǚtú yúkuài!
Chúc bạn đi chơi (du lịch) vui vẻ!

祝你好运!
Zhù nǐ hǎo yùn!
Chúc bạn may mắn!

祝你成功!
Zhù nǐ chénggōng!
Chúc bạn thành công!

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments