Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề các câu Cảnh báo, Nhắc Nhở, Thông Báo, Chú ý

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề các câu Cảnh báo, Nhắc Nhở, Thông Báo, Chú ý

 1. 请安静!Qǐng ānjìng! Xin giữ yên lặng!
 2. 禁止拍照!Jìnzhǐ pāizhào! Cấm chụp ảnh!
 3. 禁止烟火!Jìnzhǐ yānhuǒ! Cấm lửa!
 4. 禁止停车!Jìnzhǐ tíngchē! Cấm đỗ xe!
 5. 禁止游泳!Jìnzhǐ yóuyǒng! Cấm bơi!
 6. 禁止吸烟!Jìnzhǐ xīyān! Cấm hút thuốc!
 7. 不要践踏草坪!Bùyào jiàntà cǎopíng! Không được giẫm lên cửa!
 8. 雪崩危险!Xuěbēng wéixiǎn! Tuyết lở nguy hiểm!
 9. 火灾危险!Huǒzāi wéixiǎn! Hỏa hoạn nguy hiểm!
 10. 闲人免进!Xiánrén miǎn jìn! Không phận sự miễn vào!
 11. 没有入口!Méiyǒu rùkǒu! Không vào!
 12. 免费入场。Miǎnfèi rù chǎng. Vào cửa miễn phí.
 13. 小心楼梯!Xiǎoxīn lóutī! Cẩn thận cầu thang!
 14. 注意!小心!Zhùyì! Xiǎoxīn! Chú ý! Cẩn thận!
 15. 注意!危险!Zhùyì! Wéixiǎn! Chú ý! Nguy hiểm!
 16. 请不要浪费水源!Qǐng bùyào làngfèi shuǐyuán! Xin đừng lãng phí nước!
 17. 请随手关门!Qǐng suíshǒu guānmén! Xin hãy đóng cửa!
 18. 没有空位。Méiyǒu kòngwèi. Không có chỗ trống.
 19. 休息!Xiūxí! Giải lao!
 20. 关闭从7月7号到7月15号Guānbì cóng 7 yuè 7 hào dào 7 yuè 15 hào. Đóng cửa từ ngày 7/7 đến ngày 15/7.
 21. 营业时间为早上10点到晚上7点Yíngyè shíjiān wèi zǎoshang 10 diǎn dào wǎnshàng 7 diǎn.

<center>Xem các chủ đề khác</center>

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments