Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề các cơ quan công quyền trong tiếng Trung

5/5 - (2 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề các cơ quan công quyền trong tiếng Trung

1. Văn phòng Chủ tịch nước – 国家主席办公厅 (guó jiā zhǔ xí bàn gōng tīng)
2. Văn phòng Quốc hội – 国会办公厅 (guó huì bàn gōngtīng)
3. Toà án Nhân dân Tối cao – 最高人民法院 (zuì gāo rén mín fǎ yuàn)
4. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao – 最高人民检察院 (zuì gāo rén mín jiǎn chá yuàn)
5. Bộ Công an – 公安部 (gōng ān bù)

[sociallocker id=13398] 6. Bộ Công nghiệp – 工业部 (gōngyè bù)
7. Bộ Giáo dục và Ðào tạo – 教育培训部 (jiào yù péi xùn bù)
8. Bộ Giao thông vận tải – 交通运输部 (jiāotōng yùn shū bù)
9. Bộ khoa học-Công nghệ và Môi trường – 科学技术与环境部 (kē xué jì shù yǔ huán jìng bù kē xué jì shù yǔ huán jing bù)
10. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư – 计划投资部 (jì huà tóu zī bù)
11. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – 劳动-伤残军人与社会保障部 (láo dòng , shāng cán jūn yǔ shè huì bǎoyǎng bù)
12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – 农业与农村发展部 (nóng yè yǔ cūn fā zhǎn bù)
13. Bộ Ngoại giao – 外交部 (wài jiāo bù)
14. Bộ Quốc phòng – 国防部 (guó fáng bù)
15. Bộ Tư pháp – 司法部 (sī fǎ bù)
16. Bộ Tài chính – 财政部 (cáizhèng bù)
17. Bộ Thương mại – 商务部 (shāngwù bù)
18. Bộ Thuỷ sản – 水产部 (shuǐchǎn bù)
19. Bộ Văn hoá-Thông tin – 文化通讯部 (wénhuà tōngxūn b̀ù)
20. Bộ Xây dựng – 建设部 (jiàn shè bù)

21. Bộ Y tế 卫生部 wèishēng bù
22. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi – 民族与山区委员会 (mínzú yǔ shān qū wěi yuán huì)
23. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 越南国家银行 (yuànán guójiā yín háng)
24. Thanh tra Nhà nước – 国家监察部 (guójiā jiān chá bù)
25. Uỷ ban Thể dục và Thể thao – 体育运动委员会 (tǐyù yùndòng wěi yuán huì)

<center>Xem các chủ đề khác</center>

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments