[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CHẾ ĐỘ GIÁO DỤC trong tiếng Trung

Chủ đề CHẾ ĐỘ GIÁO DỤC trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung