Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC trong tiếng Trung (Phần 2)

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC trong tiếng Trung (Phần 2)
马丁先生,您好!
Mǎdīng xiānshēng, nín hǎo!
Xin chào, ông Martin!您好,能在这儿碰到您很高兴。
Nín hǎo, néng zài zhèr pèng dào nín hěn gāoxìng.
Chào ông, được gặp ông ở đây tôi rất vui mừng.我也很高兴。洽谈空闲,出来转转。
Wǒ yě hěn gāoxìng. Qiàtán kòngxián, chūlái zhuǎnzhuǎn.
Tôi cũng rất vui, lúc tôi rảnh rỗi sau khi bàn công việc cũng đi ra ngoài dạo chơi đôi chút.
ben-trong-may-bay太紧张了,应该轻松一下。布朗先生,您常和中方打交道,现在他们普遍采用的支付方式有哪几种?
Tài jǐnzhāng le, yīnggāi qīngsōng yí xià. Bùlǎng xiānshēng, nín cháng hé zhōngfāng dǎ jiāodào, xiànzài tāmen pǔbiàn cǎiyòng de zhīfù fāngshì yǒu nǎ jǐ zhǒng?
Quá căng thẳng rồi nên thư giãn 1 chút. Ông Brown, ông thường giao thiệp với phía Trung Quốc, vậy phương thức chi trả mà họ áp dụng phổ biến hiện nay có những loại nào?

据我所知,中国在采用信用证付款(LC)的。同时,也使用付款交单(D/P)。
Jù wǒ suǒ zhī, Zhōngguó zài cǎiyòng xìnyòngzhèng fùkuǎn (LC) de. Tóngshí, yě shǐyòng fùkuǎn jiāodān (D/P).
Theo tôi được biết, trong khi áp dụng phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (LC), Trung Quốc cũng sử dụng phương thức giao chứng từ vận đơn, lấy hàng (D/P).

哦,这两种付款方式,虽然竞争力不强,但此较保险。
Ò, zhè liǎng zhǒng fùkuǎn fāngshì, suīrán jìngzhēnglì bù qiáng, dàn cǐ jiào bǎoxiǎn.
Ồ, 2 phương thức thanh toán này tuy sức cạnh tranh không mạnh nhưng tương đối bảo đảm.

您说得对。中国为了迅速发展经济,就应该更多地参与国际市场的竞争。这样,他们必定采取灵活的方式,争取那些财力不足的进口商。
Nín shuō dé duì. Zhōngguó wèi le xùnsù fāzhǎn jīngjì, jiù yīnggāi gèng duō de cānyù guójì shìchǎng de jìngzhēng. Zhè yàng, tāmen bìdìng cǎiqǔ línghuó de fāngshì, zhēngqǔ nàxiē cáilì bù zú de jìnkǒushāng.
Ông nói đúng. Để nhanh chóng phát triển kinh tế, Trung Quốc cần tham gia nhiều hơn nữa vào sự cạnh tranh của thị trường quốc tế. Như vậy, nhất định họ phải áp dụng phương thức linh hoạt, tranh thủ những nhà nhập khẩu còn chưa đủ mạnh về tài lực.

哪些灵活的方式?
Nǎxiē línghuó de fāngshì?
Những phương thức linh hoạt nào vậy?

例如采用承兑交单(D/A)和挂账付款(O/A)等支付方式。
Lìrú cǎiyòng chéngduì jiāodān (D/A) hé guàzhàng fùkuǎn (O/A) děng zhīfù fāngshì.
Ví dụ như áp dụng những phương thức thanh toán như: giao bộ chứng từ vận đơn hàng (D/A) và cho trả tiền sau (O/A), v.v…

这两种付清货款的方式,实际上是一种变相的货款。
Zhè liǎng zhǒng fùqīng huòkuǎn de fāngshì, shíjì shang shì yì zhǒng biànxiàng de huòkuǎn.
Hai loại phương thức thanh toán tiền hàng này trên thực tế là 1 kiểu cho vay đã biến tướng.

是的,正是这种优惠灵活的做法,便中国的买卖越做越兴隆。
Shì de, zhèng shì zhè zhǒng yōuhuì línghuó de zuòfǎ, biàn Zhōngguó de mǎimài yuè zuò yuè xīnglóng.
Đúng vậy, chính phương pháp linh hoạt ưu đãi này đã khiến cho việc buôn bán của Trung Quốc càng ngày càng thịnh vượng.

但他们承担的风险也不小呀。
Dàn tāmen chéngdān de fēngxiǎn yě bù xiǎo ya.
Nhưng mà rủi ro họ phải gánh cũng không phải là nhỏ.

那当然了。要想加快经济建设,哪能没有风险呢?
Nà dāngrán le. Yào xiǎng jiākuài jīngjì jiànshè, nǎ néng méi yǒu fēngxiǎn ne?
Cái đó là đương nhiên rồi. Muốn tăng nhanh tốc độ xây dựng kinh tế, làm sao có thể không gặp rủi ro được?

嗬,你可真是个中国通呀。
Hē, nǐ kě zhēn shì ge Zhōngguótōng ya.
Chà, ông quả là người am hiểu về Trung Quốc đấy.

过奖了。我是现买现卖,上午刚听王先生介绍的。
Guòjiǎng le. Wǒ shì xiàn mǎi xiàn mài, shàngwǔ gāng tīng Wáng xiānshēng jièshào de.
Ông quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là học lỏm được rồi dùng luôn thôi. Buổi sáng nay vừa mới nghe ông Vương giới thiệu như thế.

谢谢您的帮助,回北京见。
Xièxie nín de bāngzhù, huí Běijīng jiàn.
Cám ơn ông đã giúp đỡ, hẹn gặp ông ở Bắc Kinh.

回北京见。
Huí Běijīng jiàn.
Về Bắc Kinh gặp lại.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.