Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CHỖ Ở trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CHỖ Ở trong tiếng Trung
有空房间吗?
Yǒu kòng fángjiān ma?
Có phòng trống không?有,你们几位?
Yǒu, nǐmen jǐ wèi?
Có, các vị có mấy người?
16212两个男的,一个女的。
Liǎng ge nán de, yí ge nǚ de.
2 nam 1 nữ.

两位男的住在201号的双人房间,一位女的住在209号的单人房间。
Liǎng wèi nán de zhù zài 201 hào de shuāngrén fángjiān, yí wèi nǚ de zhù zài 209 hào de dānrén fángjiān.
2 vị nam ở phòng đôi số 201, bạn nữ ở phòng đơn số 209.

 

每间房子多少钱一天?
Měi jiān fángzi duōshǎo qián yì tiān?
Mỗi phòng bao nhiêu tiền 1 ngày?

双人房间100美元一天。
Shuāngrén fángjiān 100 měiyuán yì tiān.
Phòng đôi 100 đô/ ngày.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.