[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐI CHƠI CÔNG VIÊN trong tiếng Trung (Phần 2)

Chủ đề ĐI CHƠI CÔNG VIÊN trong tiếng Trung (Phần 2)
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung