[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CỬA HÀNG TẠP HÓA BÊN ĐƯỜNG trong tiếng Trung

Chủ đề CỬA HÀNG TẠP HÓA BÊN ĐƯỜNG trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung