[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐÀM PHÁN LĨNH VỰC BÁN HÀNG trong tiếng Trung

Chủ đề ĐÀM PHÁN LĨNH VỰC BÁN HÀNG trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung