Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐI DẠO trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐI DẠO trong tiếng Trung

必备用语Từ ngữ và mẫu câu chính

– 这个习惯可不好。Zhège xíguàn kěbù hǎo.
Đó không phải là một thói quen tốt.
– 对身体不好。Duì shēntǐ bù hǎo.
Có hại cho sức khỏe.

– 去街心公园遛弯儿去。Qù jiēxīn gōngyuán liùwān er qù.
Đi bộ trong công viên ở các đường giao nhau.
– 出去散散步。Chūqù sàn sànbù.
Ra ngoài đi bộ.

mat-hanh-ly
– 散步有利于健康。Sànbù yǒu lìyú jiànkāng.
Đi dạo tốt cho sức khỏe.
– 养成习惯。Yǎng chéng xíguàn.
Tập một thói quen.

– 其他运动都太剧烈了。Qítā yùndòng dōu tài jùlièle.
Các bài tập khác quá nghiêm khắc.

– 其实游泳也是一项不错的运动。Qíshí yóuyǒng yěshì yī xiàng bùcuò de yùndòng.
Thật ra bơi lôi cũng là một bài tập tốt.

– 我看他都有些发胖了。Wǒ kàn tā dōu yǒuxiē fāpàngle.
Tôi thấy anh ấy đang lên cân.

情景对话Mẫu đối thoại theo tình huống:饭后散步 Đi bộ sau khi ăn
(Sau bữa ăn tối)
小雪妈:小雪,你一吃完饭就看书,这个习惯可不好。
Xiǎoxuě mā: Xiǎoxuě, nǐ yī chī wán fàn jiù kànshū, zhège xíguàn kěbù hǎo.
Mẹ Tiểu Tuyết: Tiểu Tuyết, con đọc sách ngay sau bữa ăn tối. Đó không phải là một thói quen tốt.

小雪爸:就是啊,起来,跟你妈妈出去散散步。
Xiǎoxuě bà: Jiùshì a, qǐlái, gēn nǐ māmā chūqù sàn sànbù.
Cha Tiểu Tuyết: Đúng rồi, lại đây con. Ra ngoài đi bộ với mẹ đi.

小雪:您不是让我多看书吗?
Xiǎoxuě: Nín bùshì ràng wǒ duō kànshū ma?
Tiểu Tuyết: Không phải ba muốn con đọc thêm sách sao?

小雪爸:多看书也不是在这一会儿啊,要知道刚吃饱就看书对身体不好。
Xiǎoxuě bà: Duō kànshū yě bùshì zài zhè yīhuǐ’er a, yào zhīdào gāng chī bǎo jiù kànshū duì shēntǐ bù hǎo.
Cha Tiểu Tuyết: Không phải bây giờ. Con biết nó không tốt cho sức khỏe của con nếu đọc sách ngay sau bữa ăn.

小雪:那好吧, 我和妈妈去街心公园遛弯儿去。
Xiǎoxuě: Nà hǎo ba, wǒ hé māmā qù jiēxīn gōngyuán liùwān er qù.
Tiểu Tuyết: Dạ được. Con sẽ đi bộ trong công viên với mẹ.

小雪爸:就是,想吃冰淇淋的话就买一个吃。
Xiǎoxuě bà: Jiùshì, xiǎng chī bīngqílín dehuà jiù mǎi yīgè chī.
Cha Tiểu Tuyết: Được. Con có thể mua kem nếu con muốn.

小雪:好啊,买巧克力的。
Xiǎoxuě: Hǎo a, mǎi qiǎokèlì de。
Tiểu Tuyết: Hay quá. Con sẽ mua một cây kem sôcôla.
小雪妈:你就知道吃,我们都把你惯成大馋鬼了。
Xiǎoxuě mā: Nǐ jiù zhīdào chī, wǒmen dōu bǎ nǐ guàn chéng dà chán guǐle.
Mẹ Tiểu Tuyết: Con chỉ muốn ăn thôi. Cha mẹ làm cho con thành con quỷ nhỏ háu ăn mất.

小雪:爸爸,你不去散步吗?
Xiǎoxuě: Bàba, nǐ bù qù sànbù ma?
Tiểu Tuyết: Cha sẽ đi bộ chứ?

小雪爸:我要洗碗、收拾桌子,你们去吧。下次爸爸再和你们一起去。
Xiǎoxuě bà: Wǒ yào xǐ wǎn, shōushí zhuōzi, nǐmen qù ba. Xià cì bàba zài hé nǐmen yīqǐ qù.
Cha Tiểu Tuyết: Cha còn rửa chén và dọn bàn nữa. Con đi đi. Lần sau cha sẽ đi với con.

小雪:那我们走了。拜拜。
Xiǎoxuě: Nà wǒmen zǒuliǎo. Bàibài.
Tiểu Tuyết: Dạ con đi đây. Tạm biệt.
小雪妈:要不我们在街心公园等你吧?怎么样?你干完活来找我们。
Xiǎoxuě mā: Yào bù wǒmen zài jiēxīn gōngyuán děng nǐ ba? Zěnme yàng? Nǐ gàn wán huó lái zhǎo wǒmen.
Mẹ Tiểu Tuyết: Vậy em và con sẽ chờ anh ở công viên nhé? Anh có thể tìm em và con sau khi anh xong việc.

小雪爸:也成。别让她跑来跑去的,刚吃完饭不能跑。
Xiǎoxuě bà: Yě chéng. Bié ràng tā pǎo lái pǎo qù de, gāng chī wán fàn bùnéng pǎo.
Cha Tiểu Tuyết: Được. Đừng để con chạy rong. Chạy sau bữa ăn là không tốt đâu.

小雪妈:嗯,知道了。
Xiǎoxuě mā: Ń, zhīdàole.
Mẹ Tiểu Tuyết: Được. Em biết rồi.

Phần 2: 和爸爸一起散步Hé bàba yīqǐ sànbù

                 Đi bộ với ba

小雪:妈妈快看,我爸爸来了。
xiǎoxuě: Māmā kuài kànAZ, wǒ bàba láile.
Tiểu Tuyết: Mẹ, nhìn kìa. Cha đang đến.
小雪妈:咳,我们在这儿。
Xiǎoxuě mā: Hāi, wǒmen zài zhè’er.
Mẹ Tiểu Tuyết: Hi, hai mẹ con ở đây.


小雪爸:你们走得这么远了,我刚才看见有好多小孩子在玩儿,还以为小雪和他们玩呢。
Xiǎoxuě bà: Nǐmen zǒu dé zhème yuǎnle, wǒ gāngcái kànjiàn yǒu hǎoduō xiǎo háizi zài wán er, hái yǐwéi xiǎoxuě hé tāmen wán ne.
Cha Tiểu Tuyết: Em đi bộ xa quá. Anh vừa nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi và nghĩ rằng Tiểu Tuyết đang chơi với chúng.


小雪妈:没有,小雪陪我呢。
Xiǎoxuě mā: Méiyǒu, xiǎoxuě péi wǒ ne.
Mẹ Tiểu Tuyết: Không, Tiểu Tuyết vẫn ở với em.
小雪爸:吃冰淇淋了吗?现在可以吃冰淇淋了。
Xiǎoxuě bà: Chī bīngqílínle ma? Xiànzài kěyǐ chī bīngqílínle.
Cha Tiểu Tuyết: Con ăn kem chưa? Bây giờ con có thể mua một cây.
小雪:是吗?我想吃腰果碎巧克力的。
Xiǎoxuě: Shì ma? Wǒ xiǎng chī yāoguǒ suì qiǎokèlì de.
Thật chứ? Con muốn mua một cây sôcôla với nước đào ép.


小雪爸:没问题。你吃什么?
Xiǎoxuě bà: Méi wèntí. Nǐ chī shénme?
Cha Tiểu Tuyết: Không sao. Thế em thích gì?


小雪妈:我吃香草的。
Xiǎoxuě mā: Wǒ chī xiāngcǎo de.
Mẹ Tiểu Tuyết: Em thích kem vani.
小雪爸:等我一下,我去买。
Xiǎoxuě bà: Děng wǒ yīxià, wǒ qù mǎi.
Cha Tiểu Tuyết: Chờ một chút. Anh sẽ đi mua.


小雪:妈妈,那以后咱们饭后散步也叫着爸爸吧,我看他都有些发胖了。
Xiǎoxuě: Māmā, nà yǐhòu zánmen fàn hòu sànbù yě jiàozhe bàba ba, wǒ kàn tā dōu yǒuxiē fāpàngle.
Tiểu Tuyết: Mẹ, rủ cha đi cùng với chúng ta. Con thấy cha tăng cân rồi.
小雪妈:我散步时经常叫他,可是他总是在忙。今天要不是周末,他才不会陪我们散步呢。
Xiǎoxuě mā: Wǒ sànbù shí jīngcháng jiào tā, kěshì tā zǒng shì zài máng. Jīntiān yào bùshì zhōumò, tā cái bù huì péi wǒmen sànbù ne.
Mẹ Tiểu Tuyết: Mẹ thường rủ cha con đi cùng khi mẹ đi bộ. Nhưng cha luôn bận. Nếu hôm nay không phải cuối tuần cha sẽ không đi với chúng ta đâu.

 

Giải thích từ ngữ:

语言文化小贴士:
1. 遛弯儿 Liùwān er:
指散步。早上散步就叫“遛早儿”,但千万不要把晚上散步说成“遛晚儿”,因为没有这种说法。Zhǐ sànbù. Zǎoshang sànbù jiù jiào “liù zǎo er”, dàn qiān wàn bùyào bǎ wǎnshàng sànbù shuō chéng “liú wǎn er”, yīnwèi méiyǒu zhè zhǒng shuōfǎ.
Cụm từ này mang ý nghĩa là đi bộ. Đi bộ vào buổi sáng gọi là“遛早儿”. Nhưng không bao giờ được nói đi bộ buổi tối là “遛晚儿”, vì tiếng Trung không có cách diễn đạt này.
2.姥姥/奶奶 Lǎolao/nǎinai
中国人称妈妈的妈妈为“姥姥”,爸爸的妈妈为“奶奶”。zhōngguó rénchēng māmā de māmā wèi “lǎolao”, bàba de māmā wèi “nǎinai”.
Người Trung Quốc gọi bà ngoại là“姥姥”, còn gọi bà nội là“奶奶”.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.